intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
57
lượt xem
13
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở thực trạng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã Tùng Ảnh thời gian qua, xác định được những khó khăn còn tồn tại và những thành quả đã đạt được và cái cốt lõi làm nên sự thành công của xã. Từ đó, đưa ra những kiến nghị và giải pháp tăng hiệu quả cho sự đầu tư trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> ------------------<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ́H<br /> <br /> THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> KINH TẾ- XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG<br /> NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TÙNG ẢNH,<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO<br /> <br /> Khóa học: 2010-2014<br /> <br /> 1<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ------------------<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> H<br /> <br /> THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG<br /> <br /> IN<br /> <br /> KINH TẾ- XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG<br /> <br /> K<br /> <br /> NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TÙNG ẢNH,<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Trần Thị Phương Thảo<br /> <br /> Th.s. Nguyễn Văn Lạc<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Lớp: K44A KHĐT<br /> Niên khóa: 2010-2014<br /> <br /> Huế, tháng 5/2014<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, với bao khó<br /> khăn và thách thức, cũng có lúc chính tôi cũng cảm thấy chán nản nhưng tôi vẫn có thể<br /> vượt qua để hoàn thành bài làm của mình. Là lần đầu tiên tự mình làm một bài luận<br /> văn, một đề tài nghiên cứu, bài làm có thể sẽ mắc những sai lầm, nhưng đây cũng là<br /> một thành quả sau những thời gian học tập và hoàn thiện bản thân. Để có kết quả này,<br /> <br /> Ế<br /> <br /> sự cố gắng, nỗ lực của riêng bản thân tôi là chưa đủ, mà đó còn là sự giúp đỡ nhiệt tình<br /> <br /> U<br /> <br /> từ những người xung quanh tôi.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô giáo khoa Kinh Tế và Phát Triển,<br /> trường Đại Học Kinh Tế Huế đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> báu trong suốt 4 năm tôi theo học dưới mái trường Kinh tế.<br /> <br /> Đặc biệt tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo, Th.S Nguyễn Văn Lạc đã tận tình<br /> <br /> H<br /> <br /> giúp đỡ, hướng dấn tôi trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành khóa luận này.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí, cán bộ lãnh đạo của các phòng ban tại<br /> <br /> K<br /> <br /> UBND xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là các cán bộ phòng tài<br /> chính ngân sách đã tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình giúp đỡ trong quá trình tôi học<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> tập và làm nghiên cứu tại đó, đặc biệt là đã cho tôi những kiến thức thực tế hữu ích và<br /> <br /> O<br /> <br /> những tài liệu quý báu để tôi có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Xin trân trọng cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè đã động viên và giúp đỡ tôi<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> trong thời gian vừa qua.<br /> <br /> Huế, ngày17 tháng 05 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Trần Thị Phương Thảo<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................................................. 1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................1<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................2<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................3<br /> 1.4. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................3<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................ 5<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU................................................. 5<br /> <br /> H<br /> <br /> 1. Cơ sở khoa học ............................................................................................................5<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận.............................................................................................................5<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm đầu tư.............................................................................................5<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.1.3. Các vấn đề liên quan đến nông thôn và nông thôn mới..................................6<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn........................................................................................................12<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.2.1. Một số kinh nghiệm thực hiện mô hình nông thôn mới của các nước trên Thế<br /> Giới………. ...................................................................................................................12<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.2.2. Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong quá trình xây dựng<br /> mô hình nông thôn mới ở nước ta hiện nay............................................................15<br /> <br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRÊN ĐỊA<br /> BÀN XÃ….. ................................................................................................................................. 17<br /> 2.1. Tình hình cơ bản của xã .........................................................................................17<br /> 2.1.1. Vị trí địa lý...........................................................................................................17<br /> 2.1.2. Điều kiện tự nhiên ...............................................................................................18<br /> 2.1.3. Điều kiện kinh tế-xã hội ......................................................................................19<br /> 2.1.3.1. Tình hình dân số-lao động .........................................................................19<br /> <br /> ii<br /> <br /> 2.1.5. Tình hình thu-chi ngân sách của xã giai đoạn 2010-2013...................................24<br /> 2.1.6. Tình hình thực hiện mô hình nông thôn mới trên địa bàn xã ..............................25<br /> 2.1.7. Những thuận lợi và khó khăn của xã ...................................................................27<br /> 2.2.1 .Hệ thống giao thông nông thôn ...........................................................................28<br /> 2.2.2. Hệ thống thủy lợi .................................................................................................31<br /> 2.2.3. Hệ thống điện nông thôn .....................................................................................32<br /> 2.2.4. Trường học ..........................................................................................................34<br /> 2.2.5. Cơ sở vật chất văn hóa.........................................................................................35<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.2.6. Chợ nông thôn .....................................................................................................36<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.2.7. Hệ thống bưu chính viễn thông ...........................................................................37<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.2.8. Nhà ở dân cư........................................................................................................38<br /> 2.2.9. Tổng nguồn vốn sử dụng cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH giai<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> đoạn 2011-2013 .............................................................................................................38<br /> 2.3. Sự tham gia và những đánh giá của người dân cũng như những thay đổi của xã<br /> <br /> H<br /> <br /> trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội trong tiến trình xây dựng nông<br /> <br /> IN<br /> <br /> thôn mới….....................................................................................................................40<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.3.1. Sự tham gia, đóng góp của người dân ..........................................................40<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.3.2. Đánh giá của dân ..........................................................................................43<br /> <br /> O<br /> <br /> 2.3.3. Những thay đổi của xã sau 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới nói<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> chung và xây dựng hạ tầng kỹ thuật nói riêng........................................................46<br /> 2.3.4. Những khó khăn, thuận lợi của xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> nói chung và xây dựng hạ tầng kinh tế-kỹ thuật nói riêng theo ý kiến đánh giá của<br /> người dân trên địa bàn ............................................................................................48<br /> <br /> CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ................................................................ 50<br /> 3.1. Định hướng chung về phát triển cơ sở hạ tầng trong tiến trình xây dựng nông thôn<br /> mới………................................................................................................................….50<br /> 3.2. Giải pháp cần thực hiện nhằm phát triển hệ thống hạ tầng nông thôn xã Tùng Ảnh<br /> trong thời gian tới ..........................................................................................................51<br /> 3.2.1. Giải pháp về quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội .51<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2