Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển năng lực người học ở trường Trung học cơ sở Tam Hiệp huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
7
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển năng lực người học ở trường Trung học cơ sở Tam Hiệp huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và cơ sở thực tiễn về Hoạt động GDNGLL ở trường THCS, đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức Hoạt động GDNGLL theo hướng phát triển các năng lực người học ở trường THCS Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển năng lực người học ở trường Trung học cơ sở Tam Hiệp huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> LÊ VĂN TÀI<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP<br /> THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC<br /> Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TAM HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ,<br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> LÊ VĂN TÀI<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP<br /> THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC<br /> Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TAM HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ,<br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Chuyên ngành: Quảnlý giáodục<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. TrầnThị Tuyết Oanh<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trường<br /> Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi xin chân thành cảm ơn sự<br /> giúp đỡ của quý thầy cô đã tận tình giúp đỡ trong quá trình học tập và tạo điều<br /> kiện để tôi hoàn thành luận văn nghiên cứu này.<br /> Đặc biệt tôi xin trân trọng và bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Phó<br /> Giáo sư - Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Oanh - Người đã tận tình giúp đỡ và<br /> hướng dẫn tôi trong suốt thời gian tôi nghiên cứu và hoàn thành bản luận văn<br /> này.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu, Chi bộ, các đồng chí đồng<br /> nghiệp và học sinh trường, quý vị phụ huynh trường THCS Tam Hiệp,<br /> Thanh Trì, Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi và có những ý kiến<br /> đóng góp quý báu trong quá trình chuẩn bị tư liệu, nghiên cứu, hoàn thành<br /> bản luận văn.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong thời gian nghiên cứu và đầu tư thời<br /> gian cho việc hoàn thành luận văn, chắn chắn không thể tránh khỏi những<br /> thiếu sót và hạn chế. Kính mong nhận được sự động viên, quan tâm, đóng góp<br /> chân thành của các cấp Lãnh đạo, quý Thầy giáo, Cô giáo, bạn bè đồng<br /> nghiệp và bạn đọc để luận văn này có giá trị thực tiễn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> Lê Văn Tài<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Chữ viết đầy đủ<br /> <br /> BPQL<br /> <br /> Biện pháp quản lý<br /> <br /> GD<br /> <br /> Giáo dục<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> GVCN<br /> <br /> Giáo viên chủ nhiệm<br /> <br /> Hoạt động GDNGLL<br /> <br /> Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> TP<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... 1<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................ ii<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................ iii<br /> DANH MỤC BẢNG ....................................................................................... vii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ................................................................... viii<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO<br /> DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ .......... 6<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề. ................................................................. 6<br /> 1.2. Một số khái niệm công cụ........................................................................ 8<br /> 1.2.1. Khái niệm Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. .................................. 8<br /> 1.2.2. Khái niệm năng lực. ................................................................................ 8<br /> 1.2.3. Khái niệm Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường. .................. 10<br /> 1.2.4. Khái niệm quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. .................... 13<br /> 1.3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS. ........................... 13<br /> 1.3.1. Mục tiêu của HĐGDNGLL ở trường THCS. ..................................... 13<br /> 1.3.2. Nội dung chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS. ..................... 15<br /> 1.3.3. Phương pháp tổ chức HĐGDNGLL ở trường THCS. ....................... 17<br /> 1.3.4. Hình thức tổ chức HĐGDNGLL ở trường THCS. ............................. 17<br /> 1.4. Quản lý HĐGDNGLL theo hướng phát triển năng lực người học ở<br /> trường THCS .................................................................................................. 23<br /> 1.4.1. Đặc điểm quản lý HĐGDNGLL theo hướng phát triển năng lực... 23<br /> 1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng quản lý HĐGDNGLL. ................................. 31<br /> 1.5. Những vấn đề lý luận cơ bản về Quản lý HĐGDNGLL theo hướng<br /> phát triển năng lực của người học ở trường THCS. ..................................... 18<br /> 1.5.1. Những nội dung quản lý HĐGDNGLL theo hướng phát triển năng<br /> lực người học ở trường Trung học cơ sở. ..................................................... 18<br /> 1.5.2. Vai trò của chủ thể quản lý HĐGDNGLL theo hướng phát triển<br /> năng lực người học. ........................................................................................ 19<br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản