intTypePromotion=1

Hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu và hồi sức quốc tế 2016

Chia sẻ: Kloi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
130
lượt xem
14
download

Hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu và hồi sức quốc tế 2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của tài liệu trình bày về việc hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu và hồi sức quốc tế dành cho cán bộ quản lý chương trình sơ cấp cứu của Hội quốc gia, nhóm cố vấn khoa học, hướng dẫn viên sơ cấp cứu và những người tham gia ứng phó đầu tiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu và hồi sức quốc tế 2016

Hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu và<br /> hồi sức quốc tế 2016<br /> Dành cho cán bộ quản lý chương trình sơ cấp cứu của Hội<br /> quốc gia, nhóm cố vấn khoa học, hướng dẫn viên sơ cấp<br /> cứu và những người tham gia ứng phó đầu tiên.<br /> <br /> www.ifrc.org<br /> Saving lives, changing minds.<br /> <br /> Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế,<br /> Geneva, 2016<br /> Việc sao chép tất cả hoặc một phần tài liệu này có thể<br /> được thực hiện cho việc sử dụng phi thương mại, nhưng<br /> cần nêu rõ nguồn tài liệu. Hiệp hội rất mong nhận được nội<br /> dung chi tiết việc sử dụng tài liệu. Các yêu cầu sao chép<br /> cho mục đích thương mại cần được chuyển đến Hiệp hội<br /> thông qua secretariat@ifrc.org.<br /> Các ý kiến và kiến nghị nêu ra trong nghiên cứu điểm này<br /> không nhất thiết đại diện cho chính sách của Hiệp hội<br /> hay của một Hội Quốc gia trong Phong trào Chữ thập đỏ<br /> hoặc Trăng lưỡi liềm đổ. Ký hiệu và bản đồ được sử dụng<br /> không có hàm ý đưa ra ý kiến từ phía Hiệp hội hay Hội<br /> Quốc gia liên quan đến tình trạng pháp lý về lãnh thổ hoặc<br /> quyền hạn. Tất cả hình ảnh được sử dụng trong nghiên<br /> cứu này đều có bản quyền của Hiệp hội trừ trường hợp có<br /> các quy định khác liên quan. Ảnh bìa: Hội Chữ thập đỏ Mỹ<br /> <br /> P.O. Box 372<br /> CH-1211 Geneva 19<br /> Thụy Sĩ<br /> Điện thoại: +41 22 730 4222<br /> Fax: +41 22 733 0395<br /> E-mail: secretariat@ifrc.org<br /> Web site: http://www.ifrc.org<br /> Hướng dẫn Quy trình Sơ cấp cứu và Hồi sức<br /> quốc tế 2016 1303500 05/2016 E<br /> Theo dõi thông tin trên<br /> <br /> Hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu<br /> và hồi sức quốc tế 2016<br /> <br /> dành cho cán bộ quản lý chương trình sơ cấp<br /> cứu của Hội quốc gia, nhóm cố vấn khoa học,<br /> hướng dẫn viên sơ cấp cứu và những người<br /> tham gia ứng phó đầu tiên<br /> <br /> Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế<br /> (Hiệp hội) là một mạng lưới hoạt động nhân đạo dựa<br /> trên tình nguyện viên lớn nhất trên thế giới. Với 190<br /> Hội quốc gia Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ thành<br /> viên trên khắp thế giới, chúng tôi có mặt ở tất cả các<br /> cộng đồng tiếp cận được 160,7 triệu người hàng năm<br /> thông qua các chương trình dịch vụ và phát triển dài<br /> hạn, và 110 triệu người thông qua chương trình cứu<br /> trợ thảm họa và phục hồi sớm. Chúng tôi hoạt động<br /> trước, trong và sau các tình huống thảm họa và liên<br /> quan đến sức khỏe khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu<br /> và cải thiện cuộc sống của những người dễ bị tổn<br /> thương. Chúng tôi thực hiện các hoạt động này trên<br /> cơ sở vô tư không phân biệt quốc tịch, sắc tộc, giới<br /> tính, tín ngưỡng tôn giáo, đẳng cấp và quan điểm<br /> chính trị.<br /> <br /> Được định hướng bởi Chiến lược 2020 – kế hoạch<br /> hành động chung của chúng tôi nhằm giải quyết các<br /> thách thức lớn về cứu trợ nhân đạo và phát triển trong<br /> thập kỷ này – chúng tôi cam kết hành động để bảo vệ<br /> mạng sống và thay đổi tư duy.<br /> Thế mạnh của chúng tôi nằm ở mạng lưới tình nguyện<br /> viên mà còn bao gồm năng lực thực hiện hoạt động<br /> dựa vào cộng đồng và khả năng hoạt động độc lập<br /> và trung lập. Chúng tôi hoạt động nhằm cải thiện các<br /> tiêu chuẩn cứu trợ nhân đạo, là đối tác trong chương<br /> trình phát triển, và trong ứng phó thảm họa. Chúng tôi<br /> thuyết phục những người ra quyết định để hành động<br /> hướng tới lợi ích của người dễ bị tổn thương ở bất kỳ<br /> thời điểm nào. Kết quả: chúng tôi hỗ trợ cộng đồng<br /> để họ trở nên an toàn và khỏe mạnh, giảm thiểu tình<br /> trạng dễ bị tổn thương, nâng cao khả năng chống chịu<br /> thiên tai và thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình trên<br /> khắp thế giới.<br /> <br /> Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế<br /> <br /> Hướng dẫn Quy trình Sơ cấp cứu và Hồi sức quốc tế 2016<br /> <br /> Mục lục<br /> Lời cảm ơn <br /> Lời nói đầu <br /> Các từ viết tắt <br /> <br /> 6<br /> 8<br /> 10<br /> <br /> Giới thiệu <br /> <br /> 11<br /> <br /> Giới thiệu về cuốn tài liệu này <br /> <br /> 12<br /> <br /> Định nghĩa, xu hướng và thông tin thực tế và số liệu <br /> <br /> 15<br /> <br /> Định nghĩa về sơ cấp cứu <br /> Tiến trình và xu hướng về sơ cấp cứu: Chăm sóc sức khoẻ và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng <br /> Số người đã được hỗ trợ <br /> <br /> 15<br /> 15<br /> 16<br /> <br /> Tiến trình xây dựng tài liệu hướng dẫn này <br /> <br /> 17<br /> <br /> Tóm tắt cơ sở khoa học <br /> Các điều chỉnh của địa phương <br /> Phát triển trong tương lai <br /> <br /> 18<br /> 20<br /> 20<br /> <br /> Các nguyên tắc chung <br /> <br /> 21<br /> <br /> Chuẩn bị của người dân để ứng phó với thiên tai và các tình huống khẩn cấp hàng ngày <br /> Phòng ngừa <br /> An toàn cá nhân <br /> Liên kết với các cơ quan chăm sóc sức khoẻ khác <br /> Cập nhật và đào tạo lại <br /> Nhóm đích và người hỗ trợ họ <br /> Đạo đức <br /> <br /> 21<br /> 22<br /> 22<br /> 23<br /> 23<br /> 24<br /> 24<br /> <br /> Đào tạo, tập huấn <br /> <br /> 25<br /> <br /> Giới thiệu <br /> Đào tạo sơ cấp cứu hiệu quả là gì? <br /> Cơ sở của việc đào tạo sơ cấp cứu <br /> Hiệu của của việc đào tạo sơ cấp cứu so với kết quả sức khoẻ cuối cùng của người bị thương <br /> Động lực của người học <br /> Hiệu quả của việc sử dụng các mô hình học khác nhau <br /> Hoàn cảnh và tình huống giả định trong học tập sơ cấp cứu <br /> Đào tạo sơ cứu cho trẻ em <br /> Đo kết quả đầu ra <br /> Kết luận <br /> <br /> 25<br /> 28<br /> 29<br /> 32<br /> 33<br /> 34<br /> 37<br /> 38<br /> 39<br /> 40<br /> <br /> Cách tiếp cận chung <br /> <br /> 42<br /> <br /> Mối liên hệ với Chiến lược 2020 <br /> Tài liệu hướng dẫn này phù hợp với chính sách của Hiệp hội như thế nào? <br /> <br /> Giới thiệu <br /> Đánh giá <br /> Cách đặt người bị thương <br /> Gọi trợ giúp, lực lượng cấp cứu y tế <br /> Cho dùng thuốc <br /> <br /> 12<br /> 13<br /> <br /> 42<br /> 43<br /> 44<br /> 45<br /> 46<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2