intTypePromotion=1

Luận án tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp: Nghiên cứu phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Lê Thị Sang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:187

0
42
lượt xem
21
download

Luận án tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp: Nghiên cứu phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa và góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho phát triển bền vững sâm Ngọc Linh, phân tích thực trạng phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2014, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp: Nghiên cứu phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGUYỄN VIỆT THIÊN<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG<br /> SÂM NGỌC LINH Ở TỈNH QUẢNG NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> KINH TẾ NÔNG NGHIỆP<br /> <br /> HUẾ - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGUYỄN VIỆT THIÊN<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG<br /> SÂM NGỌC LINH Ở TỈNH QUẢNG NAM<br /> Mã số: 62 62 01 15<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> KINH TẾ NÔNG NGHIỆP<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. NGUYỄN TÀI PHÚC<br /> Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. PHAN VĂN HOÀ<br /> <br /> HUẾ - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ với đề tài: “Nghiên cứu phát triển bền vững<br /> sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam” là công trình do chính tôi nghiên cứu và thực<br /> hiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận án này hoàn toàn trung thực và<br /> chính xác. Tất cả những sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được cảm ơn và<br /> các thông tin trích dẫn trong luận án đã được ghi rõ nguồn gốc.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Việt Thiên<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Lời đầu tiên cho phép tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến tất cả<br /> các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã trực tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên<br /> cứu luận án này.<br /> Tôi xin cảm ơn Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo Khoa kinh tế và Phát triển, Bộ<br /> môn Kinh tế Nông nghiệp –TN&MT, Phòng Đào tạo Sau Đại học và tập thể các nhà<br /> khoa học kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Huế đã giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến<br /> khoa học quý giá trong quá trình hoàn thiện luận án tiến sĩ. Đặc biệt xin bày tỏ lòng<br /> biết ơn sâu sắc nhất đến PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc, Phó hiệu trưởng; PGS.TS. Phan<br /> Văn Hòa, Phó trưởng Phòng Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học<br /> Huế đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu luận án.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của người thân,<br /> gia đình và đồng nghiệp trong suốt thời gian qua.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Việt Thiên<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan ................................................................................................................ i<br /> Lời cảm ơn .................................................................................................................. ii<br /> Danh mục các chữ viết tắt ......................................................................................... vii<br /> Danh mục bảng ........................................................................................................ viii<br /> PHẦN 1. MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 3<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 3<br /> 4. Những đóng góp mới của luận án ....................................................................... 4<br /> PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ..................................................................... 6<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO PHÁT TRIỂN BỀN<br /> VỮNG SÂM NGỌC LINH....................................................................................... 6<br /> 1.1. Cơ sở lý luận về phát triển bền vững ............................................................... 6<br /> 1.2. Phát triển bền vững nông nghiệp ..................................................................... 9<br /> 1.2.1. Khái niệm ................................................................................................. 9<br /> 1.2.2. Mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp............................................. 12<br /> 1.2.3. Nội dung phát triển bền vững nông nghiệp ............................................ 12<br /> 1.2.4. Sự cần thiết phát triển bền vững trong nông nghiệp .............................. 17<br /> 1.3. Phát triển bền vững sâm Ngọc Linh .............................................................. 18<br /> 1.3.1. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của cây sâm Ngọc Linh .............................. 18<br /> 1.3.2. Quan niệm về phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ................................ 22<br /> 1.3.3. Nội dung phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ....................................... 25<br /> 1.3.4. Những yếu tố tác động tới phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ............ 29<br /> 1.4. Cơ sở thực tiễn về phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ................................ 33<br /> 1.4.1. Tình hình phát triển cây sâm trên thế giới.............................................. 33<br /> 1.4.2. Các công trình nghiên cứu sâm trên thế giới .......................................... 38<br /> 1.4.3. Kinh nghiệm phát triển bền vững sâm ở một số Quốc gia trên thế giới 42<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản