intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ tại các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

104
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất biện pháp quản lý hoạt động KTNB tại các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ tại các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> ----------- * & * ------------<br /> <br /> BÙI XUÂN SỸ<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI BỘ TẠI CÁC<br /> TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ<br /> ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> ---------- * & * -----------<br /> <br /> BÙI XUÂN SỸ<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI BỘ TẠI CÁC<br /> TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ<br /> ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Xuân Hải<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành và kính trọng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:<br /> Các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Giáo dục – Đại học quốc gia Hà<br /> Nội và các thầy, cô giáo ngoài trường tham gia giảng dạy các chuyên đề cao<br /> học quản lý giáo dục cho học viên cao học K15 – S4.<br /> Các đồng chí lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, các đồng chí<br /> cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương,<br /> Trường THPT Việt Trì, Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì, Trường THPT<br /> Kỹ thuật Việt Trì; gia đình và bạn bè đã hỗ trợ các tư liệu, góp những ý kiến<br /> quý báu về chuyên môn, những ý tưởng mới cho tôi trong công tác quản lý và<br /> quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học này.<br /> Cuối cùng tôi xin được dành trọn tình cảm kính trọng và lòng biết ơn<br /> sâu sắc nhất với PGS.TS. Đặng Xuân Hải , người trực tiếp hướng dẫn, đã tận<br /> tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình định hướng, chuẩn bị đề cương, viết, sửa<br /> chữa, hoàn chỉnh và bảo vệ đề tài này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phê bình và đóng<br /> góp của các nhà khoa học và bạn đọc để luận văn hoàn thiện hơn.<br /> Ngày tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> Bùi Xuân Sỹ<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> STT<br /> <br /> Chữ đầy đủ<br /> <br /> 1<br /> <br /> CB,GV,NV<br /> <br /> Cán bộ, giáo viên, nhân viên<br /> <br /> 2<br /> <br /> CB<br /> <br /> Cán bộ<br /> <br /> 3<br /> <br /> CBQL<br /> <br /> Cán bộ quản lý<br /> <br /> 4<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> 5<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> 6<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> 7<br /> <br /> HT<br /> <br /> Hiệu trưởng<br /> <br /> 8<br /> <br /> KHH<br /> <br /> Kế hoạch hóa<br /> <br /> 9<br /> <br /> KT<br /> <br /> Kiểm tra<br /> <br /> 10<br /> <br /> KTNB<br /> <br /> Kiểm tra nội bộ<br /> <br /> 11<br /> <br /> NV<br /> <br /> Nhân viên<br /> <br /> 12<br /> <br /> NT<br /> <br /> Nhà trường<br /> <br /> 13<br /> <br /> NXBGD<br /> <br /> Nhà xuất bản giáo dục<br /> <br /> 14<br /> <br /> QL<br /> <br /> Quản lý<br /> <br /> 15<br /> <br /> QLGD<br /> <br /> Quản lý giáo dục<br /> <br /> 16<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> 17<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> 18<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ......................................................................................................... i<br /> Danh mục chữ viết tắt ....................................................................................... ii<br /> Mục lục ............................................................................................................. iii<br /> Danh mục bảng................................................................................................ vii<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM<br /> TRA NỘI BỘ TRƢỜNG THPT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO<br /> DỤC .................................................................................................................. 6<br /> 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ................................................................ 6<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan ........................................................ 9<br /> 1.2.1. Quản lý ............................................................................................ 9<br /> 1.2.2. Quản lý giáo dục ........................................................................... 10<br /> 1.2.3. Quản lý nhà trường ....................................................................... 11<br /> 1.2.4. Kiểm tra, thanh tra......................................................................... 12<br /> 1.2.5. Thanh tra giáo dục, thanh tra nhân dân, kiểm tra nội bộ .............. 13<br /> 1.3. Lý luận kiểm tra nội bộ trường học ..................................................... 15<br /> 1.3.1. Vị trí, vai trò, bản chất khoa học, đặc điểm của kiểm tra trong<br /> quản lý nhà trường ................................................................................. 15<br /> 1.3.2. Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường học ............................. 18<br /> 1.3.3. Chức năng của hoạt động kiểm tra nội bộ trường học .................. 19<br /> 1.3.4. Thẩm quyền, đối tượng, phạm vi kiểm tra nội bộ trường học ...... 22<br /> 1.3.5. Hình thức kiểm tra nội bộ trường học ........................................... 23<br /> 1.3.6. Nguyên tắc kiểm tra nội bộ trường học ........................................ 24<br /> 1.3.7. Nhiệm vụ của kiểm tra nội bộ trường học .................................... 26<br /> 1.3.8. Nội dung kiểm tra nội bộ trường học ............................................ 27<br /> 1.3.9. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ .............................................. 28<br /> 1.4. Triển khai các chức năng quản lí trong việc thực hiện hoạt động kiểm<br /> tra nội bộ trường THPT ............................................................................... 28<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2