intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu bia Huda Gold của công ty TNHH Bia Huế trên địa bàn thành phố Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
56
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu bia Huda Gold của công ty TNHH Bia Huế trên địa bàn thành phố Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của đề tài là đánh giá được mức độ nhận biết đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu Huda Gold của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế, từ đó đề xuất một số giải pháp cụ thể để nâng cao mức độ nhận biết thành phố Huế, từ đó đề xuất một số giải pháp cụ thể để nâng cao mức độ nhận biết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu bia Huda Gold của công ty TNHH Bia Huế trên địa bàn thành phố Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> ------------------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT<br /> THƯƠNG HIỆU BIA HUDA GOLD CỦA<br /> CÔNG TY TNHH BIA HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN<br /> THÀNH PHỐ HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Hồng Hải<br /> Lớp: K44A QTKD Thương mại<br /> Niên khóa: 2010 – 2014<br /> <br /> Ths. Bùi Văn Chiêm<br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> Lời đầu tiên, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến quý<br /> thầy cô giáo trường Đại Học Kinh Tế - Huế, đặc biệt là thầy giáo Bùi<br /> Văn Chiêm đã cho tôi những hướng đi thích hợp và truyền đạt những<br /> kinh nghiệm quý báu giúp tôi hoàn thành tốt đề tài này.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý<br /> Công ty TNHH Bia Huế đã quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi<br /> trong quá trình nghiên cứu đề tài này. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn các<br /> anh chị của Phòng Marketing và Phòng Quan hệ công chúng đã nhiệt<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tình giúp đỡ tôi trong quá trình điều tra, phỏng vấn và thu thập số<br /> liệu, đồng thời luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi rất nhiều<br /> trong lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm thực tế...<br /> Do thời gian nghiên cứu, kiến thức và kinh nghiệm thực tế có<br /> hạn..., mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng đề tài này không thể tránh<br /> khỏi những sai sót nhất định. Kính mong quý công ty, quý thầy cô giáo<br /> <br /> Đ<br /> <br /> và tất cả các bạn đóng góp những ý kiến bổ sung để đề tài được hoàn<br /> thiện hơn.<br /> <br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Hồng Hải<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................. 2<br /> 2.1. Mục tiêu chung .................................................................................................. 2<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể .................................................................................................. 2<br /> 3. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................................. 3<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 4.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................ 3<br /> 4.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................... 3<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................... 3<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................ 5<br /> Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................... 5<br /> 1.1. Cơ sở lý luận ......................................................................................................... 5<br /> 1.1.1. Các khái niệm liên quan đến thương hiệu ...................................................... 5<br /> 1.1.1.1. Khái niệm về thương hiệu ........................................................................ 5<br /> 1.1.1.2. Đặc điểm của thương hiệu ........................................................................ 5<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1.3. Vai trò của thương hiệu ............................................................................ 6<br /> 1.1.2. Lý thuyết về nhận biết thương hiệu ................................................................ 7<br /> 1.1.2.1. Tài sản thương hiệu và các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu ............ 7<br /> 1.1.2.2. Thành phần của giá trị thương hiệu.......................................................... 8<br /> 1.1.2.3. Sự nhận biết thương hiệu ....................................................................... 10<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn .................................................................................................... 15<br /> 1.2.1. Tổng quan về thị trường Bia trong nước ...................................................... 15<br /> 1.2.2. Xây dựng thương hiệu ở nước ta .................................................................. 17<br /> 1.3. Các nghiên cứu có liên quan và phương pháp nghiên cứu ................................. 20<br /> SVTH: Nguyễn Hồng Hải – Lớp K44A QTKD Thương mại<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> 1.3.1. Đánh giá một số nghiên cứu có liên quan..................................................... 20<br /> 1.3.1.1. Nghiên cứu của nhóm nghiên cứu đến từ Wangsa Maju, Kuala Lumpur<br /> (2011) .................................................................................................................. 20<br /> 1.3.1.2. Nghiên cứu của Lê Thị Mộng Kiều (2009) ............................................ 21<br /> 1.3.1.3. Nghiên cứu của Lang Thanh Quý (2012)............................................... 21<br /> 1.3.2. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................. 21<br /> 1.3.3.1. Nghiên cứu định tính .............................................................................. 21<br /> 1.3.3.2. Nghiên cứu định lượng ........................................................................... 22<br /> 1.3.3. Đề xuất mô hình nghiên cứu ......................................................................... 27<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU HUDA<br /> GOLD CỦA KHÁCH HÀNG Ở ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ........................... 29<br /> 2.1. TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM HUDA GOLD .................... 29<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Bia Huế ............................................... 29<br /> 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ...................................... 29<br /> 2.1.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của công ty trong thời gian ..................... 30<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ ........................................................ 31<br /> 2.1.3. Tình hình nguồn lực và kết quả hoạt động kinh doanh ................................ 32<br /> 2.1.3.1. Tình hình lao động của Công ty TNHH Bia Huế qua 3 năm 2011 – 2013<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ............................................................................................................................. 32<br /> 2.1.3.2. Tình hình vốn kinh doanh của công ty TNHH Bia Huế qua 3 năm 2011<br /> – 2013 .................................................................................................................. 34<br /> 2.1.3.3. Tình hình kết quả kinh doanh của công ty TNHH Bia Huế qua 3 năm<br /> 2011 – 2013 ......................................................................................................... 37<br /> 2.2. Giới thiệu về thương hiệu Huda Gold ................................................................. 38<br /> 2.2.1. Mục tiêu ........................................................................................................ 39<br /> 2.2.2. Bộ nhận diện thương hiệu của Huda Gold ................................................... 40<br /> 2.2.2.1. Tên gọi: Huda Gold ................................................................................ 40<br /> 2.2.2.2. Slogan: “Tinh hoa hội tụ”....................................................................... 40<br /> SVTH: Nguyễn Hồng Hải – Lớp K44A QTKD Thương mại<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> 2.2.2.3. Bao bì ..................................................................................................... 41<br /> 2.2.2.4. Logo........................................................................................................ 41<br /> 2.2.2.5. Đồng phục nhân viên.............................................................................. 41<br /> 2.2.3. Các chương trình truyền thông cho Huda Gold............................................ 41<br /> 2.2.3.1. Quảng cáo truyền thông (ATL) .............................................................. 41<br /> 2.2.3.2. Quảng cáo trực tiếp (BTL) ..................................................................... 42<br /> 2.2.3.3. Quảng cáo trực tuyến ............................................................................. 42<br /> 2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nhận biết thương hiệu bia Huda<br /> Gold của công ty TNHH Bia Huế .............................................................................. 43<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.3.1. Đặc điểm về đối tượng nghiên cứu ............................................................... 43<br /> 2.3.2. Đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu bia Huda<br /> Gold trên địa bàn thành phố Huế ............................................................................ 44<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.3.2.1. Các mức độ nhận biết và tổng độ nhận biết thương hiệu bia Huda Gold44<br /> 2.3.2.2. Kênh thông tin giúp khách hàng biết đến thương hiệu Huda Gold........ 46<br /> 2.3.2.3. Các yếu tố phân biệt Huda Gold với các thương hiệu bia khác ............. 47<br /> 2.3.2.4. Tình hình nhận biết các yếu tố thương hiệu bia Huda Gold của khách<br /> hàng ..................................................................................................................... 47<br /> 2.3.3. Kiểm định các thang đo - Hệ số tin cậy Cronbach’s alpha........................... 48<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.3.3.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo nhóm biến độc lập ................................ 48<br /> 2.3.3.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo nhóm biến phụ thuộc ............................ 49<br /> 2.3.4. Phân tích nhân tố khám phá EFA ................................................................. 49<br /> 2.3.4.1. Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập ............................... 49<br /> 2.3.4.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc ........................... 51<br /> 2.3.5. Phân tích hồi quy tương quan bội mức độ nhận biết thương hiệu Huda Gold<br /> của khách hàng tại thành phố Huế .......................................................................... 52<br /> 2.3.5.1. Xây dựng mô hình .................................................................................. 52<br /> 2.3.5.2. Xem xét mối tương quan giữa các biến.................................................. 53<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Hồng Hải – Lớp K44A QTKD Thương mại<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản