LUYỆN TỪ VÀ CÂU TÍNH TỪ (tt)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
109
lượt xem
10
download

LUYỆN TỪ VÀ CÂU TÍNH TỪ (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Nắm được một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất. + Biết dùng các từ ngữ biểu thị mức độ của đắc điểm tính chất. 1 Kiểm tra bài cũ: Đặt câu với từ:quyết tâm, qquyết chí. Nói ý nghĩa của câu tục ngữ: Lửa thử vàng gian nan thử sức. GV nhận xét ghi điểm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TÍNH TỪ (tt)

  1. LUY N T VÀ CÂU TÍNH T (tt) I/ M C TIÊU: + N m ư c m t s cách th hi n m c c a c i m, tính ch t. + Bi t dùng các t ng bi u th m c c a c i m tính ch t. II/ CHU N B : + B ng ph . III/ HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: 2 HS t câu. t câu v i t :quy t tâm, qquy t chí. Nói ý nghĩa c a câu t c ng : L a th 1 HS tr l i vàng gian nan th s c. GV nh n xét ghi i m. 2 Bài m i:
  2. H i Th nào là tính t ? +Tính t là nh ng t miêu t c i m , tính ch t c a s v t,ho t ng, tr ng Ti t h c hôm nay s giúp các em hi u thái. và s d ng các cách th hi n m c c a c i m tính ch t. GV ghi lên b ng Tìm hi u ví d : HS nh c l i . Bài1 : G i HS c HS tr l i. 1 HS c +Em có nh n xét gì v các t ch c HS th o lu n nhóm ôi. i m c a t gi y? a-T gi y này tr ng: m c tr ng bình thư ng. GV:M c c i m c a t gi y b- T gi y này trăng tr ng:m c ư c th hi n b ng cách t o ra các t tr ng ít. ghép: tr ng tinh ho c t láy trăng c-T gi y này tr ng tinh:m c tr ng tr ng,t tính t tr ng ã cho ban u. cao. Bài 2: + m c tr ng trung bình thì dùng G i HS c tính t tr ng, m c ít tr ng thì dùng t láy trăng tr ng, m c G i HS phát bi u tr ng cao thì dùng t ghép tr ng tinh.
  3. GV: k t lu nCó 3 cách th hi n m c 1 HS c c a c i m tính ch t HS trao i nhóm ôi. +T o ra t ghép ho c t láy v i tính t Ý nghĩa m c ư c th hi n b ng ã cho. cách; +Thêm các t r t, quá, l m….vào +Thêm t r t vào trư c tính t trư c ho c sau tính t . tr ng=r t tr ng. +T o ra phép so sánh b ng cách ghép t hơn ,nh t v i tính t tr ng=tr ng hơn, tr ng nh t. +T o ra phép so sánh. H i:Có nh ng cách nào th hi n m c
  4. c a c i m tính ch t? G i HS c ghi nh . Cho HS nêu ví d Luy n t p: Bài1: G i HS c yêu c u GV nh n xét, k t l i gi i úng HS tr l i. 2 HS c ghi nh . Ví d :tim tím, xanh bi c, l m, cao nh t,to quá. 1 HS c. HS t làm bài
  5. Chính t (9) TH RÈN I/ M C TIÊU: Nghe vi t úng chính t bài Th rèn Làm úng bài t p chính t phân bi t L/N ho c uôn/uông II/ CHU N B : Phi u h c t p III/ HO T NG D Y H C Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò
  6. 1/ Ki m tra bài cũ HS th c hi n theo yêu c u HS vi t vàob ng con : giao hàng , t 1HS lên b ng. r , h t d , bay li ng , biêng bi c C l p vi t b ng con GV nh n xét 2/ Bài m i : Gi i thi u : bài t p c Thưa chuy n v i m . Cương mơ ư c làm ngh gì ? +Cương mơ ư c làm th rèn GV: M i ngh u có nét hay , nét p riêng . Gi h c chính t hôm nay các em s bi t thêm cái hay . cái vui nh n c a ngh th rèn và làm bài t p chính L ng nghe t GV ghi lên b ng G i HS c bài thơ +HS nh c l i G i HS c ph n chú gi i +2HS c thành ti ng H i : Nh ng t ng nào cho em bi t +1HS c ph n chú gi i ngh th rèn r t v t v ? +Các t ng cho th y ngh th rèn r t Ngh th rèn có nh ng i m gì vui v t v : ng i xu ng nh lưng , qu t nh n? ngang nh mũi ,su t tám gi chân than m t b i , nư c tu ng c , bóng
  7. nh y m hôi , th qua tai Bài thơ cho em bi t gì v ngh th rèn +Ngh th rèn vui như di n k ch , già ? tr như nhau , n cư i không bao gi t t +Bài thư cho em bi t ngh th rèn v t v nhưng có nhi u ni m vui trong lao ng HS vi t t khó vào b ng con +qu t ngang, quai,bóng nh y, ngh ch, t t âu. +HS vi t vào v . GV c HS vi t vào v +HS i v ch m. GV ch m 1 s v Luy n t p : 1HS c thành ti ng G i HS c yêu c u bài 2a Nh n dùng và ho t ng trong nhóm HS ho t ng nhóm i di n nhóm trình bày i di n nhóm lên trình bày l p nh n xét b sung Nh n xét , k t lu n l i gi i úng Ch a bài G i HS c l i bài thơ Năm gian l u c th p le te H i : ây là c nh v t âu ? vào th i Ngõ t i êm sâu óm l p loè gian nào ? Lưng gi u ph t phơ chòm khói nh t Bài thơ Thu m n m trong chùm thơ Làn ao lóng lánh bóng trăng loe thu r t n i ti ng c a nhà thơ Nguy n Khuy n. Ông ư c m nh danh là nhà 2HS c thành ti ng thơ c a làng thơ VN .Các em tìm c + ây là c nh v t nông thôn vào th y ư c nét p c a mi n nông nh ng êm trăng thôn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản