intTypePromotion=1

MẪU TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo”

Chia sẻ: Trần Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
316
lượt xem
6
download

MẪU TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 01 ( ban hàng thông tư số 07/2011/TT-BNV ngày 01 tháng 04 năm 2011 )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo”

  1. Mẫu số 01 ( ban hàng thông tư số 07/2011/TT-BNV ngày 01 tháng 04 năm 2011 ) ĐƠN VỊ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- năm 20 Số : ……, ngày tháng TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo” Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Qua Ban Tôn giáo Chính phủ) Căn cứ Thông tư số năm 2011 về việc tặng /2011/TT-BNV ngày tháng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về Tôn giáo” của Bộ Nội vụ. Căn cứ kết quả họp Hội đồng Thi đua khen thưởng…ngày … tháng… năm… Đơn vị…… Đã xét và đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo” cho … người
  2. Trong đó: - Cán bộ công chức, viên chức đang công tác trong ngành Tôn giáo … ngư ời - Cán bộ công chức, viên chức đã nghỉ hưu … người - Cán bộ công chức, viên chức đã chuyển công tác sang các ngành khác … người. - Cán bộ ngoài ngành Tôn giáo (Có bản tổng hợp danh sách trích ngang kèm theo) Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo” cho … cá nhân. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ký tên, đóng dấu Nơi nhận: (Ghi rõ họ tên) - Như trên; - Lưu: VT, TCCB.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2