Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động phòng học bộ môn tại các trường Trung học phổ thông quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
10
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động phòng học bộ môn tại các trường Trung học phổ thông quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận án dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng, đề tài đề xuất hệ thống biện pháp quản lý hoạt động PHBM của Hiệu trưởng các trường THPT quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của các Nhà trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động phòng học bộ môn tại các trường Trung học phổ thông quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> VI VĂN THẮNG<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG HỌC BỘ MÔN<br /> TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> VI VĂN THẮNG<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG HỌC BỘ MÔN<br /> TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> MÃ SỐ: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Dƣơng Thị Hoàng Yến<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Xin được bày tỏ lòng biết ơn tới Lãnh đạo trường Đại học Giáo Dục Đại học<br /> Quốc Gia Hà Nội; Phòng Sau Đại học; Khoa Quản lý giáo dục; Thư viện; các Giảng<br /> viên trong và ngoài Trường đã nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện<br /> thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và làm luận văn.<br /> Xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Dương Thị Hoàng<br /> Yến, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và<br /> hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các phòng, ban của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà<br /> Nội, Ban giám hiệu, quý thầy cô, cán bộ thiết bị và học sinh của các trường THPT<br /> quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội: trường THPT Xuân Đỉnh, trường THPT<br /> Nguyễn Thị Minh Khai, trường THPT Thượng Cát đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tạo<br /> điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thu thập thông tin, số liệu nhằm hoàn thành tốt<br /> luận văn này.<br /> Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả những người thân yêu, bạn bè và<br /> đồng nghiệp đã động viên, khích lệ và giúp đỡ trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.<br /> Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn luận văn không tránh khỏi<br /> những sai sót, kính xin được góp ý và chỉ dẫn thêm.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày tháng năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> Vi Văn Thắng<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> BGD& ĐT<br /> <br /> Bộ Giáo dục & Đào tạo<br /> <br /> CBQL<br /> <br /> Cán bộ quản lý<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> CSVC<br /> <br /> Cơ sở vật chất<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> NVTB<br /> <br /> Nhân viên thiết bị<br /> <br /> PHBM<br /> <br /> Phòng học bộ môn<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> Phương pháp dạy học<br /> <br /> QL<br /> <br /> Quản lý<br /> <br /> QLGD<br /> <br /> Quản lý giáo dục<br /> <br /> SGD&ĐT<br /> <br /> Sở Giáo dục & Đào tạo<br /> <br /> TBDH<br /> <br /> Thiết bị dạy học<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> TKB<br /> <br /> Thời khóa biểu<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ................................................................................................................... i<br /> Danh mục các từ viết tắt .............................................................................................. ii<br /> Danh mục các bảng .................................................................................................... vi<br /> Danh mục các biểu đồ .............................................................................................. viii<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG<br /> HỌC BỘ MÔN TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ............................ 5<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ........................................................................... 5<br /> 1.1.1. Về phòng học bộ môn .............................................................................. 5<br /> 1.1.2. Về hoạt động PHBM ................................................................................ 9<br /> 1.1.3. Về quản lý hoạt động PHBM ................................................................. 11<br /> 1.2. Hoạt động phòng học bộ môn của trƣờng THPT ......................................... 12<br /> 1.2.1. Khái niệm phòng học bộ môn, hoạt động phòng học bộ môn ............... 12<br /> 1.2.2. Chức năng của phòng học bộ môn ở trường THPT ............................... 14<br /> 1.2.3. Các hoạt động phòng học bộ môn .......................................................... 14<br /> 1.2.4. Viên chức quản lý PHBM ...................................................................... 14<br /> 1.3. Hiệu trƣởng trƣờng THPT và vấn đề quản lý hoạt động phòng học<br /> bộ môn ...................................................................................................................... 15<br /> 1.3.1. Nhiệm vụ chức năng của Hiệu trưởng trường THPT ............................. 15<br /> 1.3.2. Phân cấp quản lý, phân nhiệm trong quản lý hoạt động phòng học<br /> bộ môn ở trường THPT .................................................................................... 16<br /> 1.4. Nội dung quản lý hoạt động phòng học bộ môn của Hiệu trƣởng<br /> trƣờng THPT ........................................................................................................... 17<br /> 1.4.1. Lập kế hoạch hoạt động phòng học bộ môn........................................... 17<br /> 1.4.2. Tổ chức cho hoạt động phòng học bộ môn ............................................ 20<br /> 1.4.3. Chỉ đạo hoạt động dạy và học ở phòng học bộ môn .............................. 22<br /> 1.4.4. Chỉ đạo tổ chuyên môn sử dụng phòng học bộ môn trong hoạt động<br /> dạy học, chuyên đề, ngoại khóa ....................................................................... 27<br /> 1.4.5. Kiểm tra, đánh giá hoạt động của phòng học bộ môn ............................ 29<br /> 1.4.6. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở phòng học bộ môn ............... 30<br /> 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động phòng học bộ môn của<br /> Hiệu trƣởng trƣờng THPT ..................................................................................... 33<br /> 1.5.1. Chủ thể quản lý ....................................................................................... 33<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản