intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Nghiên cứu mô hình quản lý Carnaval Hạ Long

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:246

0
38
lượt xem
7
download

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Nghiên cứu mô hình quản lý Carnaval Hạ Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu thực hiện phân tích đánh giá mô hình quản lý Carnaval Hạ Long trong giai đoạn 2010–2014 làm cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp đưa Carnaval Hạ Long thực sự trở thành một sự kiện hấp dẫn công chúng, tăng độ biết đến và ưa thích đối với điểm đến Hạ Long; từ đó bước đầu xây dựng mô hình khuyến nghị để quản lý những sự kiện đặc biệt khai thác di sản văn hóa, hội nhập quốc tế và có khả năng thu hút khách du lịch. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Nghiên cứu mô hình quản lý Carnaval Hạ Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> <br /> Nguyễn Thu Thủy<br /> <br /> NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH QUẢN LÝ<br /> CARNAVAL HẠ LONG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> <br /> Nguyễn Thu Thủy<br /> <br /> NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH QUẢN LÝ<br /> CARNAVAL HẠ LONG<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý văn hóa<br /> Mã số: 62 31 06 42<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LƯƠNG HỒNG QUANG<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan:<br /> Luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH QUẢN LÝ CARNAVAL HẠ<br /> LONG là do tôi viết và chưa công bố. Các trích dẫn, số liệu, kết quả nêu trong luận<br /> án là trung thực và có xuất xứ rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 19 - 9 - 2016<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> NGUYỄN THU THỦY<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> 1<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT<br /> 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu<br /> 1.2. Những vấn đề lý thuyết về carnaval<br /> 1.3. Một số lý thuyết về quản lý carnaval<br /> <br /> 14<br /> 14<br /> 21<br /> 34<br /> <br /> Chương 2. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CARNAVAL TRÊN THẾ GIỚI<br /> 2.1. Một số carnaval nổi tiếng trên thế giới<br /> 2.2. Những bài học kinh nghiệm về quản lý carnaval trên thế giới<br /> Chương 3. CARNAVAL HẠ LONG NHÌN TỪ QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ<br /> CÁC BÊN LIÊN QUAN<br /> <br /> 40<br /> 40<br /> 46<br /> 59<br /> <br /> 3.1. Cấu trúc quản lý hành chính của Carnaval Hạ Long<br /> 3.2. Quản lý các bên liên quan trong Carnaval Hạ Long<br /> Chương 4. CARNAVAL HẠ LONG NHÌN TỪ QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ<br /> THEO QUÁ TRÌNH<br /> 4.1. Nghiên cứu, phân tích thực tiễn tổ chức sự kiện<br /> <br /> 59<br /> 64<br /> 82<br /> 82<br /> <br /> 4.2. Xác định mục tiêu, thiết kế sự kiện<br /> 4.3. Lập kế hoạch<br /> 4.4. Tổ chức thực hiện, điều chỉnh, giảm sát<br /> 4.5. Đánh giá hiệu quả<br /> <br /> 86<br /> 96<br /> 97<br /> 112<br /> <br /> Chương 5. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ CARNAVAL HẠ LONG<br /> 5.1. Đánh giá chung về Carnaval Hạ Long<br /> 5.2. Đề xuất mô hình quản lý cân bằng lợi ích<br /> 5.3. Các giải pháp trong quá trình quản lý<br /> <br /> 114<br /> 114<br /> 123<br /> 128<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 136<br /> 142<br /> 143<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 156<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN<br /> 5W1H<br /> <br /> Why - Who/Whom - When - Where - What - How<br /> (Tại sao - Ai/Cho ai - Khi nào - Ở đâu - Cái gì - Như thế nào)<br /> <br /> 5W2H<br /> <br /> Why - Who/Whom - When - Where - What - How - How much<br /> (Tại sao - Ai/Cho ai - Khi nào - Ở đâu - Cái gì - Như thế nào - Chi phí)<br /> <br /> BTC<br /> <br /> Ban Tổ chức<br /> <br /> CĐ VHNTDL<br /> <br /> Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch<br /> <br /> DIFC<br /> <br /> Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng<br /> <br /> Đài PTTH<br /> <br /> Đài Phát thanh và Truyền hình<br /> <br /> ĐHQGHN<br /> ĐHKHXHNV<br /> <br /> Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn<br /> <br /> €<br /> <br /> Euro (Đơn vị tiền chung châu Âu)<br /> <br /> GTVT<br /> <br /> Giao thông vận tải<br /> <br /> KHXH<br /> <br /> Khoa học xã hội<br /> <br /> MV Corp<br /> <br /> Công ty CP Tập đoàn MV<br /> <br /> NSND<br /> <br /> Nghệ sĩ nhân dân<br /> <br /> NSƯT<br /> <br /> Nghệ sĩ ưu tú<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> Sabeco<br /> <br /> Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn<br /> <br /> TNCS<br /> <br /> Thanh niên cộng sản<br /> <br /> TNHH<br /> TP.<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> Thành phố<br /> <br /> TTTT<br /> <br /> Thông tin truyền thông<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> USD<br /> <br /> Đơn vị tiền của Hoa Kỳ<br /> <br /> VHCS<br /> <br /> Văn hóa cơ sở<br /> <br /> VHTT<br /> <br /> Văn hóa - Thông tin<br /> <br /> VHTTDL<br /> <br /> Văn hóa, Thể thao và Du lịch<br /> <br /> Vinacomin<br /> <br /> Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản