intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) môn Quản trị mạng máy tính: Đề thi lý thuyết số 04

Chia sẻ: Le Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

79
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để phục vụ cho công tác giảng dạy và làm bài thi tốt mời thầy cô và các bạn sinh viên cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính tham khảo Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) môn Quản trị mạng máy tính: Đề thi lý thuyết số 04 (Phần lý thuyết).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) môn Quản trị mạng máy tính: Đề thi lý thuyết số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ I (2007 - 2010) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: QTMMT_LT04 Hình thức thi: Viết tự luận Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI I. PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) Câu 1: (1,0 điểm) Trình bày khái niệm và tính chất của thuật toán. Cho ví dụ minh hoạ. Câu 2: (1,0 điểm) Trình bày các bước cơ bản trong tiến trình xây dựng hệ thống mạng LAN. Câu 3: (3,0 điểm) a). Nêu định nghĩa về tài khoản người dùng. b). Phân biệt sự khác nhau giữa tài khoản người dùng cục bộ và tài khoản người dùng miền. c). Nêu các thành phần trong Directory Services. Câu 4: (2,0 điểm) Cho hệ thống mạng gồm 200 Host và địa chỉ IP được thiết lập ở lớp 192.168.100.1/24. Hãy chia hệ thống mạng này thành bốn mạng con (Net 1: có 100 Host, Net 2: có 52 Host, Net 3: có 30 Host và Net 4: có 18 Host) gồm các thông tin: Network ID (địa chỉ lớp mạng con), Subnet Mask(mặt nạ của mạng con), Start IP Address(địa chỉ IP bắt đầu của mạng con), End IP Address(địa chỉ IP kết thúc mạng con), Broadcast IP(địa chỉ IP quảng bá của mạng con). II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm) Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi, với thời gian làm bài 50 phút và số điểm của phần tự chọn được tính 3 điểm. …………………………..Hết………………………<br /> <br /> Chú ý: thí sinh không được phép sử dụng tài liệu, Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm<br /> <br /> Trang:1/ 7<br /> <br /> Ban Biên soạn đề thi nghề Quản trị mạng máy tính STT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Họ và tên Nguyễn Văn Hưng Hồ Viết Hà Nguyễn Đình Liêm Đỗ Văn Xuân Vũ Văn Hùng Đào Anh Tuấn Tô Nguyễn Nhật Quang Nguyễn Vũ Dzũng Đinh Phú Nguyên Đơn vị công tác Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang Trường Cao đẳng nghề GTVT TW2 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam Trường Cao đẳng nghề TP HCM Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Trường Cao đẳng nghề TNDT Tây nguyên<br /> <br /> Trang:2/ 7<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ I (2007 - 2010)<br /> <br /> NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: QTMMT_LT04 Hình thức thi: Viết tự luận Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề thi) ĐÁP ÁN I. PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày khái niệm và tính chất của thuật toán. Cho ví dụ minh hoạ. Hướng dẫn chấm TT Nội dung A Khái niệm của thuật toán Thuật toán, còn gọi là giải thuật, là một tập hợp hữu hạn của các chỉ thị hay phương cách được định nghĩa rõ ràng cho việc hoàn tất một số sự việc từ một trạng thái ban đầu cho trước; khi các chỉ thị này được áp dụng triệt để thì sẽ dẫn đến kết quả sau cùng như đã dự đoán. Nói cách khác, thuật toán là một bộ các qui tắc hay qui trình cụ thể nhằm giải quyết một vấn đề trong một số bước hữu hạn, hoặc nhằm cung cấp một kết quả từ một tập hợp của các dữ kiện đưa vào. B Các tính chất của thuật toán:  Tính chính xác  Tính rõ ràng  Tính khách quan  Tính phổ dụng  Tính kết thúc C<br /> <br /> Điểm 0,5 điểm 0,25 điểm<br /> <br /> 0,25 điểm<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> <br /> Ví dụ: thuật toán để giải phương trình bậc nhất P(x): ax 0,5 điểm + b = c, (a, b, c là các số thực), trong tập hợp các số thực có thể là một bộ các bước sau đây: + Nếu a = 0 0,25 điểm o b = c thì P(x) có nghiệm bất kì o b ≠ c thì P(x) vô nghiệm + Nếu a ≠ 0 0,25 điểm<br /> <br /> Trang:3/ 7<br /> <br /> o<br /> <br /> P(x) có duy nhất một nghiệm x = (c - b)/a<br /> <br /> Câu 2: (1,5 điểm) Trình bày các bước cơ bản trong tiến trình xây dựng hệ thống mạng LAN. TT Nội dung Điểm Các bước cơ bản trong tiến trình xây dựng hệ thống 1,5 điểm mạng LAN Trong tiến trình xây dựng mạng khi thiết kế giải pháp để thỏa mãn những yêu cầu đặt ra trong bảng Đặc tả yêu cầu hệ thống mạng. Việc chọn lựa giải pháp cho một hệ thống mạng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể liệt kê như sau: 0,75 điểm - Kinh phí dành cho hệ thống mạng. - Công nghệ phổ biến trên thị trường. - Thói quen về công nghệ của khách hàng. - Yêu cầu về tính ổn định và băng thông của hệ thống mạng. - Ràng buộc về pháp lý. Tùy thuộc vào mỗi khách hàng cụ thể mà thứ tự ưu tiên, sự chi phối của các yếu tố sẽ khác nhau dẫn đến giải pháp thiết kế sẽ khác nhau. Tuy nhiên các công việc mà giai đoạn thiết kế phải làm thì giống nhau. Chúng được mô tả như sau: 0,75 điểm - Thiết kế sơ đồ mạng ở mức luận lý - Xây dựng chiến lược khai thác và quản lý tài nguyên mạng - Thiết kế sơ đồ mạng ở vật lý - Chọn hệ điều hành mạng và các phần mềm ứng dụng<br /> <br /> Câu 3: (2,0 điểm) a). Nêu định nghĩa về tài khoản người dùng. b). Phân biệt sự khác nhau giữa tài khoản người dùng cục bộ và tài khoản người dùng miền. c). Nêu các thành phần trong Directory Services. TT Nội dung A Nêu các định nghĩa về tài khoản người dùng Định nghĩa tài khoản người dùng Tài khoản người dùng (user account) là một đối tượng quan trọng đại diện cho người dùng trên mạng, Trang:4/ 7 Điểm 0,25 điểm<br /> <br /> chúng được phân biệt với nhau thông qua chuỗi nhận dạng username. B Phân biệt sự khác nhau giữa tài khoản người dùng cục 0,5 điểm bộ và tài khoản người dùng miền. 0,25 điểm + Tài khoản người dùng cục bộ Tài khoản người dùng cục bộ (local user account) là tài khoản người dùng được định nghĩa trên máy cục bộ và chỉ được phép logon, truy cập các tài nguyên trên máy tính cục bộ. 0,25 điểm + Tài khoản người dùng miền Tài khoản người dùng miền (domain user account) là tài khoản người dùng được định nghĩa trên Active Directory và được phép đăng nhập (logon) vào mạng trên bất kỳ máy trạm nào thuộc vùng. Các thành phần trong Directory Services. a. Object (đối tượng) Trong hệ thống cơ sở dữ liệu, đối tượng bao gồm các máy in, người dùng mạng, các server, các máy trạm, các thư mục dùng chung, dịch vụ mạng, … Đối tượng chính là thành tố căn bản nhất của dịch vụ danh bạ. b. Attribute (thuộc tính) Một thuộc tính mô tả một đối tượng. Ví dụ, mật khẩu và tên là thuộc tính của đối tượng người dùng mạng. Các đối tượng khác nhau có danh sách thuộc tính khác nhau, tuy nhiên, các đối tượng khác nhau cũng có thể có một số thuộc tính giống nhau. Lấy ví dụ như một máy in và một máy trạm cả hai đều có một thuộc tính là địa chỉ IP. c. Schema (cấu trúc tổ chức) Một schema định nghĩa danh sách các thuộc tính dùng để mô tả một loại đối tượng nào đó, nghĩa là các thuộc tính dùng để định nghĩa một lớp đối tượng có thể sửa đổi được. Nói tóm lại Schema có thể xem là một danh bạ của cái danh bạ Active Directory. d. Container (vật chứa) Vật chứa tương tự với khái niệm thư mục trong Windows. Một thư mục có thể chứa các tập tin và các thư mục khác. Trong Active Directory, một vật chứa có thể chứa các đối tượng và các vật chứa khác. Vật chứa cũng có các thuộc tính như đối tượng mặc dù vật chứa không thể hiện một thực thể thật sự nào đó như đối tượng. Có ba loại vật Trang:5/ 7 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm<br /> <br /> C<br /> <br /> 1,25 điểm 0,25 điểm<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2