Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học thơ Nôm Đường luật theo đặc điểm thi pháp thể loại ở THPT

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:209

0
20
lượt xem
6
download

Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học thơ Nôm Đường luật theo đặc điểm thi pháp thể loại ở THPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được thực hiện với mục đích hệ thống hóa, khái quát hóa một số đặc điểm thi pháp của thơ Nôm Đường luật, đánh giá thực trạng dạy học thơ Nôm Đường luật ở THPT hiện nay, từ đó đề xuất một số biện pháp dạy học thơ Nôm Đường luật ở THPT theo đặc điểm thi pháp thể loại nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn nói chung, dạy học thơ Nôm Đường luật nói riêng, phù hợp với định hướng đổi mới phương pháp dạy học và định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học thơ Nôm Đường luật theo đặc điểm thi pháp thể loại ở THPT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> Là PHƯƠNG THÚY<br /> <br /> D¹Y HäC TH¥ N¤M §¦êNG LUËT THEO<br /> §ÆC ®iÓm THI PH¸P THÓ LO¹I ë TRUNG HäC PHæ TH¤NG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> Là PHƯƠNG THÚY<br /> <br /> D¹Y HäC TH¥ N¤M §¦êNG LUËT THEO<br /> §ÆC ®iÓm THI PH¸P THÓ LO¹I ë TRUNG HäC PHæ TH¤NG<br /> Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Văn và Tiếng Việt<br /> Mã số: 62.14.01.11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Những kết<br /> luận khoa học của luận án chưa được công bố trong bất kì<br /> công trình nào khác.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Lã Phương Thúy<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> ---***--Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến cô giáo,<br /> PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương - người đã luôn tận tình hướng dẫn,<br /> chỉ bảo, giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành luận án này.<br /> Tôi cũng xin cảm ơn những góp ý vô cùng quý báu của các nhà<br /> khoa học, của các thầy cô trong Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn,<br /> Khoa Ngữ văn, Phòng Sau Đại học, Ban Giám hiệu, giáo viên các<br /> trường THPT nơi tiến hành điều tra khảo sát và tổ chức thực nghiệm đã<br /> tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện luận án.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình, bạn bè, anh<br /> chị em đồng nghiệp, Khoa sư phạm, Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc<br /> gia Hà Nội nơi tôi đang công tác vì đã luôn quan tâm, động viên và ủng<br /> hộ để tôi hoàn thành công trình này!<br /> Tác giả<br /> <br /> Lã Phương Thúy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các biểu đồ<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> Chương 1: TỔNG QUAN .........................................................................................7<br /> 1.1. Nghiên cứu về thơ Nôm Đường luật .................................................................7<br /> 1.1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước ....................................................7<br /> 1.1.2. Các công trình nghiên cứu nước ngoài ..................................................15<br /> 1.2. Nghiên cứu về dạy học thơ Nôm Đường luật ở THPT .................................17<br /> 1.2.1. Nghiên cứu về dạy học tác phẩm văn chương theo đặc điểm thi pháp<br /> thể loại ..............................................................................................................17<br /> 1.2.2. Nghiên cứu về dạy học thơ trung đại và dạy học thơ Nôm Đường<br /> luật ở THPT .....................................................................................................20<br /> Tiểu kết chương 1 ....................................................................................................23<br /> Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC<br /> THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT THEO ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP THỂ LOẠI Ở<br /> TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .................................................................................24<br /> 2.1. Cơ sở lí luận ......................................................................................................24<br /> 2.1.1. Đặc điểm thi pháp thơ Nôm Đường luật ................................................24<br /> 2.1.2. Vấn đề khoảng cách thẩm mĩ trong tiếp nhận tác phẩm thơ Nôm<br /> Đường luật của HS THPT .................................................................................64<br /> 2.1.3. Dạy học tác phẩm văn chương và dạy học thơ Nôm Đường luật<br /> theo đặc điểm thi pháp thể loại ........................................................................65<br /> 2.1.4. Lí luận DH theo định hướng phát triển năng lực HS .............................70<br /> 2.1.5. Đặc trưng tâm lí lứa tuổi học sinh lớp 10 và 11 ....................................74<br /> 2.2. Cơ sở thực tiễn ..................................................................................................76<br /> 2.2.1. Vị trí, vai trò của thơ Nôm Đường luật trong chương trình Ngữ văn THPT ...76<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản