intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:285

0
348
lượt xem
76
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở ngân hàng thương mại Việt Nam, xác định mức độ ảnh hưởng của cá nhân trong mô hình lý thuyết nghiên cứu đến ý định/ mức độ sử dụng Internet Banking của khách hàng, đưa ra gợi ý cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong chiến lược phát triển dịch vụ Internet Banking. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n ----------- ---------- ®ç thÞ ngäc anh c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi viÖc sö dông internet bankinG cña kh¸ch hµng ë c¸c NG¢N HµNG TH¦¥NG M¹I viÖt nam Hµ Néi – 2016 Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Tr−êng Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n ----------- ---------- ®ç thÞ ngäc anh c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi viÖc sö dông internet bankinG cña kh¸ch hµng ë c¸c NG¢N HµNG TH¦¥NG M¹I viÖt nam Chuyªn ngµnh: TµI CHÝNH – NG¢N HµNG M· sè: 62 34 02 01 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS.TS. Lª ThÞ BÝch Ngäc TS. Ho ng ViÖt Trung Hµ Néi – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này là do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. Hà nội, ngày 12 tháng 11 năm 2016 Xác nhận của giáo viên hướng dẫn Tác giả luận án PGS.TS. Lê Thị Bích Ngọc Đỗ Thị Ngọc Anh LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ sự biết ơn tới giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Thị Bích Ngọc và TS Hoàng Việt Trung đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và đồng hành cùng tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận án. Tác giả cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo của Trường Đại học kinh tế quốc dân đặc biệt là các thầy cô giáo của Viện Tài chính- ngân hàng, Viện đào tạo sau đại học đã hỗ trợ cho tác giả trong việc tìm kiếm tài liệu, góp ý chỉnh sửa luận án. Xin trân thành cảm ơn các Quý Ông/Bà lãnh đạo, các chuyên gia, nhân viên ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Cục công nghệ thông tin Ngân hàng nhà nước đã có hỗ trợ hữu ích trong việc thu thập dữ liệu, thông tin và hoàn thành bảng hỏi phục vụ Luận án. Xin chân thành cảm ơn tới nhân viên của Công ty cổ phần FSI, các giáo viên, sinh viên khoa Ngân hàng trường Đại học kinh doanh và công nghệ đã có góp ý trong việc chỉnh sửa hoàn thành bảng hỏi phục vụ Luận án. Cuối cùng, Tác giả xin được gửi lòng tri ân sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn quan tâm, động viên và khích lệ Tác giả để hoàn thành Luận án này. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Đỗ Thị Ngọc Anh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁCN TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ....................................................................................... 1 1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu...................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 3 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 4 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 4 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................... 4 1.4. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................. 4 1.5. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 4 1.6. Quy trình nghiên cứu .......................................................................................... 5 1.7. Đóng góp của luận án.......................................................................................... 7 1.7.1. Về mặt lý luận ................................................................................................... 7 1.7.2. Về mặt thực tiễn ................................................................................................ 7 1.8. Cấu trúc của luận án........................................................................................... 8 CHƯƠNG 2: INTERNET BANKING VÀ THỰC TRẠNG INTERNET BANKING Ở VIỆT NAM ......................................................................................... 9 2.1. Internet Banking ................................................................................................. 9 2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Internet Banking........................................... 9 2.1.2. Khái niệm Internet Banking ........................................................................... 10 2.1.3. Các cấp độ của Internet Banking.................................................................... 11 2.1.4. Lợi ích của Internet Banking .......................................................................... 12 2.1.4.1. Lợi ích đối với ngân hàng.............................................................................. 12 2.1.4.2. Lợi ích đối với khách hàng ............................................................................ 14 2.1.5. Hạn chế của dịch vụ Internet Banking ........................................................... 15 2.2. Thực trạng Internet Banking ở Việt Nam ....................................................... 17 2.2.1. NHTM Việt Nam và dịch vụ ngân hàng điện tử ............................................. 17 2.2.1.1. Giới thiệu về hệ thống NHTM Việt Nam ...................................................... 17 2.2.1.2. Dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam ......................................................... 18 2.2.2. Thực trạng Internet Banking ở Việt Nam ....................................................... 24 2.2.2.1. Tình hình triển khai Internet Banking ............................................................ 24

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2