intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
76
lượt xem
30
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận được kết cấu thành 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; chương 2, phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh; chương 3, một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH<br /> TẠI CÔNG TY TNHH TM & XD TÂN<br /> NHẬT LINH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : LƯU ĐÌNH HƯNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A17115<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH<br /> TẠI CÔNG TY TNHH TM & XD TÂN<br /> NHẬT LINH<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.S Vũ Lệ Hằng<br /> : Lưu Đình Hưng<br /> : A17115<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên, với tình cảm chân thành, em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy giáo, cô giáo<br /> trường Đại Học Thăng Long, đặc biệt là Cô giáo Th.s Vũ Lệ Hằng đã trực tiếp hướng<br /> dẫn và chỉ bảo tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Đồng thời em<br /> cũng xin gửi lời cám ơn tới Công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh đã cung cấp tài<br /> liệu và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình viết khóa luận. Em cũng xin cảm ơn<br /> các thầy cô giáo giảng dạy trong nhà trường đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức bổ<br /> ích để thực hiện khóa luận và cũng như có được hành trang vững chắc cho sự nghiệp<br /> trong tương lai.<br /> Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và hạn<br /> chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo để khóa luận của em được<br /> hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Lưu Đình Hưng<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác.<br /> Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích<br /> dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> <br /> Sinh viên<br /> Lưu Đình Hưng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH<br /> DOANH NGHIỆP .........................................................................................................1<br /> 1.1 Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp ..................1<br /> 1.1.1 Khái niệm ...............................................................................................................1<br /> 1.1.2 Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp ..................................................1<br /> 1.1.3 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp .....................................................2<br /> 1.2 Nguồn thông tin để phân tích tài chính doanh nghiệp ........................................3<br /> 1.2.1 Thông tin bên ngoài doanh nghiệp .......................................................................4<br /> 1.2.2 Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp ................................................5<br /> 1.3 Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ...........................................7<br /> 1.3.1. Phương pháp so sánh ...........................................................................................7<br /> 1.3.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ ................................................................................8<br /> 1.3.3. Phương pháp Cân đối ..........................................................................................9<br /> 1.3.4. Phương pháp Dupont ...........................................................................................9<br /> 1.3.5. Phương pháp đồ thị ............................................................................................10<br /> 1.4 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp ........................................................11<br /> 1.4.1 Phân tích Bảng cân đối kế toán ..........................................................................11<br /> 1.4.2 Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh ..............................................................11<br /> 1.4.3 Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .................................................................12<br /> 1.4.4 Phân tích diễn biến nguồn vốn và tài sản (Bảng tài trợ) ...................................13<br /> 1.4.5 Phân tích các chỉ tiêu tài chính ..........................................................................14<br /> 1.4.5.1 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán...................................................14<br /> 1.4.5.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn .............................16<br /> 1.4.5.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn ................................18<br /> 1.4.5.4 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời..........................................................19<br /> 1.4.6 Phân tích điểm hòa vốn .......................................................................................20<br /> 1.4.7 Phân tích đòn bẩy ................................................................................................22<br /> 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng phân tích tài chính ....................................26<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TM<br /> & XD TÂN NHẬT LINH ............................................................................................28<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh ................................28<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ...............................................28<br /> 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ..............................29<br /> 2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh .32<br /> 2.2.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán .........................................................................32<br /> 2.2.2 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh ...............................................................40<br /> 2.2.3 Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .................................................................44<br /> 2.2.4 Phân tích bảng tài trợ ..........................................................................................49<br /> 2.2.5 Phân tích các chỉ tiêu tài chính ..........................................................................50<br /> 2.2.5.1 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ....................................................50<br /> 2.2.5.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn .............................53<br /> 2.2.5.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn ................................57<br /> 2.2.5.4 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời..........................................................59<br /> 2.2.3 Phân tích điểm hòa vốn .......................................................................................66<br /> 2.2.4 Phân tích đòn bẩy ................................................................................................69<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản