intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục học: Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
132
lượt xem
21
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục học: Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục học: Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng trình bày cơ sở lý luận về điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho TTK 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng; cơ sở thực tiến về điều chỉnh HVNN cho TTK 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng; quy trình điều chỉnh HVNN cho TTK 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng; thực hiên nghiêm quy trình điều chỉnh HVNN cho TTK 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục học: Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> ĐÀO THỊ THU THUỶ<br /> <br /> ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI NGÔN NGỮ CHO TRẺ TỰ KỶ<br /> 3 – 6 TUỔI DỰA VÀO BÀI TẬP CHỨC NĂNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> ĐÀO THỊ THU THUỶ<br /> <br /> ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI NGÔN NGỮ CHO TRẺ TỰ KỶ<br /> 3 – 6 TUỔI DỰA VÀO BÀI TẬP CHỨC NĂNG<br /> Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục<br /> Mã số<br /> <br /> :<br /> <br /> 62.14.01.02<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HỌC<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> 1. GS.TS NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN<br /> 2. PGS. TS NGUYỄN ĐỨC MINH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả<br /> nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kì<br /> công trình nghiên cứu nào khác.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Đào Thị Thu Thủy<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi tới tập thể các thầy cô<br /> giáo hướng dẫn là GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến và PGS.TS Nguyễn Đức Minh lời<br /> cảm ơn vì những định hướng khoa học, sự hướng dẫn tận tâm của các thầy cô<br /> trong quá trình học tập, nghiên cứu thực hiện luận án này.<br /> Tôi xin trân trong cảm ơn tới Ban lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt<br /> Nam, phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trung tâm Thông tin<br /> – Thư viện đã tạo điều kiện cho tôi trong thời gian học tập và nghiê cứu luận án.<br /> Tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu<br /> Giáo dục đặc biệt – Viện khoa học Giáo dục Việt Nam, Phòng Nghiên cứu Phát<br /> triển trí tuệ - nơi tôi đang công tác và những người đồng nghiệp đã luôn ủng hộ,<br /> tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình công tác và nghiên cứu.<br /> Tôi xin cảm ơn Trung tâm Sao Mai, Trung tâm Khánh Tâm, Trung tâm Ánh<br /> Sao, Trung tâm Newstar, Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Giáo dục và các vấn đề Xã<br /> hội, đây là các đơn vị đã cộng tác và tận tình giúp tôi thực hiện khảo sát đánh giá<br /> giáo viên, trẻ tự kỷ và thực nghiệm nghiên cứu của mình. Đặc biệt, tôi cũng xin bày<br /> tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các giáo viên, phụ huynh học sinh Phòng hỗ trợ Giáo<br /> dục Sen Hồng đã hỗ trợ tôi trong quá trình tôi thực hiện luận án.<br /> Tôi xin dành tình cảm yêu thương của mình tới các trẻ tự kỷ và đặc biệt 3 trẻ<br /> tự kỷ được lựa chọn nghiên cứu thực nghiệm. Trong thời gian làm luận án, tôi<br /> được tiếp xúc với các em, với những người thân của các em, quá trình này đã cho<br /> tôi những trải nghiệm nghề nghiệp quý giá, tiếp thêm sự yêu nghề và là động lực để<br /> tôi hoàn thành nghiên cứu của mình.<br /> Tôi xin dành tình cảm biết ơn tới gia đình, những người thân yêu, những<br /> người bạn đã luôn bên tôi trong quá trình học tập, công tác và nghiên cứu luận án.<br /> Tác giả luận án<br /> Đào Thị Thu Thủy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU: ........................................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................................. 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................................... 2<br /> 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ................................................................................. 2<br /> 4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................................... 2<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................................... 3<br /> 6. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................................... 3<br /> 7. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................................. 3<br /> 8. Đóng góp mới của luận án ............................................................................................... 5<br /> 9. Cấu trúc luận án ............................................................................................................... 5<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI NGÔN NGỮ<br /> CHO TRẺ TỰ KỶ 3– 6 TUỔI DỰA VÀO BÀI TẬP CHỨC NĂNG ........................... 6<br /> 1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HVNN CỦA TTK 3 – 6 TUỔI............................ 6<br /> 1.1.1. Trên thế giới .............................................................................................................. 6<br /> 1.1.2. Ở Việt Nam............................................................................................................. 10<br /> 1.2. TRẺ TỰ KỶ ............................................................................................................... 12<br /> 1.2.1 Khái niệm về TTK .................................................................................................... 12<br /> 1.2.2. Tiêu chí, quy trình và công cụ chẩn đoán TTK ....................................................... 14<br /> 1.3. HÀNH VI NGÔN NGỮ VÀ ĐẶC ĐIỂM HÀNH VI NGÔN NGỮ CỦA TRẺ TỰ<br /> KỶ 3 – 6 TUỔI .................................................................................................................. 21<br /> 1.3.1. Khái niệm HVNN .................................................................................................... 21<br /> 1.3.2. Đặc điểm HVNN của TTK 3- 6 tuổi ....................................................................... 26<br /> 1.4. ĐIỀU CHỈNH HVNN CHO TTK 3 – 6 TUỔI DỰA VÀO BT CHỨC NĂNG ........ 30<br /> 1.4.1. Điều chỉnh HVNN cho TTK ................................................................................... 30<br /> 1.4.2. Bài tập chức năng điều chỉnh HVNN cho TTK 3 – 6 tuổi ...................................... 36<br /> 1.4.3. Phƣơng tiện điều chỉnh HVNN cho TTK 3 – 6 tuổi ............................................... 40<br /> 1.4.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến điều chỉnh HVNN cho TTK 3 – 6 tuổi ......................... 41<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 .................................................................................................. 42<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2