intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại Tân Vương

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
60
lượt xem
23
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại Tân Vương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựa vào báo cáo tài chính của Công ty trong ba năm 2010, 2011, 2012 trên cơ sở đó phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty, khẳng định những mặt tích cực đã đạt được đồng thời tìm ra một số hạn chế cần khắc phục và có biện pháp hoàn thiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại Tân Vương

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Đề tài:<br /> <br /> PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN<br /> NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH<br /> THƯƠNG MẠI TÂN VƯƠNG<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Ths.Nguyễn Thị Thu Hương<br /> : Nguyễn Hoàng Nam<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : A16895<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới giáng viên hướng dẫn –<br /> cô Nguyễn Thị Thu Hương, cô giáo không chỉ là người đã trực tiếp giảng dạy em một<br /> số môn học chuyên ngành trong thời gian học tập tại trường, mà còn là người đã tận<br /> tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện khóa luận<br /> này.<br /> Ngoài ra, em cũng mong muốn thông qua khóa luận này, gửi lời cám ơn sâu sắc<br /> đến các thầy cô giáo đang giảng dạy tại trường Đại Học Thăng Long, những người đã<br /> trực tiếp truyền đạt cho em các kiến thức về kinh tế từ những môn học cơ bản nhất,<br /> giúp em có được một nền tảng về chuyên ngành học như hiện tại để có thể hoàn thành<br /> đề tài nghiên cứu này.<br /> Bên cạnh đó, em xin cảm ơn các anh chị, cô chú trong phòng tài chính – kế toán,<br /> sản xuất của Công ty TNHH thương mại Tân Vương đã tạo điều kiện, giúp đỡ cũng<br /> như cung cấp số liệu, thông tin và tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian làm khóa<br /> luận.<br /> Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và<br /> hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo để khóa luận của em<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Hoàng Nam<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện<br /> có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên<br /> cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có<br /> nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Hoàng Nam<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN<br /> VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP... 1<br /> 1.1. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp................................................................ 1<br /> 1.1.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ......................................... 1<br /> 1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn ......................................................................... 1<br /> 1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn ............................................................................. 2<br /> 1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn ............................................................................... 3<br /> 1.1.5. Kết cấu tài sản ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu tài sản ngắn<br /> hạn .............................................................................................................................. 4<br /> 1.1.6. Nội dung quản lý TSNH trong doanh nghiệp ................................................... 6<br /> 1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ................................. 11<br /> 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp .............. 11<br /> 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp<br /> 12<br /> 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh<br /> nghiệp ....................................................................................................................... 16<br /> 1.3. Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong<br /> doanh nghiệp ............................................................................................................ 19<br /> 1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh<br /> nghiệp ....................................................................................................................... 19<br /> 1.3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn. .......... 20<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI<br /> CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN VƯƠNG ................................................ 21<br /> 2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH thương mại Tân Vương ......................... 21<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển................................................................. 21<br /> 2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức ...................................................................................... 22<br /> 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận ......................................................... 22<br /> 2.1.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh ....................................................................... 23<br /> 2.1.5. Quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH thương mại Tân Vương 24<br /> 2.2. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong giai đoạn 2010- 2012 ............ 25<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.2.1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong giai đoạn 2010-2012 ................. 25<br /> 2.2.2. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH thương mại Tân Vương.... 29<br /> 2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty TNHH thương mại Tân<br /> Vương ....................................................................................................................... 31<br /> 2.3.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH thương mại Tân<br /> Vương ....................................................................................................................... 31<br /> 2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty TNHH thương<br /> mại Tân Vương ......................................................................................................... 37<br /> 2.4. Đánh giá chung về tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH<br /> thương mại Tân Vương ........................................................................................... 42<br /> 2.4.1. Ưu điểm : ........................................................................................................ 42<br /> 2.4.2. Nhược điểm :................................................................................................... 43<br /> CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG<br /> TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN VƯƠNG.. 45<br /> 3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH thương mại Tân Vương ............. 45<br /> 3.1.1. Môi trường kinh doanh của Công ty TNHH thương mại Tân Vương ........... 45<br /> 3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH thương mại Tân Vương ............. 46<br /> 3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH<br /> thương mại Tân Vương ........................................................................................... 47<br /> 3.2.1. Xác định nhu cầu TSNH của Công ty TNHH thương mại Tân Vương ......... 47<br /> 3.2.2. Quản lý kết cấu TSNH .................................................................................... 49<br /> 3.2.3. Một số biện pháp khác .................................................................................... 49<br /> 3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước .................................................................. 51<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản