intTypePromotion=1

giáo án toán học: hình học 9 tiết 42+43

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
220
lượt xem
19
download

giáo án toán học: hình học 9 tiết 42+43

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I – Mục tiêu: HS nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. HS phát biểu và c/m được định lý về số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. HS biết áp dụng định lý vào giải bài tập. Rèn tư duy lô gíc trong c/m hình học II- Chuẩn bị : GV: thước đo góc, thước thẳng, compa HS: thước, compa, thước đo góc, ôn tập về góc nội tiếp, đọc và tìm hiểu bài 4.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo án toán học: hình học 9 tiết 42+43

  1. Tiết 42: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG I – Mục tiêu: HS nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. - HS phát biểu và c/m được định lý về số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. - HS biết áp dụng định lý vào giải bài tập. - Rèn tư duy lô gíc trong c/m hình học - II- Chuẩn bị : GV: thước đo góc, thước thẳng, compa HS: thước, compa, thước đo góc, ôn tập về góc nội tiếp, đọc và tìm hiểu bài 4. III – Tiến trình bài dạy 1) Ổn định :Lớp 9A2:…………Lớp 9A3:………….. ..Lớp 9A4………… ….. 2) Kiểm tra: (6’) ? Định nghĩa, định lý về góc nội tiếp ? GV nêu vấn đề như khung chữ sgk 3) Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến v à dây cung (13’) GV cho HS đọc mục 1 sgk HS đọc sgk GV đưa hình vẽ 22 trên bảng HS vẽ hình vào vở x B ? Quan sát hình vẽ nhận xét gì A 0 về góc BÂx ? HS trả lời y GV giới thiệu góc tạo bởi tia
  2. tiếp tuyến và dây cung ? Em hiểu thế nào là góc tạo bởi Góc BÂx hoặc góc BÂy là góc tạo bởi tia tia tiếp tuyến và dây cung ? HS trả lời tiếp tuyến và dây cung ? Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và BÂx có cungbị chắn là AB nhỏ dây cung đảm bảo yêu cầu gì ? HS đỉnh thuộc đ/tr; 1 BÂy có cung bị chắn là AB lớn cạnh là tia tiếp tuyến, 1 cạnh chứa dây cung GV giới thiệu cung bị chắn ? Tìm cung bị chắn của góc HS chỉ trên hình nêu BÂx và góc BÂy ? tên cung bị chắn GV yêu cầu HS so sánh góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến HS so sánh sự giống và khác nhau của 2 và dây cung ? góc … HS quan sát hình vẽ GV cho HS làm ?1 ? Giải thích vì sao các góc trên không là góc tạo bởi tia tiếp HS giải thích tuyến và dây ? H23 không có cạnh nào là tia tiếp tuyến. H24 Không có cạnh nào chứa dây cung. H25 không có cạnh nào là tia tiếp tuyến. ?2 GV chốt lại khái niệm góc tạo H26 đỉnh không.
  3. bởi tia tiếp tuyến và dây cung: thuộc (0) A A Đỉnh thuộc đường tròn 0 0 B x x 1 cạnh là tia tiếp tuyến; 1 cạnh B chứa dây cung. x GV cho HS làm tiếp ?2 HS đọc yêu cầu ?2 A 0 GV yêu cầu 3 HS lên bảng vẽ 3 B trường hợp và cho biết số đo của cung bị chắn. 3 HS lên bảng vẽ H1: sđ AB = 600 sđ BÂx = 300 H2 sđ BÂx = 900 sđ AB = 1800 H3 sđ BÂx = 1200 sđ AB = 2400 ? Qua kết quả bài tập ?2 có nhận xét gì về số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với cung bị chắn ? HS nêu nhận xét Hoạt động 2: Định lý (15’) ? Qua ?2 em có kết luận gì về số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với cung bị chắn ? 1 HS sđ BÂx = sđAB 2 GV bằng đo đạc qua ?2 đã biết
  4. HS đọc định lý * Định lý: sgk/78 1 sđ BÂx = sđ AB, bằng lập 2 (0) Ax tia tiếp tuyến ; AB dây cung luận hãy c/m định lý. HS c/m 3 trường hợp 1 sđ BÂx = sđAB ? Để c/m định lý ta cần c/m mấy 2 HS nêu cách c/m trường hợp ? CM trường hợp 1 ? Hãy c/m trường hợp 1? a) Tâm 0 nằm trên cạnh chứa dây HS trình bày c/m A 0 B x GV yêu cầu HS trình bày c/m b) Tâm 0 nằm bên c) Tâm 0 nằm bên ? Để c/m trường hợp 1 vận dụng HS số đo góc nội tiếp ngoài góc trong góc kiến thức nào ? x x B ? Tương tự hãy nêu cách c/m HS nêu cách c/m 2 A A H trường hợp còn lại ? 0 0 trường hợp còn lại B GV gợi ý: kẻ dường kính AC GV yêu cầu HS về nhà tự c/m ?3 GV ta đã c/m cho 3 t/ hợp và 1 y 1 sđAmB (góc BÂx = đều có k/ q sđ BÂx = sđ AB 2 2 A C 0 tạo bởi tia tiếp tuyến GV cho HS trả lời câu hỏi nêu m x B và dây cung ) HS trả lời ra ở đầu bài 1 1 HS đọc ?3 GV cho HS làm ?3 sđAB = sđ AmB (góc nội Góc ACB = 2 2 ? So sánh sđ BÂx, góc ACB với tiếp) suy ra góc ACB = BÂx HS nêu cách so sánh sđ AmB ta làm ntn ? GV yêu cầu HS thảo luận nhóm
  5. HS hoạt động nhóm GV – HS nhận xét qua bảng trình bày và trả lời nhóm ? Qua ?3 rút ra nhận xét gì về góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ? HS nêu nhận xét Hoạt động 3: Hệ quả (3’) GV giới thiệu hệ quả HS đọc hệ quả Sgk/79 GV nhấn mạnh hệ quả: góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến cùng chắn 1 cung… Hoạt động 4: Củng cố – luyện tập (7’) ? Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ? ? Định lý về số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ? HS nhắc lại Quan hệ giữa góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây Bài tập Cho hình vẽ (0 < < 900 ) cung ? GV cho HS làm bài tập HS quan sát hình vẽ Góc MÂT bằng: A. 300 và lựa chọn kết quả A T B. 600 đúng – giải thích rõ vì M 0 C. 900 sao D. 1200 ? Để chọn đáp án đúng vận dụng kiến thức nào ? HS trả lời
  6. 4) Hướng dẫn về nhà: (2’) Học thuộc k/n, định lý về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Làm bài tập 27; 28; 29 ; 30 sgk/79). ------------------------------------------------------ Tiết 43: LUYỆN TẬP I – Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng nhận biết góc giữa tiếp tuyến và 1 dây. - Ren kỹ năng áp dụng các định lý vào giải bài tập. - Rèn tư duy lô gíc và cách trình bày lời giải bài tập hình. - II- Chuẩn bị : GV: thước đo góc, thước thẳng, compa HS: thước, compa, thước đo góc, làm bài tập được giao. III – Tiến trình bài dạy 1) Ổn định :Lớp 9A2:…………Lớp 9A3:………….. ..Lớp 9A4…………….. 2) Kiểm tra: (6’) ? Phát biểu định lý và hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ? 3) Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Chữa bài tập (10’)
  7. GV yêu cầu HS đọc đề bài HS đọc đề bài Bài tập : Cho hình vẽ có AC, BD là ? Bài toán cho biết gì ? yêu cầu đường kính, xy là tiếp tuyến tại A. Hãy HS trả lời tìm những góc bằng nhau. tìm gì ? GV gọi 1 HS lên làm trên bảng (0); AC = 2R; x A B HS lên bảng chữa BD = 2R; xy là y 0 D C tiếp tuyến tại A HS khác cùng làm và nhận xét Tìm những góc GV nhận xét bổ xung bằng nhau ? Để nhận biết các góc bằng Giải nhau trong bài tập trên ta vận Góc C = góc D = Â1 (góc nội tiếp, góc tạo dụng kiến thức nào ? HS góc nội tiếp; góc bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn tạo bởi tia tiếp tuyến cung AB) Góc C = góc D; góc D = Â3 (góc đáy của và dây cung; … GV lưu ý HS khi tìm góc bằng tam giác cân) nhau quan sát góc đó chắn cung  góc C = góc D = Â1 = góc B2 = Â3 nào hay nằm trong tam giác nào Tương tự góc B1 = Â2 = Â4 Có góc CBA = BÂD = 0Âx = 0Ây = 900 … Hoạt động 2: Luyện tập (25’) HS đọc đề bài Bài tập 30: (sgk/ 79) ? Bài toán cho biết gì ? yêu cầu (0); A thuộc (0) 0 B HS trả lời tìm gì ? AB dây cung A x ? Hãy ghi gt – kl của bài toán ? HS ghi gt – kl 1 sđ AB BÂx = 2 ? Để c/m Ax là tiếp tuyến của Ax là tiếp tuyến
  8. (0) ta cần c/m điều gì ? của (0) HS c/m 0A  Ax ? Từ gt ta suy ra được góc nào CM : Vẽ 0H  AB. Theo gt có bằng nhau ? vì sao ? HS góc Â1 = Ô1 1 1 sđ AB mà góc 01 = sđAB BÂx = 2 2 1 sđ AB) (cùng =  01 = BÂx. Mặt khác Â1 + Ô1 = 900 (2 2 góc phụ nhau trong  vuông) GV giới thiệu định lý đảo của  Â1 + BÂx = 900 hay A0  Ax tức là định lý góc tạo bởi tia tiếp tuyến Ax là tiếp tuyến của (0) và dây cung. Bài tập 33: (sgk/80) HS đọc đề bài – nêu (0) A, B, C  (0) C d yêu cầu của bài At tiếp tuyến tại A; N 0 B A M d // At GV yêu cầu HS vẽ hình ghi gt – t HS thực hiện vẽ hình d  AC tại N kl d  AB tại M ? Để c/m AB.AM = AC. AN HS nêu cách c/m cần c/m ntn ? AB.AM = AN.AC AB.AM = AC.AN GV hướng dẫn HS c/m theo sơ  CM đồ AB AC  Xét  ABC và  ANM có AN AM Góc AMN = góc BÂt (góc sole…)  Góc C = góc BÂt (cùng chắn cung AB)  ABC   ANM  góc AMN = góc C HS trình bày c/m GV yêu cầu HS trình bày c/m góc CÂB chung   ABC   ANM (g.g) GV chốt lại để c/m hệ thức hình AB AC HS nghe hiểu  hay AM.AB = AC . AN  AN AM học ta gắn vào tam giác và c/m
  9. hai tam giác đó đồng dạng HS đọc đề bài Bài tập 34: (sgk/80) (0); tiếp tuyến MT B A 0 ? Nêu cách vẽ hình của bài HS nêu cách vẽ hình cát tuyến MAB M T toán? và ghi gt – kl MT2 = MA.MB HS MT2 = MA.MB GV bằng cách c/m tương tự bài tập 33, hãy c/m bài 34 theo sơ CM  đồ Xét  TMA và  BMT có MT MB  MA MT Góc M chung  Góc ATM = góc B (cùng chắn cung TA)  TMA   BMT   TAM   BMT (g.g) HS trình bày c/m MT MB hay MT2 = MA.MB   MA MT HS nghe hiểu và ghi GV yêu cầu HS trình bày c/m nhớ GV giới thiệu hệ thức lượng trong đường tròn qua kết quả bài 34
  10. GV qua bài hãy nêu các dạng bài tập và những kiến thức áp dụng làm các bài tập đó ? HS nhắc lại các dạng bài tập: Chứng minh hệ thức hình học; đ/t là tiếp tuyến của đ/tr; các góc bằng nhau… Kiến thức cơ bản định lý về góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây Quan hệ giữa góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Trường hợp đồng dạng của 2 tam giác … 4) Hướng dẫn về nhà Nắm vững đ/n; đ/l của góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Làm bài tập 35 (sgk); 26; 27 (sbt). đọc trước bài 5.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2