intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Chia sẻ: Hinh Duyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

51
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá tình tình quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, tác giả đề xuất các giải pháp có căn cứ khoa học và phù hợp với thực tiễn để tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

 1. H CHÍNH QU GIA H Mã : 60 34 04 03
 2. L
 3. - Xin chân t
 4. STT u 1 CSHT h t ng 2 DNTN Doanh nghi 3 H ng nhân dân 4 NQD Ngoài qu c doanh 5 NS Ngân sách 6 7 NSNN c 8 TNDN Thu thu nh p doanh nghi p 9 UBND U ban nhân dân 10 XDCB Xây d n
 5. STT B ng N i Trang dung 1 B ng 2.1 Thu ngân sách NN 2013 45 2 B ng 2.2 Thu ngân sách Huy 47 3 B ng 2.3 Thu ngân sách Huy 50 4 B ng 2.4 Thu ngân sách Huy 52 Chi ngân sách Huy 3 5 B ng 2.5 55 6 B ng 2.6 Chi ngân sách Huy 58 7 B ng 2.7 Chi ngân sách Huy 60 8 B ng 2.8 Chi ngân sách Huy 62 10 B ng 2.9 i quy - 2016 66
 6. STT Hình N i dung Trang 1 1.1. u h th c. 8
 7. .............................................................................................1 2. Tình hình nghiên ..............................................................................2 3. .........................................................4 4 t vi nghiên ..............................................................4 5 Ph ng pháp nghiên tài. .............................................................5 6 .....................................................................5 7. K ................................................................................6 CH NG 1: C SÁCH NHÀ N ..........................................................................7 1.1 Ngân sách Nhà n ..............................................................7 1.2 Ngân sách nhà n ..............................................14 1.3 Kinh l NS Ph ng.................27 CH HÀ N ...................................................................35 .......................................35 C 2016 .....................................................................................................38 ..................................................................................................................76 CH NG 3: ..................86 lý ngân sách N Jút ...........................................................................86
 8. qu n l NSNN huy C 88 .................................................................................................103 ..................................................105
 9. 1. tài. - xã trong m thu 1
 10. sâu nghiê trên NSNN nói chung. 2. Tình hình nghiên NSNN - - - 2013. 2
 11. - h Nam. Ngoài ra còn hàng các sách chí chuyên ngành. là các công trình nghiên có giá tham lý nâng 3
 12. nghiên khác nhau. Do và yêu khác nhau mà các nghiên trên trung phân tích, giá và ra các cho và không áp các pháp cho kì nào. - nhân dân ra có áp vào 1. Jút NS? 2. 3. àn góp thúc kinh c . theo. 4 vi nghiên 4
 13. Nông NSNN Không gian - 2016. 5 pháp nghiên tài. - , 2016 NSNN. 6 5
 14. 7. pháp bàn . 6
 15. NGÂN SÁCH 1.1 Ngân sách Nhà 1.1.1 NSNN Nhà và hàng hóa, Nhà cách là quan xã khái NSNN theo các góc khác nhau. . xét du . quan . 7
 16. - . 1.1.2 8
 17. và ra chính Nhà là dân. là cân các thu và các chi Nhà cùng NS Trung vai trò NSNN, mô kinh c và hành kinh xã do lý. chi và cân NS sách 9
 18. - +V - Các thu phân chia theo (%) NS Trung và 10
 19. (không nhân; ra ngoài (không ra phí - - quy - - chi khác theo quy pháp - Chi xuyên + Các h công trình các khác. 11
 20. - - - theo quy pháp các chính sách xã các do lý; trình gia do Chính giao cho lý; giá theo chính sách Nhà các chi khác theo quy - Chi và lãi các huy cho quy Chi sung tài chính Chi sung cho NS Chi sang sau. 1.1.3 NSNN a các công chính sách tài chính và các công khác công quan luôn là NSNN. sau: 1.1.3.1 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2