intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thành An

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
37
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thành An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thành An; chương 3, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thành An.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thành An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT<br /> ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG<br /> TY TNHH THÀNH AN<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN MINH HIỆP<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A16567<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT<br /> ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG<br /> TY TNHH THÀNH AN<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.s Nguyễn Thị Vân Nga<br /> : Trần Minh Hiệp<br /> : A16567<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo<br /> trường Đại Học Thăng Long, đặc biệt là Cô giáo Th.S Nguyễn Thị Vân Nga cùng các<br /> bác, cô chú và anh chị trong công ty TNHH Thành An đã tận tình giúp đỡ em hoàn<br /> thành khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo giảng dạy trong<br /> nhà trường đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức bổ ích để thực hiện khóa luận và<br /> cũng như có được hành trang vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai.<br /> Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và<br /> hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo để khóa luận của em<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Trần Minh Hiệp<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này do tự bản than thực hiện có sự hỗ trợ<br /> từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác.<br /> Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích<br /> dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Trần Minh Hiệp<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN<br /> XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ..................................................1<br /> 1.1.KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN<br /> XUẤT KINH DOANH ..............................................................................................1<br /> 1.1.1.Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ...........................1<br /> 1.1.2.Bản chất của hiệu quả kinh doanh .............................................................3<br /> 1.1.3. Mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh.............3<br /> 1.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH .........4<br /> 1.2.1. Đánh giá khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh ..................................5<br /> 1.2.1.1. Hệ số tổng lợi nhuận ............................................................................5<br /> 1.2.1.2 Hệ số lợi nhuận hoạt động ....................................................................5<br /> 1.2.1.3. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu(ROS) .................................................5<br /> 1.2.1.4. Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI): ......................................................6<br /> 1.2.1.5. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) .......................................6<br /> 1.2.1.6. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) .............................................6<br /> 1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ...........................................................7<br /> 1.2.2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản chung..........................................................7<br /> 1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ....................................9<br /> 1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn .....................................12<br /> 1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn ..............................................................14<br /> 1.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu ....................................15<br /> 1.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay (Times interest earned Ratio) 15<br /> 1.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí .........................................................16<br /> 1.2.4.1. Tổng chi phí ........................................................................................17<br /> 1.2.4.2. Giá vốn hàng bán ...............................................................................17<br /> 1.2.4.3. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .........................18<br /> 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN<br /> XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .................................................20<br /> 1.3.1. Các nhân tố bên ngoài ..............................................................................20<br /> 1.3.1.1. Thị trường cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh ..................................20<br /> 1.3.1.2. Nhân tố tiêu dùng ...............................................................................21<br /> 1.3.1.3. Nhân tố tài nguyên môi trường .........................................................21<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản