intTypePromotion=1

Mẫu báo cáo chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
182
lượt xem
25
download

Mẫu báo cáo chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ...... BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ...... BÁO CÁO CHI LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH DO QUỸ BHXH ĐẢM BẢO Tháng .......... quý.............. năm.......... Số TT Loại chế độ SỐ PHẢI TRẢ TRONG THÁNG Chế độ hàng Số tiền truy lĩnh tháng Số tiền các tháng Truy lĩnh do Số người Số tiền trước chưa lĩnh điều chỉnh A B 1 2 3 4 I Quỹ hưu trí, tử tuất 1 Chi BHXH hàng tháng 1.1 Hưu quân đội 1.2 Hưu công nhân viên chức 1.3 Trợ cấp cán bộ xã 1.4 Trợ cấp tuất ĐSCB 1.5 Trợ cấp tuất ĐSND 2 Chi BHXH 1 lần 2.1 Bảo hiểm xã hội một lần (Đ55) 2.2 Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Đ54) 2.3 Trợ cấp mai táng 2.4 Trợ cấp tuất 1 lần 2.4 Trợ cấp tuất 1 lần II Quỹ tai nạn lao động, BNN 1 Chi BHXH hàng tháng 1.1 Trợ cấp TNLĐ-BNN 1.2 Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN 2 Chi BHXH 1 lần 2.1 Trợ cấp TNLĐ-BNN 1 lần 2.2 Trợ cấp 1 lần khi chết do TNLĐ-BNN 2.3 Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 2.4 Phương tiện trợ giúp SH, DCCH 2.5 Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 2.6 Khen thưởng III Quỹ BHXH tự nguyện 1 Chi BHXH hàng tháng 1.1 Lương hưu 1.2 Trợ cấp tuất ĐSCB 1.3 Trợ cấp tuất ĐSND 2 Chi BHXH 1 lần 2.1 BHXH một lần (Đ73) 2.2 Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Đ72) 2.3 Trợ cấp mai táng 2.4 Trợ cấp tuất 1 lần
  2. IV Quỹ BH thất nghiệp 1 Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng 2 Trợ cấp thất nghiệp 1 lần 3 Hỗ trợ học nghề 4 Hỗ trợ tìm việc làm Cộng (I + II + III+IV) Luỹ kế từ đầu quý Người lập biểu Phụ trách kế toán (Ký tên) (Ký tên)
  3. Mẫu số 4b-CBH HƯU, TRỢ CẤP BHXH H Đ Ả M BẢ O ............ năm.......... Số chưa HÁNG SỐ THỰC TRẢ trả cuối Số thực trả trong Luỹ kế số tiền thực tháng Tổng số tiền tháng trả Từ đầu Từ đầu Người Tiền Người Tiền quý năm 5=2+3+4 6 7 8 9 10 11=5-7
  4. Ngày .... tháng .... năm .... Giám đốc BHXH... (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản