intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Khải Minh

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

81
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của đề tài được chia làm 3 chương như sau: Chương 1, lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại doanh nghiệp thương mại; chương 2, thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Khải Minh; chương 3, một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Khải Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Khải Minh

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---O0O---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ<br /> VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA<br /> TẠI CÔNG TY TNHH KHẢI MINH<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> : Th.s Nguyễn Thanh Huyền<br /> : Đào Tố Uyên<br /> : A16938<br /> : Tài chính – Kế toán<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong thời gian thực tập, mặc dù đã cố gắng nhưng do trình độ và kinh nghiệm<br /> thực tế còn hạn chế, cũng như thời gian thực tập ngắn nên quá trình thực hiện khóa<br /> luận của em không tránh khỏi những sai sót nhất định. Em rất mong nhận đuợc sự<br /> đóng góp của các anh chị làm việc tại phòng kế toán của công ty, các thầy cô giáo để<br /> bài khoá luận thật sự có ý nghĩa trên cả phuơng diện lý luận và thực tiễn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế - Quản lý trường<br /> Đại học Thăng Long, đặc biệt là cô giáo - Th.s Nguyễn Thanh Huyền và các cán bộ<br /> phòng Kế toán Công ty TNHH Khải Minh đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và chỉ bảo<br /> em hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự<br /> hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đào Tố Uyên.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ<br /> XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI DOANH NGHIỆP<br /> THƢƠNG MẠI. .............................................................................................................1<br /> 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ<br /> XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP<br /> THƢƠNG MẠI ..............................................................................................................1<br /> 1.1.1. Đặc điểm quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại các<br /> doanh nghiệp thƣơng mại .............................................................................................1<br /> 1.1.2.<br /> <br /> Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả<br /> <br /> tiêu thụ hàng hóa tại các doanh nghiệp thƣơng mại ..................................................2<br /> 1.1.2.1. Vị trí, ý nghĩa của việc tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa .....2<br /> 1.1.2.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán trong quản lý quá trình tiêu thụ và xác định<br /> kết quả tiêu thụ hàng hóa............................................................................................... 2<br /> 1.2. KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ ....................3<br /> 1.2.1. Một số chỉ tiêu cơ bản và các phƣơng thức tiêu thụ hàng hóa ....................3<br /> 1.2.1.1. Một số chỉ tiêu cơ bản ...................................................................................3<br /> 1.2.1.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa .............................................................4<br /> 1.2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hóa ...............................................................................5<br /> 1.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng .............................................................................5<br /> 1.2.2.2. Tài khoản sử dụng .........................................................................................5<br /> 1.2.2.3. Phương pháp tính Giá vốn hàng bán ...........................................................8<br /> 1.2.2.4. Phương pháp hạch toán ..............................................................................10<br /> 1.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ............................................................. 14<br /> 1.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ ................................................................ 16<br /> 1.2.5. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán tiêu thụ và xác<br /> định kết quả tiêu thụ ...................................................................................................17<br /> 1.2.7.1. Nhật ký chung .............................................................................................. 17<br /> 1.2.7.2. Nhật ký – Sổ cái ...........................................................................................17<br /> 1.2.7.3. Chứng từ ghi sổ ...........................................................................................18<br /> 1.2.7.4. Nhật ký – Chứng từ .....................................................................................18<br /> 1.2.7.5. Kế toán máy..................................................................................................19<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH KHẢI MINH ....................20<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH KHẢI<br /> <br /> MINH ............................................................................................................................ 20<br /> 2.1.1.<br /> <br /> Quá trình hình thành và phát triển .............................................................. 20<br /> <br /> 2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty ...................................................20<br /> 2.1.2.1. Bộ máy tổ chức ............................................................................................ 20<br /> 2.1.2.2. Bộ máy kế toán............................................................................................. 22<br /> 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH KHẢI MINH .........................................23<br /> 2.2.1.<br /> <br /> Kế toán tiêu thụ .............................................................................................. 23<br /> <br /> 2.2.1.1.<br /> <br /> Kế toán bán hàng .........................................................................................24<br /> <br /> 2.2.1.2.<br /> 2.2.1.3.<br /> <br /> Phương pháp tính Giá vốn hàng bán .........................................................36<br /> Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ......................................................39<br /> <br /> 2.2.1.4. Kế toán chi tiết ............................................................................................. 39<br /> 2.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ............................................................. 43<br /> 2.2.2.1. Chi phí tiền lương ........................................................................................43<br /> 2.2.2.2. Chi phí khấu hao .........................................................................................45<br /> 2.2.2.3. Chi phí dịch vụ mua ngoài ..........................................................................46<br /> 2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ..........................................................50<br /> 2.2.4. Kế toán tổng hợp ............................................................................................ 50<br /> CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ<br /> TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY<br /> TNHH KHẢI MINH ...................................................................................................59<br /> 3.1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH KHẢI MINH ..................59<br /> 3.1.1. Nhận xét chung ............................................................................................... 59<br /> 3.1.2. Ƣu diểm ...........................................................................................................59<br /> 3.1.3. Nhƣợc điểm .....................................................................................................60<br /> 3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN<br /> TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH KHẢI<br /> MINH ............................................................................................................................ 61<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2