intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phần mềm Mặt Trời

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

98
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề kế toán thuế GTGT và thuế TNDN để làm khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phần mềm Mặt Trời; đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để góp phần cải thiện công tác kế toán thuế cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phần mềm Mặt Trời.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phần mềm Mặt Trời

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN<br /> <br /> KHÓA LUẬN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> Hương Trà, tháng 05 năm 2015<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN<br /> -<br /> <br /> THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP<br /> DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> DỊCH VỤ PHẦN MỀM MẶT TRỜI<br /> <br /> Tên sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Thị Minh Thư<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> Th.S Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> Lớp: K45A Kế toán - Kiểm toán<br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> Huế, Tháng 5/2015<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Minh Thư<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> Lời Cám Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Trước hết, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý Thầy, Cô<br /> giáo Trường Đại học Kinh tế Huế nói chung và quý Thầy, Cô giáo<br /> Khoa Kế toán – Kiểm toán nói riêng, đã tận tình truyền đạt những kiến<br /> thức chuyên môn bổ ích và quý giá cho tôi. Tất cả những kiến thức<br /> được tiếp thu trong quá trình học tập không chỉ nền tảng cho quá trình<br /> nghiên cứu khóa luận này mà còn là hành trang vô cùng quý giá để tôi<br /> bước vào sự nghiệp tương lai sau này.<br /> Bên cạnh đó, tôi cũng xin cám ơn các anh, chị phòng Tài chính Kế toán trong Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phần Mềm Mặt Trời, dù rất<br /> bận rộn với công việc nhưng vẫn dành thời gian hướng dẫn, tạo mọi<br /> điều kiện thuận lợi nhất để tôi có thể tìm hiểu thực tế và thu thập<br /> thông tin phục vụ cho khóa luận này.<br /> Đặc biệt, tôi xin chân thành cám ơn thầy giáo – Thạc sĩ Nguyễn<br /> Quang Huy đã quan tâm, giúp đỡ và tận tình hướng dẫn trong suốt<br /> thời gian làm báo cáo thực tập này.<br /> Trong quá trình thực tập và làm khóa luận, do thời gian có hạn và<br /> cũng như kiến thức hạn chế nên trong báo cáo thực tập này sẽ không<br /> tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, kính mong nhận được sự góp ý,<br /> nhận xét từ phía quý Thầy,Cô cũng như các anh chị trong Công ty để<br /> em có thể cũng cố kiến thức của mình và rút ra được những kinh<br /> nghiệm bổ ích phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.<br /> Cuối cùng, tôi kính chúc quý Thầy, Cô và các Anh, Chị trong<br /> Công ty dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong<br /> công viêc.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn!<br /> Huế, Tháng 5 năm 2015<br /> Nguyễn Thị Minh Thư<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Minh Thư<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Gía trị gia tăng<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> TNCN<br /> <br /> Thu nhập cá nhân<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách Nhà nước<br /> <br /> HHDV<br /> <br /> Hàng hóa dịch vụ<br /> <br /> TTĐB<br /> <br /> Tiêu thụ đặc biệt<br /> <br /> CSKD<br /> <br /> Cơ sở kinh doanh<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> CCDV<br /> <br /> Cung cấp dịch vụ<br /> <br /> PYCMH<br /> <br /> Phiếu yêu cầu mua hàng<br /> <br /> NCC<br /> <br /> Nhà cung cấp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> HĐ<br /> <br /> Hóa đơn<br /> <br /> PNK<br /> <br /> Phiếu nhập kho<br /> <br /> DL<br /> <br /> Dữ liệu<br /> <br /> PXK<br /> <br /> Phiếu xuất kho<br /> <br /> KH<br /> <br /> Khách hàng<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Minh Thư<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ<br /> <br /> Bảng 2.1 Tình hình lao động của Công ty (2012 – 2014) .............................................42<br /> Bảng 2.2: Tình hình tài sản-nguồn vốn của Công ty (2012-2014) ................................44<br /> Bảng 2.3: Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty (2012-2014) ............................47<br /> Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với HHDV mua<br /> vào trong nước ...............................................................................................................24<br /> Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT được khấu trừ của HHDV nhập khẩu. ...........25<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu ra .............................................................26<br /> Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán kế toán cp thuế TNDN hiện hành ......................................29<br /> Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán kế toán thuế TNDN hoãn lại phải trả ................................30<br /> Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản thuế TNDN hoãn lại ..................................31<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ......................................................................49<br /> Sơ đồ 2.2: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính ........51<br /> Sơ đồ 2.3: Lưu đồ quy trình luân chuyển chứng từ thuế GTGT đầu vào……………. 55<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sơ đồ 2.4: Lưu đồ quy trình luân chuyển chứng từ thuế GTGT đầu vào……………..67<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Minh Thư<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................. 1<br /> 1.1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................1<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài .......................................................................................2<br /> 1.3. Đối tượng nghiên cứu ...............................................................................................2<br /> 1.4. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> 1.5. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................3<br /> 1.6. Tính mới của đề tài ...................................................................................................3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.7. Kết cấu khóa luận .....................................................................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................5<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ<br /> THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ..........................................................................5<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề cơ bản về thuế ...................................................................................5<br /> 1.1.1. Khái niệm ..............................................................................................................5<br /> 1.1.2. Đặc điểm ................................................................................................................5<br /> 1.1.3. Vai trò ....................................................................................................................6<br /> 1.2. Những vấn đề cơ bản về thuế GTGT .......................................................................6<br /> 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế GTGT .......................................................6<br /> 1.2.1.1. Khái niệm ...........................................................................................................6<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.1.2. Đặc điểm .............................................................................................................6<br /> 1.2.1.3. Vai trò .................................................................................................................7<br /> 1.2.2. Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế...................................................7<br /> 1.2.2.1. Đối tượng chịu thuế ............................................................................................7<br /> 1.2.2.2. Đối tượng không chịu thuế .................................................................................7<br /> 1.2.3. Người nộp thuế ......................................................................................................8<br /> 1.2.4. Căn cứ tính thuế .....................................................................................................8<br /> 1.2.4.1. Giá tính thuế .......................................................................................................8<br /> 1.2.4.2. Thuế suất.............................................................................................................9<br /> 1.2.5. Phương pháp tính thuế .........................................................................................10<br /> SVTH: Nguyễn Thị Minh Thư<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2