intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 23

Chia sẻ: Le Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

214
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vấn đề được triết học đặt ra và tìm lời giải đáp trước hết là những vấn đề về thế giới quan Vận động và tự thân vận động của vật chất được tạo nên từ sự tác động lẫn nhau của chính các thành tố nội tại trong cấu trúc vật chất Thực tiễn là những hoạt động có mục đích, có tính lịch sử-xã hội nhằm cải biến xã hội loài người Sức lao động trong lực lượng sản xuất là sức tạo nên công năng của con người và công năng của máy móc. Tỷ suất giá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 23

  1. ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 23 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: "……………………………………………………………………………… ………… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Những vấn đề được triết học đặt ra và tìm lời gi ải đáp trước h ết là 1. những vấn đề về thế giới quan Vận động và tự thân vận động của vật chất được tạo nên từ sự tác đ ộng 2. lẫn nhau của chính các thành tố nội tại trong cấu trúc vật chất Thực tiễn là những hoạt động có mục đích, có tính lịch sử-xã h ội nhằm 3. cải biến xã hội loài người Sức lao động trong lực lượng sản xuất là sức tạo nên công năng c ủa con 4. người và công năng của máy móc. Tỷ suất giá trị thặng dư phản ánh quy mô bóc lột của nhà tư bản đối với 5. công nhân làm thuê. Tích lũy tư bản là quá trình tiết kiệm giá trị thặng dư của nhà tư bản 6. Hao mòn vô hình là hao mòn về vật chất của tư bản cố định 7. Mục tiêu duy nhất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là giành chính 8. quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Trong chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân có sứ m ệnh lịch sử xóa b ỏ 9. chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột và xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa giai cấp nông dân, tầng l ớp trí th ức có l ợi 10. ích cơ bản đối lập trực tiếp với lợi ích của giai cấp tư sản. 1
  2. "………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Theo quan điểm của Vận động là kết quả do “cái hích của thượng đế” tạo ra a. Vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố CNDVBC: b. hữu của vật chất 1 Vận động chỉ là sự thay đổi vị trí của các sự vật hiện tượng trong c. không gian, thời gian d. …. Cách mạng xã hội là Mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. a. sự biến đổi có tính Trong một bộ phận của đời sống xã hội. b. chất bước ngoặt và Trong lĩnh vực kinh tế-chính trị. c. 2 căn bản về chất trong Trong lĩnh vực văn hoá và khoa học kỹ thuật. d. … Một trong những biểu a. Mối quan hệ giữa giai cấp tư bản với giai cấp công nhân hiện của giá trị thặng b. Mối quan hệ cạnh tranh giữa các nhà tư bản 3 dư siêu ngạch là: c. Mối quan hệ giữa các nhà tư bản cá biệt với giai cấp công nhân d. Cả a, b, c Các yếu tố nào dưới a. Giá trị hàng hóa đây có ảnh hưởng tới b. Lạm phát giá cả hàng hóa trên thị 4 trường c. Quan hệ cung cầu về hàng hóa d. Cả a, b và c a. Là sự phản ánh hiện thực khách quan và tồn tại xã hội. Bản chất của tôn giáo b. Là sự phản ánh thế giới quan của con người đối với xã hội. là gì? c. Là một hình thái ý thức xã hội, nó phản ánh một cách hoang đường, 5 hư ảo cái hiện thực khách quan vào đầu óc con người. d. Tôn giáo thể hiện sự bất lực của con người trước tự nhiên và xã hội. Trong quá trình xây a. Chính trị 6 dựng chủ nghĩa xã hội, b. Văn hóa liên minh giữa giai cấp c. Kinh tế công nhân, giai cấp d. Tư tưởng nông dân và tầng lớp trí thức dưới góc độ nào 2
  3. giữ vai trò quyết định? Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1. Nguyên tắc khách quan đòi hỏi trong nhận thức và hành động phải xuất phát t ừ th ực tế, tôn trọng và hành động theo các quy luật khách quan. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… 2.2. Sự khác nhau về địa vị chính trị giữa các tập đoàn người trong mỗi chế độ kinh tế-xã hội dẫn đến việc hình thành giai cấp; tạo nên bản chất những xung đột giai cấp trong xã hội có đối kháng giai cấp ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… 2.3. Nguyên nhân sâu xa của nạn thất nghiệp nằm ở quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. 3
  4. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… 2.4. Trong bất cứ xã hội nào, sức lao động cũng là hàng hóa ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… 2.5. Tính chính trị của tôn giáo đã được thể hiện một cách rõ nét ngay từ khi nó mới ra đời. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… 2.6. Trí thức không tồn tại với tính cách là một giai cấp nhưng trí thức là một lực lượng xã hội mang tính giai cấp. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… 4
  5. …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… Câu 3 (4 đi ểm): Tại sao Ph.Ăngghen lại gọi nhà nước xã hội chủ nghĩa là "nhà nước ½ nhà nước", là "nhà nước trên con đường tự tiêu vong"? ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. 5
  6. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………. 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2