intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:306

0
89
lượt xem
37
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán quản trị phi phí trong doanh nghiệp sản xuất, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp may Việt Nam, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> Saoooooooo////3 .V<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> <br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> ------------o0o-----------<br /> <br /> NGUYỄN HẢI HÀ<br /> <br /> HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN<br /> TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH<br /> NGHIỆP MAY VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> <br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> -----------o0o----------<br /> <br /> NGUYỄN HẢI HÀ<br /> <br /> HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN<br /> TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH<br /> NGHIỆP MAY VIỆT NAM<br /> CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN<br /> MÃ NGÀNH: 62.34.03.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS,TS Đinh Thị Mai<br /> 2. TS Đoàn Ngọc Xuân<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Những<br /> kết quả trong luận án chưa từng được công bố trong bất<br /> cứ một công trình nào.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Hải Hà<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................... v<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU................................................................................... vi<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ ........................................................ vii<br /> LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI<br /> PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT......................................... 22<br /> 1.1. Khái quát chung về tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh<br /> nghiệp sản xuất .................................................................................................... 22<br /> 1.1.1. Khái niệm chi phí, kế toán quản trị chi phí , tổ chức kế toán quản trị chi<br /> phí trong các doanh nghiệp sản xuất ................................................................... 22<br /> 1.1.2. Yêu cầu và nguyên tắc tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp<br /> sản xuất................................................................................................................ 31<br /> 1.1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh<br /> nghiệp sản xuất .................................................................................................... 35<br /> 1.2. Nội dung tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản<br /> xuất ........................................................................................................................ 39<br /> 1.2.1. Tổ chức kế toán quản trị chi phí trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp<br /> sản xuất................................................................................................................ 40<br /> 1.2.2. Tổ chức phân loại chi phí, tổ chức hệ thống định mức và lập dự toán chi<br /> phí trong doanh nghiệp sản xuất ......................................................................... 43<br /> 1.2.3. Tổ chức xác định đối tượng chịu chi phí, các phương pháp xác định chi<br /> phí ........................................................................................................................ 61<br /> 1.2.4. Tổ chức thu nhận, hệ thống hóa và cung cấp thông tin kế toán quản trị chi<br /> phí trong doanh nghiệp sản xuất ......................................................................... 76<br /> 1.2.5. Tổ chức phân tích thông tin về chi phí cho mục đích kiểm soát và ra quyết<br /> định ...................................................................................................................... 83<br /> 1.3. Tổ chức kế toán quản trị chi phí của một số nước phát triển và bài học<br /> kinh nghiệm cho Việt Nam ................................................................................. 93<br /> 1.3.1 Tổ chức kế toán quản trị chi phí của một số nước phát triển .................... 93<br /> 1.3.2 Bài học kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí cho các doanh<br /> nghiệp sản xuất ở Việt Nam ................................................................................ 93<br /> CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM .................................... 107<br /> 2.1. Tổng quan về các doanh nghiệp may Việt Nam ...................................... 107<br /> <br /> iii<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử phát triển của các doanh nghiệp may Việt Nam ........................ 107<br /> 2.1.2. Đặc điểm của ngành may Việt Nam ảnh hưởng tới tổ chức kế toán quản<br /> trị chi phí ........................................................................................................... 110<br /> 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may<br /> Việt Nam ............................................................................................................. 128<br /> 2.2.1.Thực trạng nhu cầu thông tin tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các<br /> doanh nghiệp may Việt Nam ............................................................................ 128<br /> 2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong bộ máy kế toán tại các doanh<br /> nghiệp may Việt Nam........................................................................................... 130<br /> 2.2.3. Thực trạng tổ chức phân loại chi phí, xây dựng hệ thống định mức chi phí<br /> và lập dự toán chi phí trong doanh nghiệp may Việt Nam ............................... 134<br /> 2.2.4. Thực trạng tổ chức vận dụng các phương pháp xác định chi phí cho đối<br /> tượng chịu chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam .............................. 144<br /> 2.2.5. Thực trạng tổ chức thu nhận, hệ thống hóa và cung cấp thông tin kế toán<br /> quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam ................................... 149<br /> 2.2.6. Thực trạng tổ chức phân tích chi phí để kiểm soát chi phí và ra quyết định<br /> kinh doanh trong các doanh nghiệp may Việt Nam.......................................... 157<br /> 2.3. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh<br /> nghiệp may Việt Nam ........................................................................................ 164<br /> 2.3.1. Những kết quả đạt được .......................................................................... 165<br /> 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân .............................................................. 167<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .................................................................................. 174<br /> CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM .................................... 175<br /> 3.1. Định hướng phát triển của các doanh nghiệp may trong thời gian tới . 175<br /> 3.2. Nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong<br /> các doanh nghiệp may Việt Nam. ..................................................................... 177<br /> 3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh<br /> nghiệp may Việt Nam. ......................................................................................... 177<br /> 3.2.2.Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp<br /> may Việt Nam. ..................................................................................................... 177<br /> 3.3. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các<br /> doanh nghiệp may Việt Nam ............................................................................ 181<br /> 3.3.1 Hoàn thiện về tổ chức kế toán quản trị chi phí trong bộ máy kế toán ..... 181<br /> 3.3.2. Kiến nghị áp dụng mô hình hạch toán chi phí theo hoạt động (mô hình ABC)<br /> trong tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp mayViệt Nam. ...... 185<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2