Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh phân bón tại công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
15
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh phân bón tại công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu kết quả sản xuất, kinh doanh phân bón của công ty đạt được qua 3 năm 2008-2010; đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh phân bón của công ty qua 3 năm 2008-2010; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh phân bón của công ty; đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh phân bón của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh phân bón tại công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br />  <br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN<br /> BÓN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP<br /> THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> HỒ PHI QUY<br /> <br /> Khóa học 2007 - 2011<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> tế<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THỪA<br /> THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Hồ Phi Quy<br /> Lớp: K41A - KTNN<br /> Niên khóa: 2007 - 2011<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. Lê Thị Hương Loan<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2011<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> <br /> Lời Cảm ơn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp được hoàn thành là kết quả học tập tại<br /> trường đại học kinh tế, đại học Huế với sự dìu dắt, dạy dỗ tận tình, chu đáo<br /> của các thầy cô giáo.<br /> Cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:<br /> <br /> uế<br /> <br /> - Cô giáo Th.s: Lê thị Hương Loan, người đã trực tiếp hướng dẫn và<br /> giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này với tất cả tinh thần, trách nhiệm, và lòng<br /> -<br /> <br /> H<br /> <br /> nhiệt tình.<br /> <br /> Ban giám hiệu nhà trường, phòng giáo vụ - công tác sinh viên, cùng<br /> <br /> tế<br /> <br /> tát cả quý thầy cô đã hết lòng dạy dỗ, truyền thụ những kiến thức, kinh<br /> <br /> h<br /> <br /> nghiệm quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường đại học kinh tế.<br /> <br /> in<br /> <br /> - Các anh, chị ở phòng kế toán – Công ty CP VTNN TTH đã tận tình<br /> giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> K<br /> <br /> của mình.<br /> <br /> - Gia đình, bạn bè đã giúp đỡ, động viên, khuyến khích tôi trong suốt<br /> -<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.<br /> Do thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên không<br /> <br /> tránh khỏi những sai sót. Rất mong được sự đóng góp của quý thầy cô và<br /> <br /> ại<br /> <br /> bạn bè để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Một lần nữa xin mọi người hãy nhận lời cám ơn chân thành nhất!<br /> Huế, tháng 5, năm 2011<br /> Sinh Viên<br /> <br /> Hồ Phi Quy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 12<br /> 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu ........................................................................ 12<br /> 2. Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu ................................................................................ 13<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 13<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu. .................................................................................................. 14<br /> <br /> H<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.......................................................................... 15<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ......................................... 15<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN. ............................................................................................... 15<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất, kinh doanh............................................................ 15<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh tế trong sản xuất, kinh doanh............................... 15<br /> 1.1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh tế trong sản xuất, kinh doanh.......................... 15<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.2. Phân loại của hiệu quả sản xuất, kinh doanh ....................................................... 15<br /> 1.1.3. Vai trò của vật tư phân bón.................................................................................. 16<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> 1.1.4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh .................................. 17<br /> 1.1.4.1. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh .................................................... 17<br /> 1.1.4.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh .................................... 17<br /> <br /> ại<br /> <br /> 1.1.4.2.1. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp................................................ 17<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.4.2.2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận ................................................. 19<br /> 1.1.5. Vai trò của hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh .................... 20<br /> 1.1.6. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh ......................................................... 20<br /> 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN............................................................................................ 21<br /> 1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ phân bón ở Việt Nam hiện nay ........................... 21<br /> 1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ phân bón ở tỉnh Thừa Thiên Huế ....................... 23<br /> <br /> CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU................................................. 24<br /> 2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY............................................................... 24<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa<br /> Thiên Huế....................................................................................................................... 24<br /> 2.1.2. Bộ máy quản lý và các đơn vị trực thuộc của công ty......................................... 24<br /> 2.1.3.Đặc điểm sản xuất, kinh doanh của công ty ......................................................... 26<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của công ty........................................................................ 26<br /> 2.2. TÌNH HÌNH CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY................................. 27<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.1.Tình hình lao động của công ty ............................................................................ 27<br /> 2.2.2. Tình hình trang bị vốn của công ty ...................................................................... 29<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.2.3. Tình hình cơ sở vật chất của công ty ................................................................... 31<br /> 2.2.4. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ............................................. 22<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.4.1. Môi trường vi mô .......................................................................................... 22<br /> 2.2.4.1.1. Đối thủ cạnh tranh ...................................................................................... 22<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.4.1.2. Khách hàng................................................................................................ 23<br /> 2.2.4.2. Môi trường vĩ mô .......................................................................................... 25<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> 2.2.4.2.1. Yếu tố kinh tế ............................................................................................. 25<br /> 2.2.4.2.2. Yếu tố tự nhiên........................................................................................... 26<br /> 2.2.4.2.3. Yếu tố văn hóa ........................................................................................... 26<br /> <br /> ại<br /> <br /> 2.2.4.2.4. Yếu tố khoa học công nghệ........................................................................ 27<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.3. KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, KINH<br /> DOANH CỦA CÔNG TY ............................................................................................. 27<br /> 2.3.1. Thuận lợi .............................................................................................................. 27<br /> 2.3.2. Khó khăn.............................................................................................................. 28<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản