Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng Thiên An Hải giai đoạn 2012-1014

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
23
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng Thiên An Hải giai đoạn 2012-1014

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích tình hình kinh doanh của Công ty TNHH XD Thiên An Hải để xác định giá trị kinh tế và đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, từ đó xác định được các nguyên nhân, đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng Thiên An Hải giai đoạn 2012-1014

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ<br />   <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH<br /> TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN AN HẢI<br /> GIAI ĐOẠN 2012 - 2014<br /> <br /> ĐINH THỊ MỸ LINH<br /> <br /> Khóa học: 2012 - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ<br />   <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH<br /> TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN AN HẢI<br /> GIAI ĐOẠN 2012 - 2014<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> ĐINH THỊ MỸ LINH<br /> Lớp: K46 TKKD<br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> Th.S NGÔ SỸ HÙNG<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học kinh tế - Đại học<br /> Huế, em đã nhận được sự chỉ dạy tận tình của quý thầy cô đặc biệt là quý thầy cô khoa<br /> Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế đã truyền đạt cho em những kiến thức về lý thuyết<br /> cũng như thực tiễn vô cùng quý giá. Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc em xin gửi lời chân<br /> thành cảm ơn đến tất cả quý thầy cô. Đồng thời cho em xin phép gửi lời chân thành cảm<br /> ơn đặc biệt sâu sắc đến Th.S Ngô Sỹ ùng đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình<br /> hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo quý Công ty TNHH xây dựng<br /> Thiên An Hải, đặc biệt là anh chị phòng kế toán tài chính đã tạo điều kiện vô cùng<br /> thuận lợi cho em nghiên cứu, tiếp cận với thực tiễn và vận dụng được những kiến thức được<br /> học đồng thời biết được những nhược điểm để khắc phục, sửa đổi và hoàn thành tốt cho bài<br /> khóa luận này.<br /> Tuy vậy, do thời gian cũng như kinh nghiệm còn có hạn của một sinh viên thực tập<br /> nên trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp cũng không tránh khỏi những sai sót và hạn chế<br /> nhất định. Vì vậy, em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của quý thầy cô và<br /> bạn bè để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế<br /> sau này.<br /> Sinh viên<br /> Đinh Thị Mỹ Linh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Ngô Sỹ Hùng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................. 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 3<br /> 2.1. Mục tiêu chung ...................................................................................................... 3<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................... 3<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 4<br /> 3.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................................ 4<br /> 3.2. Phương pháp phân thích số liệu: ........................................................................... 4<br /> 4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi ............................................................................... 4<br /> 5. Kết cấu khoá luận ........................................................................................................ 5<br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................... 6<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................. 6<br /> 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.6<br /> 1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và bản chất hiệu quả kinh doanh ........................................ 6<br /> 1.1.2. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ........................... 7<br /> 1.1.3. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ......................... 7<br /> 1.1.4. Phân loại hiệu quả hoạt động kinh doanh: ......................................................... 7<br /> 1.1.5. Phương pháp tính hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: ................. 9<br /> 1.1.6. Một số khái niệm cơ bản: ................................................................................. 11<br /> 1.1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:............ 13<br /> 1.1.8. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của<br /> doanh nghiệp .............................................................................................................. 20<br /> 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ NGÀNH XÂY DỰNG: ................................................. 30<br /> 1.2.1. Thực trạng và kế hoạch phát triển ngành xây dựng tại Việt Nam ................... 30<br /> 1.2.1.1. Thực trạng ngành xây dựng Việt Nam từ năm 2012-2014: ....................... 30<br /> 1.2.1.2. Kế hoạch phát triển ngành trong vài năm tới: ........................................... 32<br /> 1.2.2. Thực trạng và tình hình phát triển ngành xây dựng Việt Nam tại Thừa Thiên<br /> Huế 33<br /> SVTH: Đinh Thị Mỹ Linh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> GVHD: Th.S Ngô Sỹ Hùng<br /> 1.2.2.1. Đặc điểm, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội Thừa Thiên Huế giai đoạn<br /> 2012-2014 ............................................................................................................... 33<br /> 1.2.2.2. Thực trạng và phát triển ngành xây dựng tại Thừa Thiên Huế giai đoạn<br /> 2012-2014 ............................................................................................................... 34<br /> CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN AN HẢI 36<br /> 2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN AN HẢI ................... 36<br /> 2.1.1. Giới thiệu về công ty ........................................................................................ 36<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ ....................................................................................... 36<br /> 2.1.2.1. Chức năng .................................................................................................. 36<br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ.................................................................................................... 37<br /> 2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý ..................................................................................... 37<br /> 2.2. TÌNH HÌNH CÁC NGUỒN LỰC .......................................................................... 39<br /> 2.2.1. Lao động........................................................................................................... 39<br /> 2.2.2. Tình hình nguồn vốn: ....................................................................................... 45<br /> CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY<br /> DỰNG THIÊN AN HẢI................................................................................................ 48<br /> 3.1. KẾT QUẢ KINH DOANH CHUNG CỦA CỒNG TY GIAI ĐOẠN 2012-2014 ..... 48<br /> 3.1.1. Doanh thu ......................................................................................................... 48<br /> 3.1.2. Chi phí .............................................................................................................. 50<br /> 3.1.3. Lợi nhuận ......................................................................................................... 54<br /> 3.2. CÁC CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI (ROS, ROA, ROE) ....................... 56<br /> 3.3. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ................................................................................ 59<br /> 3.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định .......................................................................... 59<br /> 3.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động: ...................................................................... 61<br /> 3.4. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ ........................................................................... 65<br /> 3.5. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG .................................................................... 67<br /> 3.6. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ................................................................................. 69<br /> 3.6.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán................................................................. 69<br /> 3.6.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động và cơ cấu tài chính: .................................. 73<br /> 3.7. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH.................... 76<br /> 3.7.1. Phân tích ảnh hưởng của hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn cố định bình<br /> SVTH: Đinh Thị Mỹ Linh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản