intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Khảo sát lỗi sử dụng động từ tiếng Việt (trên tư liệu môn Ngữ văn của học sinh trường trung học cơ sở Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội)

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
52
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Khảo sát lỗi sử dụng động từ tiếng Việt (trên tư liệu môn Ngữ văn của học sinh trường trung học cơ sở Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ hơn nữa thực trạng sử dụng từ ngữ của học sinh THCS qua những loại lỗi cơ bản thường gặp trong sử dụng động từ tiếng Việt. Từ đó, đề xuất những phương pháp sửa lỗi để giúp nâng cao hiệu quả dạy và học từ ngữ trong nhà trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Khảo sát lỗi sử dụng động từ tiếng Việt (trên tư liệu môn Ngữ văn của học sinh trường trung học cơ sở Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ------------<br /> <br /> NGUYỄN KIỀU OANH<br /> <br /> KHẢO SÁT LỖI SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ TIẾNG VIỆT<br /> (Trên tư liệu môn ngữ văn của học sinh trường THCS Thạch Hòa,<br /> Thạch Thất, Hà Nội)<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ học<br /> Mã số: 60 22 02 40<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Đinh Kiều Châu<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết<br /> quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công<br /> trình nào.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Kiều Oanh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của TS.<br /> Đinh Kiều Châu. Nhân đây, tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới TS. Đinh Kiều<br /> Châu- người thầy đã tận tình giúp đỡ để tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các thầy,cô giáo, những<br /> người đã trực tiếp giúp tác giả nâng cao vốn kiến thức ngôn ngữ trong thời<br /> gian theo học chương trình thạc sĩ ngôn ngữ khóa 2013-2015 tại trường Đại<br /> học khoa học Xã hội và Nhân văn.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp, các em học sinh,<br /> những người đã động viên, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn này.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Kiều Oanh<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN<br /> <br /> Số hiệu<br /> <br /> Tên bảng<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Tỉ lệ số bài kiểm tra có lỗi sử dụng động từ và<br /> 2.1<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> không có lỗi sử dụng động từ<br /> Bảng thống kê một số kết quả liên quan đến<br /> phiếu khảo sát<br /> <br /> 46<br /> <br /> 47<br /> <br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN<br /> <br /> Số hiệu<br /> <br /> Tên biểu đô<br /> <br /> Trang<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> Tỉ lệ các nhóm lỗi sử dụng động từ<br /> <br /> 49<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1<br /> 2. Lịch sử vấn đề ............................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .................................................................... 4<br /> 4. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.................................................................... 5<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 5<br /> 6. Ý nghĩa của luận văn ..................................................................................... 6<br /> 7. Cấu trúc luận văn .......................................................................................... 6<br /> NỘI DUNG....................................................................................................... 7<br /> Chƣơng 1: Một số vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài ............................. 7<br /> 1.1. Động từ và động từ trong tiếng Việt .......................................................... 7<br /> 1.1.1. Khái niệm động từ ................................................................................... 7<br /> 1.1.2. Phân loại động từ .................................................................................... 8<br /> 1.1.3. Vai trò của động từ trong giao tiếp....................................................... 10<br /> 1.1.4. Một vài đặc trưng khác của động từ tiếng Việt .................................... 11<br /> 1.2. Một số vấn đề về “lỗi” ngôn ngữ ............................................................. 12<br /> 1.2.1. Khái niệm “lỗi” ngôn ngữ .................................................................... 12<br /> 1.2.2. Quan điểm về phân tích lỗi ................................................................... 14<br /> 1.2.3. Lỗi dùng từ trong tiếng Việt .................................................................. 16<br /> 1.2.4. Lỗi sử dụng động từ trong tiếng Việt .................................................... 17<br /> 1.3. Một số vấn đề dạy- học từ ngữ trong nhà trường THCS hiện nay .......... 18<br /> 1.3.1. Phân phối trong phân môn tiếng Việt ................................................... 18<br /> 1.3.2. Nội dung dạy học từ ngữ ....................................................................... 19<br /> 1.3.3. Phương pháp quan sát - phân tích ngôn ngữ........................................ 20<br /> 1.3.4. Vấn đề dạy- học động từ tiếng Việt ....................................................... 22<br /> 1.3.5. Những định hướng mới trong dạy học từ ngữ ...................................... 23<br /> Tiểu kết chương 1............................................................................................ 25<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2