intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ ngành Âm nhạc: Dạy học Sli, Lượn trong giờ ngoại khóa cho sinh viên Sư phạm Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:157

0
58
lượt xem
1
download

Luận văn Thạc sĩ ngành Âm nhạc: Dạy học Sli, Lượn trong giờ ngoại khóa cho sinh viên Sư phạm Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu và tìm hiểu về hát Sli của người Nùng và hát Lượn của người Tày trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đồng thời nghiên cứu thực trạng dạy học dân ca và đưa dân ca vào hoạt động ngoại khóa cho sinh viên hệ Cao đẳng Sư phạm Tiểu học ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Trên cơ sở phân tích trên, tác giả đề xuất biện pháp dạy học hát Sli dân tộc Nùng, hát Lượn dân tộc Tày trong hoạt động ngoại khóa cho sinh viên nhằm giúp cho các em hiểu rõ hơn, biết hát và yêu thích các làn điệu âm nhạc dân ca của dân tộc mình, từ đó thêm yêu quê hương Tổ quốc mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ ngành Âm nhạc: Dạy học Sli, Lượn trong giờ ngoại khóa cho sinh viên Sư phạm Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> NGUYỄN THU HÀ<br /> <br /> DẠY HỌC SLI, LƯỢN TRONG GIỜ NGOẠI KHÓA<br /> CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TIỂU HỌC TRƯỜNG<br /> CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC<br /> Khóa 5 (2015 - 2017)<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> NGUYỄN THU HÀ<br /> <br /> DẠY HỌC SLI, LƯỢN TRONG GIỜ NGOẠI KHÓA<br /> CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TIỂU HỌC TRƯỜNG<br /> CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc<br /> Mã số 60 14 01 11<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH HOÀI THU<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Đây là công trình nghiên cứu tổng hợp của riêng tôi. Các kết quả,<br /> trích dẫn trong công trình là đầy đủ, chính xác và trung thực. Những ý kiến<br /> khoa học được đề cập trong luận văn chưa được ai công bố ở bất kỳ nơi<br /> nào khác.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thu Hà<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU…………………………………………………………………... 1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN…...…………………….. 7<br /> 1.1. Một số khái niệm…………………………………………..………..<br /> 7<br /> 1.1.1. Dân ca………………………………………………………………<br /> 7<br /> 1.1.2. Hát Sli, Lượn……………………………………………………….<br /> 8<br /> 1.1.3. Dạy học, dạy học âm nhạc………………………………………… 14<br /> 1.1.4. Hoạt động ngoại khóa…………………………………………….. 15<br /> 1.2. Âm nhạc dân gian các dân tộc Tày - Nùng tỉnh Lạng Sơn…………… 16<br /> 1.2.1. Đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tày - Nùng ở Lạng 16<br /> Sơn………………………………………………………………………..<br /> 1.2.2. Đặc điểm âm nhạc trong hát Sli, Lượn của các dân tộc Tày - Nùng 19<br /> tỉnh Lạng Sơn……………………………………………………………<br /> 1.3. Thực trạng dạy học dân ca và dân ca các dân tộc Tày - Nùng ở 32<br /> Trường CĐSP Lạng Sơn…………………………………………………<br /> 1.3.1. Vài nét về trường CĐSP Lạng Sơn và Tổ Âm nhạc………………. 32<br /> 1.3.2. Khả năng âm nhạc và việc cần thiết bổ sung một số bài Sli, Lượn 35<br /> vào hoạt động ngoại khóa trường………………………………………….<br /> 1.3.3. Dạy hát dân ca các dân tộc Tày - Nùng trong trường Cao đẳng 36<br /> Sư phạm Lạng Sơn……………………………………………………<br /> Tiểu kết………………………………………………………………..<br /> 40<br /> Chương 2: BIỆN PHÁP DẠY HỌC HÁT SLI VÀ HÁT LƯỢN CỦA 42<br /> CÁC DÂN TỘC TÀY NÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI<br /> KHÓA……………………………………………………………………..<br /> 2.1. Vai trò của việc bổ sung một số bài hát Sli, Lượn vào hoạt động 42<br /> ngoại khóa ở Trường CĐSP Lạng Sơn………………………………….<br /> 2.1.1. Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị dân ca các dân tộc Tày - 42<br /> Nùng ở Lạng Sơn………………………………………………………<br /> 2.1.2. Góp phần làm sinh động thêm cho các HĐNK……..……………<br /> 44<br /> <br /> 2.2. Đề xuất một số biện pháp dạy hát Sli, Lượn trong hoạt động ngoại<br /> khóa………………………………………………………………………..<br /> 2.2.1. Lựa chọn bài bản……………………………………………………<br /> 2.2.2. Kỹ thuật hát Sli, Lượn……………………………………………..<br /> 2.2.3. Biện pháp dạy học…………………………………………………<br /> 2.3. Thực nghiệm sư phạm………………………………………………..<br /> 2.3.1. Mục đích thực nghiệm………………………………………………<br /> 2.3.2. Đối tượng thực nghiệm và giảng viên………………………………<br /> 2.3.3. Thời gian thực nghiệm…………………………………………….<br /> 2.3.4. Nội dung thực nghiệm………………………………………………<br /> 2.3.5. Kết quả thực nghiệm………………………………………………..<br /> Tiểu kết…………………………………………………………………….<br /> KẾT LUẬN………………………………………………………………..<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………<br /> PHỤ LỤC………………………………………………………………….<br /> <br /> 46<br /> 46<br /> 49<br /> 52<br /> 77<br /> 77<br /> 78<br /> 78<br /> 78<br /> 79<br /> 82<br /> 84<br /> 87<br /> 93<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2