Gíao án 5 - KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
84
lượt xem
12
download

Gíao án 5 - KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong bài này HS biết: - Cần phải tôn trọng người già vì người già có nhiều kinh nghiệm sống, đã đóng góp nhiều cho xã hội; trẻ em có quyền được gia đình và cả xã hội quan tâm, chăm sóc. - Thực hiện các hành vi biểu hiện sự tôn trọng, lễ phép, giúp đỡ, nhường nhịn người già, em nhỏ. - Tôn trọng, yêu quí, thân thiện với người già, em nhỏ; không đồng tình với những hành vi, việc làm không đúng đối với người già và em nhỏ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 5 - KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ

  1. Bài 6: KÍNH GIÀ, YÊU TR Ti t: 01 & 02 I. M C TIÊU H c xong bài này HS bi t: - C n ph i tôn tr ng ngư i già vì ngư i già có nhi u kinh nghi m s ng, ã óng góp nhi u cho xã h i; tr em có quy n ư c gia ình và c xã h i quan tâm, chăm sóc. - Th c hi n các hành vi bi u hi n s tôn tr ng, l phép, giúp , như ng nh n ngư i già, em nh . - Tôn tr ng, yêu quí, thân thi n v i ngư i già, em nh ; không ng tình v i nh ng hành vi, vi c làm không úng i v i ngư i già và em nh . II. DÙNG D Y H C - dùng chơi óng vai cho ho t ng 1, ti t 1. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U Ti t 1 HO T NG D Y HO T NG H C
  2. 1. Ki m tra bài cũ: - GV g i 2 HS lên b ng tr l i câu h i. - 2 HS lên b ng tr l i. - GV nh n xét, cho i m HS. 2. D y bài m i: Ho t ng 1: tìm hi u n i dung truy n Sau êm mưa. M c tiêu: Giúp HS bi t c n ph i giúp ngư i già, em nh và ý nghĩa c a vi c giúp ngư i già, em nh . Cách ti n hành: - GV c truy n Sau êm mưa trong SGK. - HS l ng nghe. - GV yêu c u HS óng vai minh ho theo - Vài HS lên óng vai n i dung truy n. minh ho . - GV yêu c u HS th o lu n theo các câu câu - HS c l p th o lu n và h i sau: tr l i. + Các b n trong truy n ã làm gì khi g p bà c và em nh ? + T i sao bà c l i c m ơn các b n? + Em suy nghĩ gì v vi c làm c a các b n
  3. trong truy n? - 2 HS c. - GV k t lu n: c n tôn tr ng giúp ngư i già, giúp em nh là bi u hi n c a tình c m t t p gi a con ngư i v i con ngư i, là bi u hi n c a ngư i văn minh, l ch s . - GV g i HS c ph n ghi nh trong SGK: ngư i già và tr em là nh ng ngư i c n ư c quan tâm, giúp m i nơi, m i lúc. Kính già, yêu tr là truy n th ng t t p c a dân t c ta. Ho t ng 2: làm bài t p 1, SGK M c tiêu: giúp HS nh n bi t ư c các hành vi th hi n tình c m kính già, yêu tr . - HS làm vi c cá nhân. Cách ti n hành: - 2 HS trình bày, c l p - GV yêu c u HS t làm bài t p 1, SGK. nh n xét, b sung. - GV m i vài HS lên trình bày ý ki n - GV k t lu n: các hành vi chào h i, xưng hô l phép, dùng 2 tay ưa v t gì ó cho ngư i già, c truy n cho em nh nghe là nh ng hành vi th hi n tình c m kính già, yêu tr ; hành vi quát n t em bé chưa th hi n s quan tâm, thương yêu, chăm sóc em nh .
  4. 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và tìm hi u các phong t c, t p quán th hi n tình c m kính già, yêu tr c a a phương, c a dân t c ta.
  5. Ti t 2 HO T NG D Y HO T NG H C Ho t ng 1: óng vai(bài t p 1, SGK). M c tiêu: Giúp HS bi t l a ch n cách ng - C l p hát. x trong các tình hu ng th hi n tình c m kính già, yêu tr . Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm - HS làm vi c theo nhóm, và phân công nhi m v óng vai 1 tình hu ng bài cùng th o lu n và chu n b óng t p 2. vai. - GV yêu c u các nhóm th hi n trư c l p - i di n các nhóm lên óng vai, các nhóm khác th o - GV k t lu n: lu n, nh n xét. Tình hu ng a: em nên d ng l i d em bé, h i tên, a ch . Sau ó có th d n em bé n n công an nh tìm gia ình c a bé. Tình hu ng b: hư ng d n các em cùng chơi chung ho c l n lư t thay phiên nhau chơi. Tình hu ng c: n u bi t ư ng, em hư ng
  6. d n ư ng i cho c già. N u không bi t, em tr l i c 1 cách l phép. Ho t ng 2: Bài t p 3-4, SGK. M c tiêu: giúp HS bi t ư c nh ng t ch c nh ng ngày dành cho ngư i già. - HS làm vi c theo nhóm, Cách ti n hành: cùng trao i. - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm - i di n các nhóm tr và giao nhi m v cho các nhóm làm bài t p 3-4. l i. - GV yêu c u các nhóm trình bày trư c l p. - GV k t lu n: + ngày dành cho ngư i cao tu i là ngày 01- 10 hàng năm. + Ngày dành cho tr em là ngày qu c t thi u nhi 01-6. + T ch c dành cho ngư i cao tu i là h i ngư i cao tu i. + Các t ch c dành cho tr em: i thi u niên ti n phong H Chí Minh, sao nhi ng.
  7. Ho t ng 3: tìm hi u v truy n th ng kính già, yêu tr c a a phương, c a dân t c ta.. M c tiêu: giúp HS bi t ư c truy n th ng - HS làm vi c theo nhóm, t t p c a dân t c ta là luôn quan tâm, chăm sóc cùng th o lu n. ngư i già, tr em. - i di n các nhóm trình Cách ti n hành: bày, các nhóm khác b sung. - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm và giao nhi m v cho t ng nhóm HS - GV yêu c u các nhóm lên trình bày. - GV k t lu n: V các phong t c, t p quán kính già, yêu tr c a a phương. V các phong t c t p quán kính già, yêu tr c a dân t c: + Ngư i già luôn ư c chào h i, ư c m i ng i ch sang tr ng. + Con cháu luôn quan tâm chăm sóc, thăm h i, t ng quà cho ông bà, b m . + T ch c l thư ng th cho ông bà, b m . + Tr em thư ng ư c m ng tu i, ư c
  8. t ng quà m i d p l t t. 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và chu n b bài m i. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản