intTypePromotion=3

Luyện thi ĐH môn Toán 2015: Bài toán khoảng cách (phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng

Chia sẻ: Nguyễn Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
12
download

Luyện thi ĐH môn Toán 2015: Bài toán khoảng cách (phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Luyện thi ĐH môn Toán 2015: Bài toán khoảng cách (phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng" cung cấp 1 số bài tập ví dụ và bài tập tự luyện. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau để ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi Đại học 2015 cũng như các kỳ thi Đại học sau này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện thi ĐH môn Toán 2015: Bài toán khoảng cách (phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng

Khóa h c LT H môn Toán – Th y<br /> <br /> NG VI T HÙNG<br /> <br /> Facebook: LyHung95<br /> <br /> 06. BÀI TOÁN KHO NG CÁCH – P1<br /> Th y ng Vi t Hùng<br /> <br /> I. KHO NG CÁCH T M T I M T I M T M T PH NG D ng 1. Kho ng cách t i m A t i m t ph ng (P) ch a ư ng cao Ví d 1. Cho hình chóp S.ABCD có áy ABCD là hình thang vuông t i A và B v i<br /> <br /> AB = 2a; BC =<br /> <br /> 3a ; AD = 3a. Hình chi u vuông góc c a S lên m t ph ng (ABCD) là trung i m H c a BD. 2<br /> <br /> Bi t góc gi a m t ph ng (SCD) và m t ph ng (ABCD) b ng 600. Tính kho ng cách<br /> <br /> a) t C b) t B<br /> <br /> n m t ph ng (SBD) n m t ph ng (SAH)<br /> <br /> Ví d 2. Cho hình chóp S.ABCD có áy ABCD là hình thoi v i AC = 2a; BD = 2a 2. G i H là tr ng tâm<br /> tam giác ABD, biêt r ng các m t ph ng (SHC) và (SHD) cùng vuông góc v i m t ph ng (ABCD) và góc gi a m t ph ng (SCD) và m t ph ng (ABCD) b ng 600. Tính kho ng cách<br /> <br /> a) t C b) t G<br /> <br /> n m t ph ng (SHD) n m t ph ng (SHC), v i G là tr ng tâm tam giác SCD.<br /> <br /> BÀI T P T<br /> <br /> LUY N<br /> <br /> Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có áy là hình vuông c nh 2a. M là trung i m c a CD, hình chi u vuông<br /> góc c a S lên (ABCD) là trung i m H c a AM. Bi t góc gi a SD và (ABCD) b ng 600. Tính kho ng cách<br /> <br /> a) t B<br /> <br /> n (SAM).<br /> <br /> b) t C én (SAH) Bài 2. Cho hình chóp S.ABC có áy là tam giác vuông t i A v i AB = a 3; AC = a. G i I là i m trên BC<br /> sao cho BI = 1 IC và H là trung i m c a AI. Bi t r ng SH ⊥ ( ABC ) và góc gi a m t ph ng (SBC) và 2<br /> <br /> (ABC) b ng 600. Tính kho ng cách<br /> <br /> a) t B b) t C<br /> <br /> n (SHC). n (SAI)<br /> <br /> Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có áy là hình vuông ch nh t, AB = 2a, AD = 3a. Hình chi u vuông góc c a<br /> S lên (ABCD) là i m H thu c o n AB sao cho HB = 2 HA . Bi t góc gi a SC và (ABCD) b ng 450. Tính<br /> kho ng cách<br /> <br /> a) t D<br /> <br /> n (SHC). n (SHD)<br /> <br /> b) t trung i m M c a SA<br /> <br /> Hư ng d n: (Các em t v hình nhé) +) Ta d dàng tính ư c HC =<br /> <br /> a 97 a 97 ; ( SC ; ABCD ) = SCH = 450 ⇒ SH = HC = 3 3<br /> t i m s cao nh t trong kỳ TS H 2015!<br /> <br /> Tham gia tr n v n khóa LT H môn Toán t i Moon.vn<br /> <br /> Khóa h c LT H môn Toán – Th y<br /> <br /> NG VI T HÙNG<br /> <br /> Facebook: LyHung95<br /> <br /> +) K DD1 ⊥ HC ⇒ DD1 ⊥ ( SHC ) ⇒ DD1 = d ( D; SHC ) S d ng tính toán qua công c di n tích ta d dàng có<br /> 2 S HDC = DD1.HC = DC.d ( H ; DC ) ⇒ D.D1 = 2a.3a 18a 18a = ⇒ d ( D; SHC ) = a 93 97 97 3<br /> 1 d ( A; SHD ) 2<br /> <br /> b) Do M là trung i m c a SA nên d ( M ; SHD ) =<br /> <br /> 2a .3a AH . AD 6a 3 +) K AK ⊥ HD ⇒ AK ⊥ ( SHD ) ⇒ AK = d ( A; SHD ) , mà AK = = = HD 85 a 85 3 Tư ó suy ra d ( M ; SHD ) = 3a . 85<br /> <br /> Tham gia tr n v n khóa LT H môn Toán t i Moon.vn<br /> <br /> t i m s cao nh t trong kỳ TS H 2015!<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản