intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ ngành Âm nhạc: Dàn dựng hát Then tại Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
25
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ ngành Âm nhạc: Dàn dựng hát Then tại Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của luận văn nhằm nghiên cứu biện pháp dàn dựng một số tiết mục hát Then trong chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng của tiết mục hát Then, đưa hát Then đến gần với quần chúng, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị của hát Then nói riêng và âm nhạc dân gian Việt Nam nói chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ ngành Âm nhạc: Dàn dựng hát Then tại Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> BÙI THỊ XUÂN<br /> <br /> DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT<br /> CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC<br /> Khóa 5 (2015 - 2017)<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> BÙI THỊ XUÂN<br /> <br /> DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT<br /> CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc<br /> Mã số: 60 14 01 11<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN BÍCH VÂN<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết<br /> quả, trích dẫn trong luận văn là đầy đủ, chính xác và trung thực. Những ý<br /> kiến khoa học được đề cập trong luận văn chưa được công bố ở bất kỳ nơi<br /> nào khác.<br /> Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017<br /> Tác giả<br /> Đã ký<br /> Bùi Thị Xuân<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> BVHTT&DL<br /> <br /> : Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch<br /> <br /> CMNDGVB<br /> <br /> : Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc<br /> <br /> ĐHSPNTTW<br /> <br /> : Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương<br /> <br /> MC<br /> <br /> : Người dẫn chương trình<br /> <br /> NSƯT<br /> <br /> : Nghệ sĩ ưu tú<br /> <br /> NSND<br /> <br /> : Nghệ sĩ nhân dân<br /> <br /> NTTW<br /> <br /> : Nghệ thuật trung ương<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> : Nhà xuất bản<br /> <br /> QĐ<br /> <br /> : Quyết định<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .............. ............................................................................................ 1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ............................................... 6<br /> 1.1. Một số khái niệm ........................................................................................ 6<br /> 1.1.1. Dàn dựng ................................................................................................. 6<br /> 1.1.2. Biểu diễn ................................................................................................. 8<br /> 1.1.3. Diễn xướng .............................................................................................. 9<br /> 1.2. Khái quát về hát Then ở Việt Bắc ............................................................ 11<br /> 1.2.1. Nguồn gốc xuất xứ của hát Then .......................................................... 11<br /> 1.2.2. Phân loại bài hát Then dân gian ............................................................ 12<br /> 1.2.3. Nghệ thuật hát Then .............................................................................. 13<br /> 1.3. Thực trạng dàn dựng các tiết mục hát Then trong chương trình biểu diễn<br /> nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc ................................ 29<br /> 1.3.1. Đôi nét về Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc............................. 29<br /> 1.3.2. Vai trò của hát Then trong chương trình biểu diễn ............................... 31<br /> 1.3.3. Cơ sở vật chất và đội ngũ diễn viên ...................................................... 31<br /> 1.3.4. Một số hạn chế trong việc dàn dựng hát Then ...................................... 34<br /> Tiểu kết ............................................................................................................ 39<br /> Chương 2: BIỆN PHÁP DÀN DỰNG TIẾT MỤC HÁT THEN<br /> TRONG CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT............................ 41<br /> 2.1. Khâu chuẩn bị của người dàn dựng ......................................................... 41<br /> 2.2. Dàn dựng tiết mục hát Then ..................................................................... 43<br /> 2.2.1. Kỹ thuật và phong cách biểu diễn hát Then .......................................... 43<br /> 2.2.2. Đệm Đàn Tính ....................................................................................... 48<br /> 2.2.3. Diễn xuất ............................................................................................... 54<br /> 2.2.4. Sử dụng công nghệ hiện đại trong bài trí sân khấu ............................... 61<br /> 2.2.5. Một số biện pháp khác .......................................................................... 64<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2