intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: Phùng Đức Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

479
lượt xem
95
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về XD NTM và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về XD NTM ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, từ đó xác định những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại cần khắc phục và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn hiệu quả quản lý nhà nước về XD NTM trên địa bàn, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% số xã trong huyện đạt tiêu chí xã NTM, đồng thời duy trì và nâng cao hơn các tiêu chí theo chuẩn NTM tại các xã đã đạt chuẩn và được công nhận xã NTM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> NGUYỄN THỊ BÍCH LỆ<br /> <br /> QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI<br /> Ở HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> NGUYỄN THỊ BÍCH LỆ<br /> <br /> QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI<br /> Ở HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG<br /> Chuyên ngành: Quản lý công<br /> Mã số: 60 34 04 03<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. NGUYỄN QUANG HỒNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan rằng, đề tài “ Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn<br /> mới ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ” là công trình nghiên cứu khoa học của<br /> riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ<br /> ràng và được trích dẫn đầy đủ theo quy định.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Bích Lệ<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau 2 năm học tập, tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo cao học chuyên<br /> ngành Quản lý công. Tôi đã tiến hành nghiên cứu và hoàn thành đề tài “Quản lý nhà<br /> nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ”. Trong quá<br /> trình học tập, nghiên cứu và viết luận văn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của<br /> nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy, cô giáo giảng dạy chương<br /> trình cao học chuyên ngành Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia đã<br /> giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực<br /> hiện luận văn này.<br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS. Nguyễn Quang<br /> Hồng - người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và đóng góp nhiều ý kiến<br /> quý báu, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn<br /> phòng UBND huyện Lâm Thao, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,<br /> Chi cục Thống kê huyện Lâm Thao và các xã trên địa bàn huyện Lâm Thao đã<br /> tạo mọi điều kiện giúp đỡ, cộng tác để giúp tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn cơ quan chủ quản, gia đình, người<br /> thân, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này./.<br /> <br /> Lâm Thao, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Bích Lệ<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> BCĐ<br /> <br /> Ban chỉ đạo<br /> <br /> BCH<br /> <br /> Ban Chấp hành<br /> <br /> CDCCKT<br /> <br /> Chuyển dịch cơ cấu kinh tế<br /> <br /> CHQS<br /> <br /> Chỉ huy quân sự<br /> <br /> CNH-HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> CTMT<br /> <br /> Chương trình mục tiêu<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> GTNT<br /> <br /> Giao thông nông thôn<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> Hội đồng nhân dân<br /> <br /> HTX<br /> <br /> Hợp Tác xã<br /> <br /> KT-XH<br /> <br /> Kinh tế xã hội<br /> <br /> MTQG<br /> <br /> Mục tiêu quốc gia<br /> <br /> MTTQ<br /> <br /> Mặt trận Tổ quốc<br /> <br /> NNLN<br /> <br /> Nông nghiệp lâm nghiệp<br /> <br /> NNNDNT<br /> <br /> Nông nghiệp, nông dân, nông thôn<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách Nhà nước<br /> <br /> NT<br /> <br /> Nông thôn<br /> <br /> PT<br /> <br /> Phát triển<br /> <br /> TDP<br /> <br /> Tổ dân phố<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> TW<br /> <br /> Trung Ương<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> XDNTM<br /> <br /> Xây dựng nông thôn mới<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2