intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An thông qua nhóm các chỉ số KPI

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:145

0
172
lượt xem
67
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An thông qua nhóm các chỉ số KPI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá được mức độ hiệu quả của quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An thông qua các chỉ số KPI; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An thông qua nhóm các chỉ số KPI

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> --------------<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC<br /> <br /> cK<br /> <br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HOÀ AN<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> THÔNG QUA NHÓM CÁC CHỈ SỐ KPI<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Bùi Thị Diệu Hiền<br /> <br /> Th.s Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> Lớp: K43 AQTKDTH<br /> <br /> Niên khoá: 2009-2013<br /> <br /> Huế, 5/ 2013<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Diệu Hiền-K43AQTKD<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> uế<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trong thời gian<br /> <br /> qua tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý<br /> <br /> h<br /> <br /> thầy cô, đơn vị thực tập, gia đình và bạn bè.<br /> <br /> in<br /> <br /> Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo<br /> <br /> cK<br /> <br /> trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt là quý thầy cô khoa Quản<br /> <br /> họ<br /> <br /> trị kinh doanh đã hết lòng giảng dạy, truyền đạt những kiến thức<br /> cần thiết và bổ ích cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> vừa qua. Đó là nền tảng cho quá trình thực hiện khóa luận cũng<br /> nhưn công việc của tôi sau này.<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc<br /> <br /> ườ<br /> <br /> đến cô giáo Th.S Lê Thị Phương Thảo, người đã luôn tận tình<br /> <br /> Tr<br /> <br /> giúp đỡ, hướng dẫn tôi thực hiện khóa luận này.<br /> Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công<br /> <br /> ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An, nhất là quý anh chị phòng<br /> Hành Chính Nhân Sự đã tạo điều kiện thuận lợi và luôn sẵn<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Diệu Hiền-K43AQTKD<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> sàng giải đáp những thắc mắc, cũng như tận tình cung cấp<br /> những tài liệu cần thiết cho khóa luận của tôi trong suốt thời<br /> gian thực tập.<br /> <br /> uế<br /> <br /> Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý thầy<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> cô, quý anh chị trong Công ty dồi dào sức khỏe và tràn đầy<br /> hạnh phúc!<br /> <br /> h<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> <br /> Bùi Thị Diệu Hiền<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Diệu Hiền-K43AQTKD<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................<br /> 1. Lý do chọn đề tài..................................................................................................<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................................<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................<br /> 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ...........................................................................<br /> 4.2. Phương pháp phân tích......................................................................................<br /> 4.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá ..........................................................................<br /> 5. Kết cấu đề tài........................................................................................................<br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CÚU.................................................................<br /> CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ<br /> QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP<br /> THÔNG QUA CÁC NHÓM CHỈ SỐ KPI ..........................................................<br /> 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN ........................................................................................<br /> 1.1.1. Tổng quan về nguồn nhân lực ...............................................................<br /> 1.1.2. Tìm hiểu các chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực ...........<br /> 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN.....................................................................................<br /> CHƯƠNG<br /> II:<br /> ĐÁNH<br /> GIÁ<br /> HIỆU<br /> QUẢ<br /> QUẢN<br /> TRỊ<br /> NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY<br /> PHÚ HÒA AN THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ KPI..............................................<br /> 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY......................................................................<br /> 2.1.1. Giới thiệu về công ty .............................................................................<br /> 2.1.2. Thực trạng nguồn lao động tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An..........<br /> 2.1.3. Tình hình tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong<br /> những năm gần đây ..............................................................................<br /> 2.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG<br /> TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HÒA AN .................................................<br /> 2.2.1. KPI trong tuyển dụng và bố trí..............................................................<br /> 2.2.2. KPI về Đào tạo ......................................................................................<br /> 2.2.3. KPI trong hệ thống tiền lương...............................................................<br /> 2.2.4. KPI về tỷ lệ nghỉ việc ............................................................................<br /> 2.2.5. KPI về thời gian làm việc ......................................................................<br /> 2.2.6. KPI về an toàn lao động ........................................................................<br /> 2.2.7. KPI về lòng trung thành ........................................................................<br /> 2.2.8. KPI đánh giá tổng hợp về kết quả quản trị nguồn nhân lực .................<br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HÒA AN .....................................<br /> 3.1. Định hướng của công ty trong thời gian tới..................................................<br /> 3.2. Giải pháp.......................................................................................................<br /> SVTH: Bùi Thị Diệu Hiền-K43AQTKD<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng ................................<br /> 3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác đề bạt, thăng chức, điều<br /> động ......................................................................................................<br /> 3.2.3. Giải pháp nâng cao năng suất lao động.................................................<br /> 3.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thời gian lao động .........<br /> 3.2.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo ......................................<br /> 3.2.6. Giải pháp hoàn thiện chức năng duy trì nguồn nhân lực......................<br /> 3.2.7. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác an toàn lao động ......................<br /> PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................<br /> 1. Kết luận ................................................................................................................<br /> 2. Kiến nghị ..............................................................................................................<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................................<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Diệu Hiền-K43AQTKD<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản