intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Long Thọ Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
28
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Long Thọ Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài với mục tiêu nghiên cứu là đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, tập trung nghiên cứu những vấn đề thực tiễn và những lý luận thực tế về hiệu quả sử dụng vốn của DN, từ đó đưa ra các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP Long Thọ Huế giai đoạn 2012–2015 nhằm đưa ra các đề xuất và giải pháp cụ thể giúp Công ty nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hiệu quả trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Long Thọ Huế

tế<br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> -----------<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> LÊ THỊ HOÀI NHI<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ HUẾ<br /> <br /> Khoá học 2012 - 2016<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN<br /> TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> -----------<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ HUẾ<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lê Thị Hoài Nhi<br /> <br /> ThS. Mai Chiếm Tuyến<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Lớp: K46A KH – ĐT<br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành tốt khoá luận và chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư của mình,<br /> <br /> uế<br /> <br /> em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế Huế đã ân cần giúp<br /> <br /> hoàn thành tốt khoá học của mình.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> đỡ, dạy dỗ và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu và tạo điều kiện tốt nhất cho em<br /> <br /> Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ThS. Mai Chiếm Tuyến<br /> đã hướng dẫn và giúp đỡ em tận tình, chỉnh sửa, và đưa ra các nhận xét, cũng như<br /> <br /> h<br /> <br /> nhắc nhở để em hoàn thành tốt đề tài khoá luận này.<br /> <br /> in<br /> <br /> Đồng thời em xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Long Thọ Huế, các<br /> <br /> cK<br /> <br /> anh chị ở phòng Kế hoạch – Đầu tư và phòng Tài chính - Kế toán đã hướng dẫn,<br /> giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho em trong quá trình thực tập ở Công ty.<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do chưa<br /> <br /> họ<br /> <br /> có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu nên sẽ không tránh khỏi những hạn chế. Vì<br /> vậy, em mong sẽ nhận được sự góp ý chân thành từ quý Thầy Cô cũng như từ bạn đọc<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> để khoá luận được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Thị Hoài Nhi<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Em xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU..................................................v<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ ................................................................. vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG.......................................................................................... vii<br /> <br /> uế<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ....................................................................................... viii<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................2<br /> <br /> h<br /> <br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................3<br /> <br /> in<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br /> <br /> cK<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA<br /> DOANH NGHIỆP..........................................................................................................4<br /> 1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp .......................................4<br /> 1.1.1. Tổng quan về vốn ..................................................................................................4<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm ...........................................................................................................4<br /> 1.1.1.2. Phân loại vốn ......................................................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.1.3. Đặc điểm của vốn ...............................................................................................6<br /> 1.1.1.4. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp ................................................................7<br /> 1.1.2. Hiệu quả sử dụng vốn............................................................................................8<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn ........................................................................8<br /> 1.1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ........................................8<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn...........................................10<br /> 1.1.2.4. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp........................12<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp ..................................18<br /> 1.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn một số Công ty sản xuất xi măng ở Việt Nam ................18<br /> 1.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn một số Công ty sản xuất xi măng ở Thừa Thiên Huế .....19<br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN LONG THỌ HUẾ ...........................................................................................21<br /> 2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Long Thọ Huế.......................................................21<br /> <br /> ii<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Long Thọ Huế ..................21<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế ...........................22<br /> 2.1.2.1. Chức năng.........................................................................................................22<br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ ..........................................................................................................23<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế .........................................23<br /> 2.1.4. Đặc điểm và quy trình sản xuất xi măng của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế..25<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.5. Quy mô và cơ cấu lao động của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế giai đoạn 2012<br /> - 2015 .........................................................................................................................27<br /> <br /> 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế giai đoạn 2012<br /> - 2015 .........................................................................................................................29<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.3. Tình hình biến động tài sản và nguồn vốn của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế<br /> giai đoạn 2012 - 2015 ....................................................................................................31<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.3.1. Tình hình biến động tài sản của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế giai đoạn 2012<br /> – 2015 .........................................................................................................................31<br /> 2.3.2. Tình hình biến động nguồn vốn của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế giai đoạn<br /> 2012 – 2015 ...................................................................................................................33<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế giai đoạn<br /> 2012 - 2015 ....................................................................................................................36<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.4.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế giai<br /> đoạn 2012 - 2015 ...........................................................................................................36<br /> 2.4.1.1. Quy mô và cơ cấu vốn cố định của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế giai đoạn<br /> 2012 – 2015 ...................................................................................................................36<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.4.1.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế giai đoạn<br /> 2012 - 2015 ....................................................................................................................39<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.4.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế<br /> giai đoạn 2012 - 2015 ....................................................................................................40<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.4.2.1. Quy mô và cơ cấu vốn lưu động của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế giai<br /> đoạn 2012 - 2015 ...........................................................................................................40<br /> 2.4.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế giai đoạn<br /> 2012 - 2015 ....................................................................................................................43<br /> 2.4.3. Đánh giá hiệu quả vốn chung của Công ty Cổ phần Long Thọ Huế giai đoạn<br /> 2012 - 2015 ....................................................................................................................44<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản