giáo án toán học: hình học 6 tiết 21

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
166
lượt xem
31
download

giáo án toán học: hình học 6 tiết 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Biết vẽ góc khi biết số đo , khi nào thì xOy + yOz = xOz ,tính chất hai góc kề bù , tia phân giác của một góc . 2./ Kỹ năng cơ bản : - Rèn kỹ năng vẽ thành thạo , cẩn thận ,chính xác .Lý luận vững chắc khi giải bài tập 3./ Thái độ : - Vẽ , đo cẩn thận , chính xác II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa , thước thẳng , thước đo góc , êke, compa . III.-...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo án toán học: hình học 6 tiết 21

  1. Tiết 21 LUYỆN TẬP I.- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Biết vẽ góc khi biết số đo , khi nào thì xOy + yOz = xOz ,tính chất hai góc kề bù , tia phân giác của một góc . 2./ Kỹ năng cơ bản : - Rèn kỹ năng vẽ thành thạo , cẩn thận ,chính xác .Lý luận vững chắc khi giải bài tập 3./ Thái độ : - Vẽ , đo cẩn thận , chính xác II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa , thước thẳng , thước đo góc , êke, compa . III.- Hoạt động trên lớp : 1./ Ổn định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số 2./ Kiểm tra bài cũ :
  2. Bài tập 30 SGK trang 83 Vì xOt < xOy ( 25o a) tia Ot nằm giữa hai t b) So sánh góc tOy và xOt Vì Ot là tia nằm giữa ha y xOt + tOy = xOy 25o + tOy = 5 tOy = 5 Vậy tOy = x c) Vì Ot nằm giữa hai tia O nên Ot là tia phân giác c t 25o O x 3./ Bài mới :
  3. Giáo viên Học sinh Bài ghi + Bài tập 33 / 87 : t Học sinh hoạt - GV nhắc học y động theo sinh vẽ hình cẩn nhóm thận, chính xác . Tổ 1 thực - x O hiện x’ - Để tính được Lên bảng Ot là tia phân số đo của một giác của góc xOy nên : trình bày cách góc ta chỉ chú ý vẽ và giải . xOt = tOy = xOy 130 o đến 3 tia và phải = 65o  2 2 biết số đo của x’Ot + tOy = hai góc ,từ đó 180o ( hai góc kề bù) học sinh biết
  4. x’Oy + 65o = phải xét ba tia 180o nào và tìm được số đo góc phải x’Oy = 180o – 65o = 115o tìm . + Bài tập 34 / 87 : Tổ 2 thực - t hiện y t’ Tương tự - Không yêu cầu như trên học chứng minh Oy sinh là tia nằm giữa Lên bảng trình hai tia Ox’ và Ot bày cách vẽ và giải . x O x’ Ot là tia phân giác của xOy nên : xOt = tOy
  5. xOy 100 o = 50o =  2 2 xOt + x’Ot = 180o (hai góc kề bù) 50o + x’Ot = 180o x’Ot = 180o – 50o = 130o xOy + yOx’ = 180o 100o + yOx’ = - Tổ 3 thực 180o hiện - Không yêu yOx’ = + Bài tập 35 180o – 100o = 80o cầu chứng / 87 : Ot’ là tia phân giác của minh tia Oy nằm giữa hai Tương tự yOx’ nên :
  6. như trên học tia Ot và Ot’ yOt’ = t’Ox’ = x' Oy 80 o sinh = 40o  2 2 Lên bảng Oy nằm giữa hai tia trình bày Ot và Ot’ nên : cách vẽ và tOy + yOt’ = giải . tOt’ - Chỉ yêu cầu 50o + 40o = học sinh giải m t’Ot thích vì sao a t’Ot = một tia nằm b 90o giữa hai tia + Bài tập 36 / 87 : còn lại trong n z những trường y hợp đơn giản . x m O y
  7. Vì xOy < xOz (30o < 80o) Nên Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz : x xOy + yOz = xOz 30o + yOz = 80o + Bài tập 37 O yOz = 80o – 30o = 50o / 87 : Om là tia phân giác 4 ./ Củng cố : của góc xOy nên: Củng cố xOy 30 o từng phân như  15o xOm  mOy   2 2 trên On là tia phân giác 5 ./ Dặn dò : của góc yOz nên : Xem bài Thực hành đo yOz 50 o  25o yOn  nOz   2 2 góc trên mặt đất Oy nằm giữa hai tia . Om và On nên : mOy + yOn = mOn 15o + 25o = mOn
  8. mOn = 40o
Đồng bộ tài khoản