intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán cho vay khách hàng cá nhân trong nước tại chi nhánh NHNo& PTNT thị xã Hương Thủy

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
42
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán cho vay khách hàng cá nhân trong nước tại chi nhánh NHNo& PTNT thị xã Hương Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp những vấn đề mang tính lý luận về kế toán các nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng thương mại; tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân trong nước tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển nông thôn chi nhánh thị xã Hương Thủy, đi sâu phân tích đánh giá một cách có hệ thống về tình hình hoạt động cho vay cũng như công tác kế toán những nghiệp vụ đó,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán cho vay khách hàng cá nhân trong nước tại chi nhánh NHNo& PTNT thị xã Hương Thủy

Ế<br /> <br /> Sau gần 3 tháng thực tập tại chi nhánh NHNo & PTNT thị xã Hương Thủy, em đã<br /> <br /> -H<br /> <br /> trong nước tại chi nhánh NHNo & PTNT thị xã Hương Thủy”<br /> <br /> U<br /> <br /> hoàn thành khóa luận tốt nghiệp “Thực trạng kế toán cho vay khách hàng cá nhân<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận của mình ngoài sự nỗ lực của bản thân còn nhận được<br /> nhiều sự giúp đỡ của các cô, chú, anh, chị trong phòng kế toán cho vay của Ngân<br /> <br /> H<br /> <br /> hàng cùng các thầy cô trong khoa<br /> <br /> IN<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Ngọc Thủy, người đã trực tiếp hướng dẫn,<br /> <br /> K<br /> <br /> chỉ bảo em trong suốt thời gian thực tập.<br /> <br /> C<br /> <br /> Em cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho em<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> được thực tập tại đơn vị cũng như cung cấp những số liệu cần thiết để em có thể hoàn<br /> <br /> IH<br /> <br /> thành khóa luận.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Tuy nhiên do những hạn chế về kiến thức cũng như thời gian nên khóa luận còn<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> nhiều sai sót, kính mong quý thầy cô góp ý, chỉ bảo.<br /> Huế, tháng 05 năm 2012<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Lê Ánh Hằng<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC C SƠ ĐỒ<br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Phần I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI<br /> <br /> -H<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................... - 1 2. Mục đích nghiên cứu .............................................................................................. - 2 -<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................... - 2 -<br /> <br /> H<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ - 2 -<br /> <br /> IN<br /> <br /> 5. Kết cấu của khóa luận............................................................................................. - 3 -<br /> <br /> K<br /> <br /> Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> <br /> C<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1 Khái quát tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> tế….….….…….…….….….………………….….….………….….………….…….- 4 Khái niệm tín dụng ngân hàng..................................................................... - 4 -<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế ....................................... - 5 -<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.2.1 Tín dụng ngân hàng là cầu nối giữa cung cầu về vốn trong nền kinh tế. ....... - 5 1.1.2.2 Tín dụng ngân hàng là công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy quá trình tập trung và<br /> <br /> TR<br /> <br /> điều hòa vốn trong nền kinh tế ................................................................................... - 5 1.1.2 3 Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy, củng cố chế độ hạch toán kế toán .. - 6 1.1.2.4 Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy quá trình luân chuyển hàng hóa, luân<br /> chuyển tiền tệ, điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông và kiểm soát lạm phát ....... - 6 1.1.2.5 Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện để phát triển kinh tế với các nước............ - 6 -<br /> <br /> 1.2 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán trong hoạt động tín dụng của ngân hàng .......... - 7 1.2.1 Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng .................................... - 7 1.2.1.1 Khái niệm ....................................................................................................... - 7 1.2.1.2 Vai trò kế toán ngân hàng............................................................................... - 7 -<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.2.1.3 Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng ................................................................... - 8 -<br /> <br /> -H<br /> <br /> 1.2.2 Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán cho vay ........................................ - 9 1.2.2.1 Khái niệm kế toán cho vay ............................................................................. - 9 -<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.2.2.2 Vai trò của kế toán cho vay .......................................................................... - 10 -<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.2.3 Nhiệm vụ của kế toán cho vay ..................................................................... - 10 -<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.3 Các phương thức cho vay và quy trình hạch toán các phương thức cho vay chủ yếu<br /> <br /> K<br /> <br /> tại NHTM ................................................................................................................. - 11 -<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.3.1 Các phương thức cho vay ................................................................................ - 11 -<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.3.1.1 Phương thức cho vay từng lần...................................................................... - 12 1.3.1.2 Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng ............................................... - 13 -<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.3.1.3 Các phương thức cho vay khác .................................................................... - 14 -<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán cho vay .................................... - 15 -<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.3.2.1 Chứng từ trong kế toán cho vay ................................................................... - 15 -<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.3.2.2 Tài khoản sử dụng trong kế toán cho vay..................................................... - 16 -<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.3.3 Quy trình hạch toán các phương thức cho vay chủ yếu .................................. - 18 1.3.3.1 Hạch toán phương thức cho vay từng lần..................................................... - 18 1.3.3.2 Hạch toán phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.............................. - 21 1.3.3.3 Hạch toán các phương thức cho vay khác .................................................... - 23 -<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI CHI<br /> NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ<br /> XÃ HƯƠNG THỦY<br /> 2.1 Giới thiệu tổng quan hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo & PTNT thị xã<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Hương Thủy.............................................................................................................. - 24 -<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo & PTNT thị xã<br /> <br /> -H<br /> <br /> Hương Thủy.............................................................................................................. - 24 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo & PTNT thị xã Hương<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Thủy.......................................................................................................................... - 25 -<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.2.1 Mô hình tổ chức bộ máy của chi nhánh NHNo & PTNT Hương Thủy....... - 25 -<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1.2.2 Kết quả kinh doanh chủ yếu của chi nhánh NHNo & PTNT thị xã Hương Thủy<br /> <br /> K<br /> <br /> qua 3 năm từ 2009-2011........................................................................................... - 28 -<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.2 Thực trạng kế toán cho vay cá nhân trong nước tại chi nhánh NHNo & PTNT thị<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> xã Hương Thủy......................................................................................................... - 39 -<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.2.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng ....................................................................... - 39 -<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.2.1.1 Tài khoản sử dụng ........................................................................................ - 39 -<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.1.2 Chứng từ sử dụng ......................................................................................... - 40 -<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.2.2 Về điều kiện cho vay ....................................................................................... - 40 -<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.2.3 Về thời hạn cho vay......................................................................................... - 41 2.2.4 Về lãi suất cho vay .......................................................................................... - 42 -<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2.5 Về thủ tục, hồ sơ cho vay ................................................................................ - 43 2.2.5.1 Hồ sơ do khách hàng lập .............................................................................. - 43 2.2.5.2 Hồ sơ do ngân hàng lập ................................................................................ - 44 2.2.5.3 Hồ sơ do khách hàng và ngân hàng cùng lập ............................................... - 44 2.2.6 Kế toán cho vay khách hàng cá nhân trong nước tại chi nhánh ...................... - 44 -<br /> <br /> 2.2.6.1 Kế toán giai đoạn cho vay ............................................................................ - 45 2.2.6.2 Kế toán giai đoạn thu nợ............................................................................... - 47 2.2.6.3 Kế toán giai đoạn gia hạn nợ ........................................................................ - 48 2.2.6.4 Kế toán chuyển nợ quá hạn .......................................................................... - 48 -<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.2.6.5 Kế toán khi thu lãi cho vay........................................................................... - 49 -<br /> <br /> -H<br /> <br /> 2.2.6.6 Kế toán trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. .................................................. - 50 2.2.7 Lưu giữ hồ sơ................................................................................................... - 52 -<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> TOÁN CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY-<br /> <br /> IN<br /> <br /> 54 -<br /> <br /> K<br /> <br /> 3.1 Đánh giá nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh NHNo & PTNT thị xã Hương<br /> <br /> C<br /> <br /> Thủy.......................................................................................................................... - 54 -<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 3.1.1 Những kết quả đạt được .................................................................................. - 54 -<br /> <br /> IH<br /> <br /> 3.1.2 Những hạn chế và tồn tại................................................................................. - 55 -<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 3.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo & PTNT thị xã<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Hương Thủy.............................................................................................................. - 57 -<br /> <br /> G<br /> <br /> 3.2.1 Tình hình chung............................................................................................... - 57 -<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> 3.2.2 Mục tiêu........................................................................................................... - 57 3.2.3 Phương hướng phát triển của NHNo & PTNT Hương Thủy năm 2012 ......... - 58 -<br /> <br /> TR<br /> <br /> 3.2.3.1 Mục tiêu........................................................................................................ - 58 3.2.3.2 Giải pháp thực hiện....................................................................................... - 58 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh NHNo &<br /> PTNT thị xã Hương Thủy......................................................................................... - 60 3.3 1 Thực hiện đôn đốc thu nợ và thu lãi phù hợp với thực trạng từng khoản vay - 60 3.3.2 Phương pháp cho vay ...................................................................................... - 61 -<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản