intTypePromotion=3

Giáo án Hóa học 10 bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

Chia sẻ: Nguyễn Thế Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
496
lượt xem
74
download

Giáo án Hóa học 10 bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án Hóa học 10 bài Phản ứng oxi hóa - khử để nâng cao kĩ năng và kiến thức trong giảng dạy và học tập. Với các kiến thức trong bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu được phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hố học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố. Chất oxi hóa là chất nhận electron, chất khử là chất nhường electron. Sự oxi hóa là sự nhường electron, sự khử là sự nhận electron.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hóa học 10 bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

GIÁO ÁN HÓA HỌC 10

CHƯƠNG PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

BÀI PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

I. MỤC TIÊU:

    1.Kiến thức:

     Hiểu được:

    - Phản ứng oxi hố – khử là phản ứng hố học trong đĩ cĩ sự thay đổi số oxi hố của nguyên tố.

    - Chất oxi hố là chất nhận electron, chất khử là chất nhường electron. Sự oxi hố là sự nhường electron, sự khử là sự nhận electron.

    - Các bước lập phương trình hố học của phản ứng oxi hố – khử, ý nghĩa của phản ứng oxi hố – khử trong thực tiễn.

    2.Kỹ năng:

     - Phân biệt được chất oxi hoá và chất khử, sự oxi hoá và sự khử trong phản ứng oxi hoá – khử cụ thể.

     - Lập phương trình phản ứng oxi hoá – khử dựa vào số oxi hoá (cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron).

   3.Thái độ:

    - Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nắm vững kiến thức về phản ứng oxi hoá - khử  đối với sản xuất hoá học và bảo vệ môi trường

    - Có thái độ học tập tích cực và yêu thích bộ môn hoá học

 II.CHUẨN BỊ :

   1.Chuẩn bị của giáo viên:

     Một số phản ứng oxiahóa-khử chuẩn bị sẵn trên giấy A0, phiếu học tập.

   2.Chuẩn bị của học sinh:

     - Xem lại phần phản ứng Oxihóa-khử đã học ở cấp 2

     - Khái niệm số oxi hoá và quy tắc xác định số oxi hoá.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

   1.Oån định tình hình lớp: (1 phút)                                               

   2.Kiểm tra bài cũ:(4 phút)

      Câu hỏi: Xác định số oxihóa nguyên tố trong các chất HCl, Cl2, H2SO4, NaNO3?

   3.Giảng bài mới:

      Giới thiệu bài mới:                                                                                        

      GV: Trong một phản ứng hóa học có chất này nhường electron cho chất kia nhận, phản ứng đó gọi là phản ứng Oxihóa-khử. Hôm nay chúng ta nghiên cứu kĩ về phản ứng oxihóa-khử.

      Tiến trình tiết dạy:

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Hoạt động 1: Nhắc lại sự oxi hóa, sự khử.

5’

 

-Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại các định nghĩa về chất khử, chất oxihóa, sự khử, sự oxihóa?

-Giáo viên nắc lại quá trình nhường, nhận electron tạo ion âm –phần tử mang điện.

 

 

 

 

 

-Học sinh nhắc lại kiến thức cũ.

Sự tác dụng của Oxi với một chất là sự Oxihóa.

I. ĐỊNH NGHĨA:

Hoạt động 2: Quan niệm về chất khử, chất oxi hóa mới.

10’

 

-Lấy  ví dụ phản ứng giữa kim loại Mg và khí Oxi. Yêu cầu học sinh viết phản ứng. Xác định số Oxihóa tất cả các nguyên tố trong các phân tử chất tham gia và chất tạo thành.

- Nhận xét sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tố Magiê và Oxi trước và sau phản ứng ?

-Hướng dẫn học sinh trả lời: Sự Oxihóa là sự nhường Electron.

 

 

 

-HS1: Phản ứng

          2Mg  +  O2  → 2MgO

-HS2: Xác định số Oxihóa.

 

 

 

-Số Oxihóa của nguyên tố Mg trước phản ứng là 0, sau phản ứng là +2. Số Oxihóa của nguyên tố Magiê tăng lên .Ta nói Magiê là chất khử thực hiện sự oxihóa (quá trình Oxihóa).

Thí dụ 1: 

Ta thấy: Mg0 →  Mg+2   +  2e       

Mg nhường electron, ta nói Mg là chất khử, thực hiện sự Oxihóa.

 

Hoạt động 3: Các định nghĩa.

10’

 

-Lấy  ví dụ phản ứng giữa kim loại CuO và khí Hiđro. Yêu cầu học sinh viết phản ứng. Xác định số Oxihóa tất cả các nguyên tố trong các phân tử chất tham gia và chất tạo thành.

- Nhận xét sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tố Cu trong CuO và Oxi trước và sau phản ứng ?

-Hướng dẫn học sinh trả lời: Sự khử  là sự nhận Electron.

-Vậy, hãy nêu các khái niệm mới về chất, khử, chất Oxihóa, sự khử, sự oxihóa?

 

 

 

-HS1: Phản ứng

-HS2: Xác định số Oxihóa.

 

-Số Oxihóa của nguyên tố Cu trước phản ứng là+2, sau phản ứng là 0. Số Oxihóa của nguyên tố Cu trong hợp chất CuO giảm xuống (từ +2 - 0) .Ta nói CuO là chất Oxhóa thực hiện sự khử (quá trình khử).

 

 

 

-Ghi nhớ

Thí dụ 2:

           

 

 

 

 

 

 

 -Chất khử ( chất bị oxi hoá ) là chất nhường electron

- Chất oxi hoá ( chất bị khử) là chất nhận electron

- Sự khử ( quá trình khử) là sự (quá trình) nhận electron

- Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) là sự ( quá trình Oxihoá) nhường electron.

Hoạt động 4: Phản ứng oxi hóa khử.

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lấy ví dụ phản ứng không có oxi:

2Na + Cl2 ® 2NaCl

H2 + Cl2 ® 2HCl

-Phản ứng trên có sự thay đổi số Oxihóa thế nào?

Vậy, phản ứng oxi hoá – khử có còn phải nhất thiết phải có mặt oxi hay không?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Định nghĩa phản ứng oxi hoá – khử?

Lưu ý: Sự nhường electron chỉ có thể xảy ra khi có sự nhận electron. Vì vậy, sự oxi hoá và sự khử bao giờ cũng xảy ra đồng thời trong một phản ứng oxi hoá – khử

Và trong phản ứng oxi hoá – khử bao giờ cũng có chất oxi hoá và chất khử tham gia.

 

 

 

 

- HS: Là phản ứng Oxihóa- khử vì có sự thay đổi số oxi hoá ( do có sự chuyển electron ) của nguyên tố trước và sau phản ứng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS2: Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất trong phản ứng.

-HS1: Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố .

Thí dụ 3:

    

      

Ta có :

Na  – 1e →Na (Sự Oxihóa Na)

Cl   + 1e→Cl-(Sự khử Cl)

Có sự thay đổi số Oxihóa các nguyên tố →Có sự nhường, nhận electron.

Thí dụ 4:

H    – 1e →H  (Sự Oxihóa H)

Cl   + 1e→Cl- (Sự khử Cl)

Có sự thay đổi số Oxihóa các nguyên tố →Có sự nhường, nhận electron,

Thí dụ 5:

Ta thấy: Nguyên tử N-3 nhường electron : N-3 -3e →N+1

 Nguyên tử  N+5 nhận electron

  N+5  +  4e →N+1

Sự thay đổi số Oxihóa chỉ ở trên một nguyên tố.

Định nghĩa phản ứng oxi hoá – khử:

Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất trong phản ứng hay phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố.

 

Hoạt động 5: Củng cố.

4’

-Nắm vững các định nghĩa Chất khử, chất Oxihóa, Sự khử, Sự Oxihóa, Phản ứng Oxihóa – khử.

-Cho phản ứng: NH3  +  O2  → NO  +  H2O . Có phải là phản ứng Oxi hóa-khử không? Nếu là phản ứng Oxihóa-khử thì hãy xác định chất khử, chất Oxihóa?         

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung trong Giáo án Hóa 10 Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử. Để xem toàn bộ nội dung giáo án, các quý Thầy Cô vui lòng đăng nhập vào trang tailieu.vn để tải về máy tính.

Để thiết kế bài giảng đầy đủ, chi tiết hơn Thầy cô có thể tham khảo các tài liệu sau:

>> Tailieu.vn cũng xin giới thiệu giáo án hay là bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ để phục vụ cho việc soạn bài trong tiết học tiếp theo. 

Mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp cho Thầy cô có thêm ý tưởng để hoàn thiện bài giảng của mình tốt nhất!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản