intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
36
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất được một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu và loại hình đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> ĐẶNG QUANG NGỰ<br /> <br /> QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN<br /> TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC<br /> THƢỜNG XUYÊN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ<br /> TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> ĐẶNG QUANG NGỰ<br /> <br /> QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN<br /> TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC<br /> THƢỜNG XUYÊN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ<br /> TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Quốc Bảo<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt<br /> nghiệp, học viên đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ và động viên rất quý<br /> báu của Thầy Cô, Gia đình, Bạn bè và Anh Chị Em đồng nghiệp.<br /> Học viên xin bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc đến PGS.TS Đặng<br /> Quốc Bảo, người hướng dẫn khoa học đã tận tâm giúp đỡ, dạy bảo và động viên.<br /> Học viên cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy cô đã tận tình<br /> dìu dắt, truyền dạy kiến thức cho học viên trong thời gian qua.<br /> Cảm ơn Quý thầy cô Ban giám hiệu, các phòng ban, các khoa –<br /> Trường Đại học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tạo điều kiện thuận<br /> lợi trong thời gian học viên học tập tại trường.<br /> Đặc biệt, học viên chân thành cảm ơn quý Thầy, cô trong Ban Giám<br /> đốc, cán bộ giáo viên, công nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phù<br /> Ninh, tỉnh Phú Thọ - nơi học viên đang công tác. Các thầy cô đã rất nhiệt tình<br /> hỗ trợ, động viên và tạo điều kiện cho học viên trong suốt thời gian qua.<br /> Sau cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, khích lệ học viên<br /> trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn.<br /> Dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp,<br /> song chắc chắn rằng luận văn sẽ không thể tránh khỏi thiếu sót. Học viên rất<br /> mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, anh chị em đồng nghiệp và các bạn.<br /> Hà Nội, tháng 12 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đặng Quang Ngự<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> CBQL:<br /> <br /> Cán bộ quản lý<br /> <br /> CC:<br /> <br /> Cao cấp<br /> <br /> CNH-HĐH: Công nghiệp hóa - hiện đại hóa<br /> ĐNGV:<br /> <br /> Đội ngũ giáo viên<br /> <br /> GDNN:<br /> <br /> Giáo dục nghề nghiệp<br /> <br /> GDTX:<br /> <br /> Giáo dục thường xuyên<br /> <br /> GV:<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> KTTH-HN:<br /> <br /> Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp<br /> <br /> NCKH:<br /> <br /> Nghiên cứu khoa học<br /> <br /> QL:<br /> <br /> Quản lý<br /> <br /> SKKN:<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm<br /> <br /> TC:<br /> <br /> Trung cấp<br /> <br /> TCCN:<br /> <br /> Trung cấp công nhân<br /> <br /> Th.sĩ:<br /> <br /> Thạc sĩ<br /> <br /> THCS:<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> THPT:<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ......................................................................................................... i<br /> Danh mục các chữ viết tắt ................................................................................. ii<br /> Danh mục các bảng ......................................................................................... vii<br /> Danh mục các biểu đồ .................................................................................... viii<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI<br /> NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN .................................................................... 6<br /> 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ....................................................................... 6<br /> 1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước ................................................................... 6<br /> 1.1.2. Nghiên cứu trong nước ................................................................... 7<br /> 1.1.3. Những nghiên cứu về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên ............ 9<br /> 1.2. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài nghiên cứu ...................... 12<br /> 1.2.1. Quản lý .......................................................................................... 12<br /> 1.2.2. Phát triển ...................................................................................... 14<br /> 1.2.3. Quản lý phát triển nguồn nhân lực ................................................ 15<br /> 1.2.4. Đội ngũ giáo viên .......................................................................... 16<br /> 1.2.5. Quản lý đội ngũ giáo viên ............................................................. 18<br /> 1.2.6. Phát triển đội ngũ giáo viên .......................................................... 18<br /> 1.2.7. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên............................................. 18<br /> 1.3. Nội dung quản lý phát triển đội ngũ giáo viên .................................... 20<br /> 1.3.1. Kế hoạch hóa về đội ngũ giáo viên ............................................... 20<br /> 1.3.2. Tổ chức đội ngũ giáo viên............................................................. 21<br /> 1.3.3. Chỉ đạo đội ngũ giáo viên ............................................................. 22<br /> 1.3.4. Kiểm tra giám sát đội ngũ giáo viên ............................................. 24<br /> 1.3.5. Cung ứng điều kiện phát triển đội ngũ giáo viên .......................... 25<br /> 1.4. Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý phát triển đội ngũ giáo viên...... 25<br /> 1.4.1. Yếu tố chủ quan ............................................................................ 25<br /> 1.4.2. Yếu tố khách quan......................................................................... 27<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản