Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đồng Lê

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
30
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đồng Lê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đồng Lê; thông qua quá trình nghiên cứu cơ sở lý luận cũng như tìm hiểu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty, bước đầu đưa ra những nhận xét đánh giá,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đồng Lê

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ----------<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP<br /> CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP<br /> ĐỒNG LÊ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Phạm Lê Hiền Trang<br /> Lớp : K46B KTKT<br /> Niên khóa: 2012 - 2016<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> Th.S Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> Huế, 05/2016<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp của<br /> mình, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của<br /> quý Thầy Cô giáo, gia đình và bạn bè.<br /> Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến<br /> Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế cùng toàn<br /> thể quý Thầy Cô giáo, đặc biệt là các Thầy Cô giáo Khoa Kế<br /> toán - Kiểm toán đã giành hết tâm huyết của mình để hướng<br /> dẫn, giảng dạy, giúp đỡ và trang bị cho sinh viên chúng tôi<br /> những kiến thức chuyên môn quý báu trong suốt bốn năm học<br /> vừa qua.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Th.S Hoàng Thị<br /> Kim Thoa, người đã trực tiếp hướng dẫn, góp ý, giúp đỡ tôi về<br /> kiến thức và phương pháp trong suốt quá trình thực tập<br /> nghiên cứu và thực hiện khóa luận.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty<br /> TNHH Xây dựng tổng hơp Đồng Lê cùng các cô chú, anh chị<br /> nhân viên tại phòng Kế toán của Công ty đã quan tâm và nhiệt<br /> tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập tại đơn vị.<br /> Cuối cùng, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình,<br /> bạn bè đã động viên, đóng góp ý kiến và giúp đỡ tôi trong quá<br /> trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa luận.<br /> Do buổi đầu mới làm quen với công tác nghiên cứu khoa<br /> học, tiếp cận với thực tế cũng như những hạn chế về kiến thức,<br /> kinh nghiệm và thời gian nên chắc chắn không tránh khỏi<br /> những thiếu sót nhất định mà bản thân chưa thấy được. Rất<br /> mong nhận được sự góp ý và chỉ dẫn của quý Thầy, Cô giáo để<br /> khóa luận được hoàn chỉnh hơn.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế tháng 5 năm 2016.<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Phạm Lê Hiền Trang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ......................................................................................................................ii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT....................................................................................vi<br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU ........................................................................................vii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ ................................................................................. viii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ..........................................................................................ix<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1.1. Lý do chọn đề tài.......................................................................................................1<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................2<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1.3. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................2<br /> 1.4. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.5. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................2<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.6. Kết cấu của đề tài ......................................................................................................3<br /> <br /> K<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ........................4<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề chung về kế toán hoạt động xây lắp ..................................................4<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.1. Những khái niệm liên quan đến hoạt động xây lắp ..............................................4<br /> 1.1.2. Đặc điểm của hoạt động xây lắp chi phối đến tổ chức kế toán chi phí sản xuất<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> và tính giá thành sản phẩm ..............................................................................................4<br /> 1.2. Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp.................................6<br /> 1.2.1. Chi phí sản xuất ....................................................................................................6<br /> 1.2.1.1. Khái niệm chung về chi phí sản xuất .................................................................6<br /> 1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất ...................................................................................7<br /> 1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp................................................................................10<br /> 1.2.2.1. Khái niệm và bản chất giá thành sản phẩm xây lắp .........................................10<br /> 1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp ..............................................................11<br /> 1.2.3. Mối liên hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp ......................11<br /> SVTH: Phạm Lê Hiền Trang<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> 1.3. Vai trò, nhiệm vụ kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm ...................12<br /> 1.3.1. Vai trò .................................................................................................................12<br /> 1.3.2. Nhiệm vụ ............................................................................................................12<br /> 1.4. Công tác kế toán tập hợp chi phí trong doanh nghiệp xây lắp................................13<br /> 1.4.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí trong doanh nghiệp xây lắp .................................13<br /> 1.4.2. Đối tượng tập hợp chi phí....................................................................................14<br /> 1.4.3. Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất................................................................14<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.4.3.1. Phân bổ chi phí sử dụng máy thi công .............................................................14<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.4.3.2. Phân bổ chi phí sản xuất chung ........................................................................15<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1.4.4. Kế toán các chi phí sản xuất tại doanh nghiệp vừa và nhỏ .................................15<br /> 1.4.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .........................................................16<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1.4.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .................................................................18<br /> 1.4.4.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công..............................................................19<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.4.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung ........................................................................22<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.4.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất ......................................................................24<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.4.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ...................................................................25<br /> 1.4.6.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán ............................................25<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.4.6.2. Đánh giá SPDD theo tỷ lệ hoàn thành tương đương........................................25<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.4.6.3. Đánh giá SPDD theo giá trị dự toán.................................................................26<br /> 1.5. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp ................................26<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.5.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp........................................................26<br /> 1.5.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp ...................................................................27<br /> 1.5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp...................................................27<br /> 1.5.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (trực tiếp)..............................................27<br /> 1.5.3.2. Phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng..........................................................28<br /> 1.5.3.3. Phương pháp tổng cộng chi phí........................................................................28<br /> 1.6. Tóm tắt những nghiên cứu trong thời gian qua ......................................................28<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN<br /> XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG<br /> TỔNG HỢP ĐỒNG LÊ ..............................................................................................30<br /> SVTH: Phạm Lê Hiền Trang<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đồng Lê ..................................30<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ......................................................................30<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ ......................................................................................31<br /> 2.1.2.1. Chức năng.........................................................................................................31<br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ ..........................................................................................................31<br /> 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty..................................................32<br /> 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ........................................................................32<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban ........................................................32<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty .................................................................33<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán ........................................................................33<br /> 2.1.4.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán...................................................................34<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.1.5. Tình hình nguồn lực của Công ty ........................................................................36<br /> 2.1.5.1. Tình hình tài sản - nguồn vốn giai đoạn 2013 - 2015.......................................36<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.5.2. Tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013 -2015 ......................................39<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty<br /> <br /> K<br /> <br /> TNHH Xây dựng tổng hợp Đồng Lê.............................................................................43<br /> 2.2.1. Tổng quát về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Xây dựng tổng hợp Đồng Lê .........................................................................................43<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.2.1.1. Nguyên tắc kế toán tập hợp chi phí sản xuất....................................................43<br /> 2.2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ..................................................................43<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.2.1.3. Đối tượng tính giá thành...................................................................................44<br /> 2.2.1.4. Phương pháp tính giá thành..............................................................................44<br /> 2.2.1.5. Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất.............................................................44<br /> 2.2.1.6. Phương pháp tập hợp chi phí tại Công ty.........................................................44<br /> 2.2.1.7. Tài khoản sử dụng để tập hợp chi phí và tính giá thành ..................................45<br /> 2.2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ...........................................................45<br /> 2.2.2.1. Nội dung ...........................................................................................................45<br /> 2.2.2.2. Chứng từ sử dụng .............................................................................................46<br /> 2.2.2.3. Tài khoản sử dụng ............................................................................................46<br /> 2.2.2.4. Quy trình và phương pháp hạch toán ...............................................................46<br /> SVTH: Phạm Lê Hiền Trang<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản