intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ số KPI

KPI (Key Performance Indicator) được coi là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng của công ty hay doanh nghiệp cá nhân. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có các chỉ số KPI khác nhau để đánh giá hiệu quả làm việc một cách khách quan của mỗi bộ phận đó. Nhằm giúp doanh nghiệp có thể xây dựng được một hệ thống KPI hoàn chỉnh, TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn một số mẫu KPI của các phòng ban như: Chỉ số KPI phòng Kinh doanhChỉ số KPI phòng nhân sựKPI Phòng Hành chính tổng hợpChỉ số KPI phòng tài chính kế toánChỉ số KPI phòng kế hoạch kỹ thuậtChỉ số KPI phòng Kiểm soát chất lượngChỉ số KPI phòng Công nghệ thông tinChỉ số KPI phòng Đầu tư,... Hi vọng đây sẽ là tư liệu hữu ích phục vụ hiểu quả cho quá trình quản trị doanh nghiệp của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tham khảo và download 12 Chỉ số KPI chọn lọc sau:
 • Mời các bạn cùng tham khảo Bộ tài liệu KPI dành cho doanh nghiệp mà TaiLieu.VN tổng hợp dưới đây. KPI là cụm từ viết tắt của Key Performance Indicator, đây là chỉ số đánh giá hiệu suất công việc của cá nhân/phòng ban trong tổ chức/công ty. Thông qua chỉ số này, doanh nghiệp có thể đánh giá toàn bộ hoạt động của công ty có đang phát triển theo đúng định hướng đã vạch ra và có đạt hiệu quả như mong đợi hay không? Vậy làm thế nào để xây dựng một bộ KPI đạt chất lượng? Cùng tham khảo bộ tài liệu dưới đây nhé.

  101 tài liệu 3350 lượt tải   Download

 • KPI phòng Kinh doanh gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trưởng phòng kinh doanh, phó phòng kinh doanh phụ trách mua hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên marketing và phát triển thị trường..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls14p vrohtovitamin 18-06-2019 134 38   Download

 • KPI phòng Nhân sự gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trưởng phòng nhân sự, phó trưởng phòng nhân sự kiêm phụ trách công tác tiền lương và chế độ chính sách..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls12p vrohtovitamin 18-06-2019 154 30   Download

 • KPI phòng Đầu tư và phát triển dự án gồm các chỉ số đánh giá KPI cho chức danh Trưởng phòng Hành chính quản trị, nhân viên hành chính lễ tân, nhân viên văn thư, nhân viên hành chính, nhân viên lễ tân, tạp vụ mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp.

  xls38p vrohtovitamin 18-06-2019 124 16   Download

 • KPI phòng Tài chính kế toán gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trưởng phòng - kế toán trưởng, phó phòng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán chi nhánh..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls21p vrohtovitamin 18-06-2019 296 22   Download

 • KPI phòng kế hoạch kỹ thuật gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, quản lý xây dựng cơ bản, nhân viên kế hoạch và điều phối..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls9p vrohtovitamin 18-06-2019 87 16   Download

 • KPI phòng kiểm soát chất lượng gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trưởng phòng kiểm soát chất lượng, phó phòng phụ trách kỹ thuật phân tích, phó phòng phụ trách môi trường..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls12p vrohtovitamin 18-06-2019 553 41   Download

 • KPI phòng Công nghệ thống tin gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trưởng phòng công nghệ thông tin, nhân viên quản trị hệ thống mạng, kiêm phụ trách hạ tầng CNTT, biên tập viên website, kiêm hỗ trợ vận hành hệ thống ứng dụng ERP..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua 12p vrohtovitamin 18-06-2019 140 15   Download

 • KPI phòng Nguyên liệu gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trưởng phòng nguyên liệu, phó trưởng phòng nguyên liệu, cán bộ khuyến nông, nhân viên kế hoạch..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls10p vrohtovitamin 18-06-2019 57 9   Download

 • KPI phòng Đầu tư gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trưởng phòng Đầu tư và phát triển dự án, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên phát triển dự án..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls6p vrohtovitamin 18-06-2019 44 6   Download

 • KPI nhà máy gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trong nhà máy như giám đốc nhà máy, phó giám đốc nhà máy phụ trách kỹ thuật, trưởng ca, nhân viên kỹ thuật nhiệt, cơ khí, điện..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls18p vrohtovitamin 18-06-2019 83 19   Download

 • KPI phòng bảo vệ gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trưởng phòng bảo vệ, phó phòng bảo vệ, tổ trưởng tổ bảo vệ..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls9p vrohtovitamin 18-06-2019 55 11   Download

 • KPI phòng Quản lý kho gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trưởng phòng quản lý kho, thủ kho đường, thủ kho vật tư hóa chất, thủ kho cồn, mật rỉ..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls8p vrohtovitamin 18-06-2019 126 21   Download

ADSENSE

strTagCode=chi-so-kpi

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2