intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

84
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận gồm 3 phần chính: Cơ sở lý luận chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh, nhận xét và một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM<br /> VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY<br /> CP GỐM XÂY DỰNG GIẾNG ĐÁY QUẢNG NINH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : HỒ NHƢ QUỲNH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A17074<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM<br /> VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY<br /> CP GỐM XÂY DỰNG GIẾNG ĐÁY QUẢNG NINH<br /> <br /> Giáo Viên Hƣớng Dẫn<br /> <br /> : ThS. Nguyễn Thanh Thủy<br /> <br /> Sinh Viên Thực Hiện<br /> Mã Sinh Viên<br /> Chuyên Ngành<br /> <br /> : Hồ Nhƣ Quỳnh<br /> : A17074<br /> : Kế Toán<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để có được điều kiện thực hiện Khóa luận một cách tốt nhất cũng như hoàn thành<br /> chương trình học tại trường Đại học Thăng Long em xin được gửi lời cảm ơn chân thành<br /> đến:<br /> - Ban Giám Hiệu nhà trường đã tạo cho em một môi trường học tập, rèn luyện tích<br /> cực và vui vẻ.<br /> - Quý Thầy (Cô) trường Đại học Thăng Long đã truyền dạy cho em những kiến<br /> thức chuyên môn quý báu là hành trang trong cuộc sống và công việc sau này.<br /> - Giáo viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Thanh Thủy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo,<br /> giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận.<br /> - Ban giám đốc Công ty CP gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh và các cô chú,<br /> anh chị phòng Kế toán đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thu thập số<br /> liệu và thực tập tại Công ty.<br /> - Gia đình và bạn bè đã luôn động viên và là chỗ dựa vững chắc trong suốt khoảng<br /> thời qua cũng như vượt qua những khó khăn trong khoảng thời gian thực hiện khóa luận.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh viên<br /> Hồ Như Quỳnh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có<br /> sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của<br /> người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc<br /> và được trích dẫn rõ ràng.<br /> Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Hồ Như Quỳnh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> Kí hiệu viết tắt<br /> <br /> Tên đầy đủ<br /> <br /> CKTM<br /> CP<br /> <br /> Chiết khấu thương mại<br /> Cổ phần<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> GVHB<br /> <br /> Giá vốn hàng bán<br /> <br /> KKTX<br /> <br /> Kê khai thường xuyên<br /> <br /> KKĐK<br /> TP<br /> <br /> Kiểm kê định kì<br /> Thành phẩm<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC<br /> Sơ đồ 1.1. Quy trình kế toán chi tiết thành phẩm theo phƣơng pháp thẻ song song ... 7<br /> Sơ đồ 1.2. Hạch toán thành phẩm theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên .............. 8<br /> Sơ đồ 1.3. Hạch toán thành phẩm theo phƣơng pháp kiểm kê định kì ......................... 9<br /> Sơ đồ 1.4. Trình tự hạch toán tiêu thụ theo phƣơng thức bán buôn qua kho ............ 15<br /> Sơ đồ 1.5. Hạch toán tiêu thụ tại đơn vị giao đại lý ....................................................... 16<br /> Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán theo phƣơng thức bán hàng trả góp ................................. 16<br /> Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán tiêu thụ theo phƣơng thức hàng đổi hàng ........................ 17<br /> Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán tiêu thụ theo phƣơng thức tiêu thụ nội bộ ....................... 17<br /> Sơ đồ 1.9. Hạch toán tiêu thụ theo phƣơng pháp kiểm kê định kì............................... 19<br /> Sơ đồ 1.10. Quy trình hạch toán theo hình thức “Nhật kí – Sổ cái” ............................ 20<br /> Sơ đồ 1.11. Quy trình hạch toán theo hình thức “Nhật kí chung” .............................. 21<br /> Sơ đồ 1.12. Quy trình hạch toán theo hình thức “Chứng từ ghi sổ” ........................... 22<br /> Sơ đồ 1.13. Quy trình hạch toán theo hình thức “Nhật kí – Chứng từ” ..................... 23<br /> Sơ đồ 1.14. Quy trình hạch toán theo hình thức “Kế toán trên máy vi tính” ............. 24<br /> Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty CP gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh.... 26<br /> Sơ đồ 2.2. Bộ máy kế toán của công ty CP gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh ... 31<br /> Bảng 1. Danh mục các loại sản phẩm ............................................................................. 34<br /> Bảng 2. Bảng nhập xuất kho thành phẩm ...................................................................... 36<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2