intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

9
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết và phân tích thực trạng về quản lý chi thường xuyên NSNN tại các cơ sở y tế công lập, luận văn đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an vừa đảm bảo mục tiêu, phương hướng phát triển, vừa đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -------------------- NGUYỄN THỊ HỒNG THƯƠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN- BỘ CÔNG AN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội - 2020
 2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -------------------- NGUYỄN THỊ HỒNG THƯƠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN- BỘ CÔNG AN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Thị Hồng Điệp XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2020
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, thông tin và kết quả nghiên cứu trong Luận văn này là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa được sử dụng để bảo vệ bất cứ luận văn nào. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Thương
 4. LỜI CÁM ƠN Qua hai năm học tập tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, với sự nỗ lực không ngừng của bản thân và sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên nhà trường. Đến nay tôi đã hoàn thành xong Luận văn Thạc sỹ với đề tài “Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an”. Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS-TS Phạm Thị Hồng Điệp - Người đã giành nhiều thời gian và tâm huyết trực tiếp tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn của mình. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong Ban Giám hiệu nhà trường và tập thể giảng viên khoa Kinh tế chính trị thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường. Mặc dù bản thân đã nỗ lực cố gắng trong quá trình nghiên cứu luận văn nhưng do thời gian hạn chế nên chưa nghiên cứu vấn đề theo nhiều phương diện khác nhau. Vì vậy luận văn sẽ còn những thiếu sót nhất định. Tôi mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của quý thầy cô và bạn đọc để có thể hoàn thiện hơn nữa nghiên cứu của mình cả về mặt thực tiễn và lý luận. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Thương
 5. MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................... i DANH MỤC BẢNG...................................................................................ii DANH MỤC SƠ ĐỒ................................................................................. iii MỞ ĐẦU................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP..................................................... 5 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu............................................................ 5 1.1.1. Công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài ......................................... 5 1.1.2. Nhận xét chung về các công trình nghiên cứu. .................................... 9 1.2. Lý luận chung về Quản lý chi thường xuyên NSNN tại cơ sở y tế công lập ....................................................................................................10 1.2.1. Khái quát về chi thường xuyên NSNN...............................................10 1.2.2. Khái niệm và vai trò của quản lý chi thường xuyên NSNN tại cơ sở y tế công lập ....................................................................................................16 1.2.3. Nội dung quản lý chi thường xuyên NSNN tại cơ sở y tế công lập ......18 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên NSNN tại các cơ sở y tế công lập..........................................................................................26 1.2.5. Tiêu chí đánh giá quản lý chi thường xuyên NSNN tại cơ sở y tế công lập ....................................................................................................30 1.3. Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện y tế công lập và Bài học cho Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an. ......................31 1.3.1. Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Nhi Trung ương...............................................................................................31 1.3.2. Bài học rút ra cho Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ công an. ...............33 Kết luận chương 1....................................................................................35
 6. CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................36 2.1. Phương pháp thu thập thông tin ...........................................................36 2.1.1.Thu thập thông tin sơ cấp...................................................................36 2.1.2. Thu thập thông tin thứ cấp ................................................................36 2.1.3. Phương pháp xử lý số liệu.................................................................37 2.2. Phương pháp phân tích và tổng hợp .....................................................37 2.3. Phương pháp so sánh ...........................................................................37 CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN - BỘ CÔNG AN................................................................................................38 3.1. Tổng quan về Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện ..........................38 3.1.1. Tổng quan về Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an. ....................38 3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an. ............................................................46 3.2. Phân tích Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ công an giai đoạn 2016 -2018 ........................................51 3.2.1. Thực trạng lập dự toán chi thường xuyên NSNN tại bệnh viên Y học cổ truyền - Bộ công an....................................................................................51 3.2.2. Thực trạng việc chấp hành dự toán quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an giai đoạn 2016 – 2018. .................56 3.2.3. Thực trạng quyết toán chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an...................................................................................65 3.2.4. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an ....................................68 3.3. Đánh giá về công tác quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viên Y học cổ truyền - Bộ Công an ........................................................................71
 7. 3.3.1. Kết quả đạt được ..............................................................................71 3.3.2. Những hạn chế còn tồn tại ................................................................72 3.3.3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại ......................................................74 CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRYỀN - BỘ CÔNG AN .........................................................................77 4.1. Phương hướng và mục tiêu đặt ra đối với hòan thiện quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an ..........................77 4.1.1. Phương hướng hòan thiện quản lý chi thường xuyên NSNN...............77 4.1.2. Mục tiêu đặt ra đối với hoàn thiện quản lý chi thường xuyên. .............79 4.2. Các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN tại bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an ....................................................................81 4.2.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an ...............................................81 4.2.2. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện dự toán thu chi........................83 4.2.3. Nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác Tài chính kế toán. .................85 4.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá ............................................86 4.2.5. Xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi tiêu nội bộ hợp lý. .........87 4.2.6. Ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính............87 4.2.7. Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận trong quản lý tài chính ......88 KẾT LUẬN ..............................................................................................90 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................91
 8. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết Nguyên nghĩa tắt 1 BCA Bộ Công an 2 BHYT Bảo hiểm y tế 3 CAND Công an nhân dân 4 CBNV Cán bộ nhân viên 5 NSNN Ngân sách nhà nước 6 YDHCT Y dược học cổ truyền i
 9. DANH MỤC BẢNG TT Bảng Nội dung Trang Tình hình phân công cán bộ quản lý Tài chính tại 1 Bảng 3.1 45 Bệnh viện. Tình hình lập dự toán chi thường xuyên NSNN từ 2 Bảng 3.2 54 năm 2016 - 2018 3 Bảng 3.3 Hoạt động chi của Bệnh viện từ năm 2016 – 2018 57 Tỷ lệ hoạt động chi của Bệnh viện từ năm 2016 – 4 Bảng 3.4 60 2018 5 Bảng 3.5 Tình hình chấp hành dự toán từ năm 2016-2018 62 6 Bảng 3.6 Tỷ lệ chấp hành dự tóan từ năm 2016 – 2018 63 Bảng so sánh giữa dự toán và thực hiện chi NSNN 7 Bảng 3.7 65 giai đoạn 2016-2018 ii
 10. DANH MỤC SƠ ĐỒ TT Sơ đồ Nội dung Trang Quy trình quản lý chi thường xuyên tại cơ sở y tế 1 Sơ đồ 1.1 19 công lập Ban giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công 2 Sơ đồ 3.1 43 an Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ 3 Sơ đồ 3.2 44 công an Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên 4 Sơ đồ 3.3 46 NSNN 5 Sơ đồ 3.4 Dự toán chi thường xuyên năm 2018 55 iii
 11. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong điều kiện nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của hậu khủng hoảng kinh tế thế giới, thu ngân sách bị hạn chế, bội chi thường xuyên ngân sách nhà nước quá lớn trong khi nhu cầu về nguồn lực để đáp ứng các nhiệm vụ chi thường xuyên của NSNN đặt ra ngày càng nhiều. Nhiệm vụ chủ yếu của chi thường xuyên NSNN là duy trì hoạt động của các cơ quan Nhà nước, an ninh, quốc phòng, các hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, thông tin thể thao, khoa học công nghệ, kinh tế và đảm bảo an ninh xã hội….nhằm thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì thế, việc quản lý chặt chẽ các khoản chi nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Với nhiệm vụ quan trọng đó, trong những năm qua các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN đã chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp để ổn định kinh tế, tích cực xây dựng khuôn khổ hành lang pháp lý, phân định trách nhiệm giữa các ban ngành về quản lý chi NSNN nói chung và chi thường xuyên nói riêng. Cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các quy trình nghiệp vụ; hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách trong việc phân bổ và giám sát quá trình thực hiện dự toán chi thường xuyên. Tuy nhiên, trong quá trình lập, chấp hành, quyết toán chi thường xuyên còn nhiều vấn đề bất cập. Dự toán chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ của đơn vị, phân bổ ngân sách chưa được chú trọng đúng mức, thiếu hệ thống các tiêu chí thích hợp để xác định thứ tự ưu tiên trong phân bổ ngân sách. Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi thường xuyên còn lạc hậu, chưa phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Công tác quản lý còn chưa chặt chẽ, thanh quyết toán chưa nghiêm, tiêu cực, tình trạng lãng phí NSNN còn khá phổ biến…. 1
 12. Trong những năm qua, nhằm thực hiện tự chủ tài chính, chính sách xã hội hóa các hoạt động y tế và công tác quản lý tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp y tế đã có rất nhiều cố gắng và những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý tài chính của mình, kéo theo đó là chất lượng phục vụ cũng được tăng lên đáp ứng được phần lớn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tuy nhiên, qua thực tế khảo sát cho thấy, công tác quản lý chi thường xuyên tại các bệnh viện y tế công lập còn một số hạn chế trong việc quản lý chi thường xuyên NSNN dẫn tới lãng phí. Những hạn chế đó đòi hỏi phải có biện pháp khắc phục để hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý chi thường xuyên của bệnh viện, phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính như hiện nay. Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công an là Bệnh viện công lập nằm trong hệ thống Y tế của Bộ Công an nhân dân, bên cạnh những kết quả đạt được Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an cũng còn một số hạn chế như: Công tác lập dự toán chi NSNN chưa được lãnh đạo đơn vị thật sự quan tâm, dẫn đến tình trạng kế hoạch lập không sát với thực tế; công tác kiểm tra, công tác quyết toán thực hiện còn chậm,….Những hạn chế này đang lặp đi lặp lại trong những năm gần đây và chưa có hướng giải quyết. Vì vậy, cần có một đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ luận cứ, phương thức quản lý cũng như thực tiễn quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an là rất cần thiết nhằm giảm thiểu những hạn chế đang tồn tại và đưa việc quản lý chi thường xuyên NSNN của Bệnh viện lên một cách hiệu quả, tự chủ theo đúng mục tiêu của Nhà nước đề ra. Xuất phát từ lý do trên và nhận thức được tầm quan trọng của quản lý NSNN trong hoạt động chi thường xuyên tại các bệnh viện công lập, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý chi thường xuyên Ngân sách nhà nước tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an” với mong muốn tổng hợp, phân 2
 13. tích, khái quát hóa, đánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an trong giai đoạn 2016 - 2018, từ đó đề ra những giải pháp quản lý chi NSNN một cách hữu hiệu, có khả năng thực thi, giúp cho Bệnh viện phát triển ngày một lớn mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ được giao. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết và phân tích thực trạng về quản lý chi thường xuyên NSNN tại các cơ sở y tế công lập, luận văn đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an vừa đảm bảo mục tiêu, phương hướng phát triển, vừa đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả. 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu + Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chi NSNN ở các cơ sở khám chữa bệnh công lập. + Phân tích thực trạng tình hình quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an; chỉ ra mặt mạnh và hạn chế, cùng tìm ra nguyên nhân, những thuận lợi và khó khăn để việc quản lý chi NSNN đạt hiệu quả và tiết kiệm nhất. + Đề xuất phương hướng và một số giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an. 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Quản lý chi thường xuyên NSNN là vấn đề rộng. Do khuôn khổ luận văn có hạn, thời gian tiến hành nghiên cứu không nhiều nên việc nghiên cứu 3
 14. chủ yếu tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của quản lý chi thường xuyên ngân sách do Nhà Nước cấp, với chủ thể Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an. + Phạm vi không gian: tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an giai đoạn 2016-2018. + Phạm vi thời gian: nghiên cứu tập trung trong giai đoạn 2016 – 2018; đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSNN cho giai đoạn 2020 – 2025. + Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận, cơ sở thực tiễn và thực trạng quản lý chi thường xuyên của bệnh viện Y học cổ truyền – bộ Công an, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý chi thường xuyên. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện đổi mới quản lý chi thường xuyên tại bệnh viện Y học cổ truyền – bộ Công an. 4. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm bốn chương. Chương 1: Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại cơ sở y tế công lập. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an. Chương 4: Giải pháp quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an. 4
 15. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1. Công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chi NSNN đóng vai trò vô cùng quan trọng trong ổn định tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Nó càng quan trọng hơn khi nguồn NSNN đang thiếu hụt đòi hỏi việc sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên cho các khoản chi phải tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực. Quản lý NSNN là nội dung trọng yếu của quản lý tài chính do Nhà nước điều hành và là một mặt của quản lý kinh tế - xã hội quan trọng. Đây là chủ đề được quan tâm và có nhiều nghiên cứu khá sâu rộng. Các nhà nghiên cứu lĩnh vực quản lý chi NSNN nói chung và quản lý chi NSNN cho các bệnh viện công nói riêng cũng chứng minh rằng việc quản lý chi NSNN không hiệu quả sẽ dẫn đến nền kinh tế bất ổn. Ở Việt Nam cho đến nay, còn rất ít công trình nghiên cứu thuần túy lý thuyết viết về quản lý chi NSNN. Đa phần các nghiên cứu đi sâu vào phân tích chính sách hoặc mô tả thực trạng quản lý NSNN.Vì thế, trong khuôn khổ luận văn này chỉ tổng quan tình hình nghiên cứu về thực trạng quản lý chi NSNN ở Việt Nam nói chung và quản lý chi NSNN nói riêng ở một số bệnh viện công. Thứ nhất là những nghiên cứu chung về quản lý chi NSNN. Luận văn Thạc sĩ - Học viện Tài chính “Hoàn thiện cơ chế chi NSNN cho việc cung ứng hàng hoá công cộng ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Ngọc Hải (2012). Luận văn đã hệ thống hoá và làm rõ các vấn đề lý luận về 5
 16. hàng hoá công cộng; vai trò của Nhà nước đối với việc cung ứng hàng hoá công cộng và phương thức tổ chức cung ứng. Khẳng định tính tất yếu của việc sử dụng công cụ chi NSNN cho việc cung ứng hàng hoá công cộng. Đây chính là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý chi NSNN cho việc cung ứng hàng hóa công cộng. Sách chuyên khảo: “Quản lý chi tiêu công ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp” của tác giả Dương Thị Bình Minh. Cuốn sách đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản lý chi tiêu công và tiến hành phân tích thực trạng quản lý chi NSNN ở Việt Nam giai đoạn 1991-2004, chỉ rõ những thành công, hạn chế và nguyên nhân. Tác giả cũng đề xuất một số giải pháp đổi mới chi tiêu công cho giai đoạn 2006-2010 như tăng cường tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả chi tiêu công... Luận án Tiến sỹ Kinh tế: “Đổi mới quản lý chi NSNN trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Minh. Trong công trình nghiên cứu này, tác giả đã làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý chi NSNN phù hợp với kinh tế thị trường, các vấn đề về phân cấp quản lý kinh tế và phân cấp quản lý NSNN, cơ chế quản lý chi NSNN, sự cần thiết phải đổi mới quản lý chi NSNN ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Đặc biệt, Luận án nhấn mạnh vai trò của chi NSNN không chỉ như phương tiện tài chính bảo đảm cho hoạt động của bộ máy Nhà nước, mà còn là công cụ điều tiết vĩ mô. Tác giả cũng trình bày khái quát thực trạng quản lý chi Ngân sách ở Việt Nam theo yếu tố đầu vào kết hợp với quản lý chi theo chương trình mục tiêu, dự án, một phần theo kết quả đầu ra trong khuôn khổ chi tiêu ngắn hạn. Luận án tiếp tục đề xuất 5 nhóm giải pháp đổi mới quản lý chi NSNN, nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện quản lý NSNN theo kết quả đầu ra. Trên diễn đàn lý luận cũng xuất hiện một số bài viết đăng trên các Tạp chí nghiên cứu về vấn đề liên quan đến quản lý chi NSNN như: 6
 17. - Bài viết: “Public Spending-Major Principles and Facts of Vietnam – Chi tiêu công – Những nguyên tắc chủ yếu và thực tiễn ở Việt Nam” của tác giả Đinh Thị Nga đăng trên Vietnam Economic Review. Bài viết đã nêu rõ 3 nguyên tắc chi tiêu công trong điều hành chi NSNN là: Tôn trọng kỷ luật tài chính tổng thể, phân bổ nguồn lực tài chính theo những ưu tiên chiến lược và đảm bảo hiệu quả chi tiêu công. Đồng thời tác giả cũng phân tích thực trạng thực hiện các nguyên tắc này ở Việt Nam giai đoạn 2005-2010, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện các nguyên tắc này. - Vietnam's State Budget Revenues and Expenditures-Scale Analysis and Recommendations to the Legal Framework (2013) - Thu chi Ngân sách Nhà nướcViệt Nam:Phân tích quy mô và khuyến nghị đối với khuôn khổ pháp lý của tác giả Phạm Xuân Hoan và Hoàng Quốc Tùng. Bài viết chỉ rõ một số tồn tại trong thu, chi NSNN Việt Nam trước năm 2013, thực tế quy mô chi NSNN lớn hơn nhiều so với con số công bố công khai vì nhiều khoản thu – chi không phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Các tác giả đưa ra khuyến nghị Việt Nam nên cải cách theo hướng giảm dần quy mô chi NSNN. - Hai bài viết: “Nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu công ở Việt Nam hiện nay”của tác giả Nguyễn Thế và “Tăng cường hiệu quả chi tiêu Ngân sách ở Việt Nam” của cùng tác giả Nguyễn Thúy Nguyệt đã đưa ra các bằng chứng cho thấy, hiệu quả chi tiêu NSNN công ở Việt Nam khá thấp và kiến nghị một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chi tiêu công của Việt Nam trong các thời gian tiếp theo. Thứ hai, những nghiên cứu về quản lý chi thường xuyên NSNN trong các Bệnh viện công lập. - Luận án Tiến sỹ kinh tế “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện công ở Việt nam” (2017) của tác giả Phạm Thị Thanh Hương. Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ thêm các vấn đề lý luận về quản lý NSNN và định 7
 18. hướng quản lý NSNN tại các bệnh viện công ở Việt Nam từ đó có những giải pháp phù hợp, hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý NSNN; xác định cơ chế quản lý tài chính quyết định đến toàn bộ công tác quản lý tài chính tại bệnh viện công. Nghiên cứu đã phân tích và rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của cơ chế quản lý tài chính các Bệnh viện công ở một số nước trên thế giới, từ đó vận dụng vào Việt nam.Thông qua nghiên cứu và các lý luận thực tiễn, tác giả đã đưa ra quan điểm và mục tiêu đổi mới cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện công. Xác định quan điểm đổi mới cơ chế quản lý tài chính phải có lộ trình cụ thể và có sự đồng bộ với cơ chế chính sách liên quan.Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý tài chính tại các bệnh viện công hiệu quả hơn. - Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội “Quản lý chi NSNN cho các cơ sở khám chữa bệnh thuộc sở y tế trên địa bàn Hà Nội” của tác giả Vương Thị Hải Anh (2016). Nghiên cứu đã hệ thống hóa lý luận về chi NSNN và quản lý chi NSNN tại cơ sở y tế công lập, chỉ ra được thực trạng quản lý chi NSNN tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội. Từ đó đưa ra các giải pháp đồng bộ giúp cơ quan chính quyền và các cơ quan tham mưu trên địa bàn Thành phố Hà Nội thay đổi tư duy, nhận thức áp dụng đồng bộ các giải pháp để đạt hiệu quả tốt hơn trong việc quản lý chi NSNN tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP Hà Nội. - Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Kinh Tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên "Tăng cường quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương" của tác giả Đỗ Thị Thành (2015). Nghiên cứu trình bày nội dung quy chế quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp; quan tâm đến hoàn thiện quy chế quản lý tài chính của các Bệnh viện công. Tác giả đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương nhằm làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý 8
 19. tàichính; trên cơ sở đó tác giả đưa ra đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện huyện Gia Lộc trong những năm tới. 1.1.2. Nhận xét chung về các công trình nghiên cứu. Hầu hết các công trình nghiên cứu trong nước về quản lý chi NSNN đều đề cập đến khuôn khổ lý thuyết và pháp lý hiện có về quản lý chi NSNN, sử dụng khuôn khổ lý thuyết – pháp lý đó để phân tích thực trạng chi NSNN ở Việt Nam ở các khía cạnh khác nhau. Từ đó, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân để đề xuất giải pháp đổi mới quản lý chi NSNN theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, hội nhập và phát triển. Các tác giả cũng đề cao vai trò của Luật NSNN và đưa ra những yêu cầu trong điều hành quản lý chi NS như: hoàn thiện khung khổ pháp lý quản lý chi NSNN; cải thiện tính minh bạch trong quá trình chi NSNN; Nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực; Đổi mới cơ cấu chi và tăng cường hoạt động kiểm soát chi.... Những kết quả nghiên cứu trên có những giá trị nhất định làm cơ sở cho việc đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý tài chính nói chung và quản lý chi NSNN đối với cơ sở y tế công lập nói riêng. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu khoa học mới chỉ đưa ra các giải pháp chung và các giải pháp cho đơn vị cụ thể, chưa có giải pháp thực tế có thể áp dụng đối với công tác quản lý tài chính các đơn vị thuộc lực lượng an ninh quốc phòng, đặc biệt là các cơ sở y tế công lập thuộc khối y tế Công an nhân dân cụ thể là Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an. Trên cơ sở thừa kế kết quả đạt được từ các công trình nghiên cứu trước đó, tác giả đi sâu nghiên cứu quản lý chi NSNN thông qua quá trình lập dự toán, quyết toán và kiểm soát chi NSNN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an. Nghiên cứu tiếp thu và kế thừa có chọn lọc những kết quả nghiên cứu đã công bố có liên quan để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của mình. 9
 20. 1.2. Lý luận chung về Quản lý chi thường xuyên NSNN tại cơ sở y tế công lập 1.2.1. Khái quát về chi thường xuyên NSNN 1.2.1.1. Khái niệm về chi thường xuyên NSNN  Ngân sách nhà nước Trong lịch sử, thuật ngữ NSNN xuất hiện khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, nghĩa là khi nền sản xuất xã hội đã phát triển đến một giai đoạn nhất định. Sự xuất hiện của phạm trù NSNN gắn với sự xuất hiện của nền kinh tế hàng hóa và nhà nước. Chính vì vậy NSNN vừa là một phạm trù kinh tế, vừa mang bản chất chính trị. Từ khi xuất hiện đến nay, khái niệm về NSNN vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. Theo Philip.E.Taylor: “Ngân sách nhà nước là chương trình tài chính chủ yếu của Chính phủ, tập trung các dữ liệu thu và chi trong khoảng thời gian tài khóa bao hàm các chương trình hoạt động phải thực hiện và phương tiện tài trợ cho các hoạt động ấy ” [11.tr.8] Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà nước (Điều 4 Luật NSNN năm 2015) Tóm lại, NSNN là công cụ được Nhà nước sử dụng để động viên, phân phối nguồn lực tài chính quốc gia, nhằm duy trì sự hoạt động của bộ máy nhà nước và đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội.  Chi ngân sách nhà nước Là quá trình Nhà nước phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước theo những nguyên tắc nhất định cho việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước. Do vậy chi ngân sách nhà nước là những việc cụ thể không chỉ dừng lại trên các định hướng mà phải phân bổ từng mục tiêu, từng hoạt động và từng công việc thuộc chức năng của nhà nước. 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2