Nghị định số 50-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
5
download

Nghị định số 50-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 50-CP về những trường hợp miễn thủ tục cấp thị thực hộ chiếu cho công dân nước Cộng hòa dân chủ Đức do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 50-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1960 NGHN ĐNNH VỀ NHỮNG TRƯỜN G HỢP MIỄN THỦ TỤC CẤP THN THỰC HỘ CHIẾU CHO CÔN G DÂN N ƯỚC CỘN G HÒA DÂN CHỦ ĐỨC HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 390-TTg ngày 27-10-1959 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thị thực hộ chiếu; Căn cứ vào sự trao đổi công hàm giữa hai nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa dân chủ Đức; Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 9 năm 1980. NGHN ĐNNH : Điều 1. – N ay miễn thủ tục cấp thị thực nhập cảnh, nhập xuất cảnh và quá cảnh nước Việt N am dân chủ cộng hòa cho những công dân nước Cộng hòa dân chủ Đức có mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông đi công vụ hay hộ chiếu những người đi du lịch. Điều 2. – Khi muốn vào nước Việt N am dân chủ cộng hòa, những người công dân nước Cộng hòa dân chủ Đức chỉ cần có một trong những loại hộ chiếu nói trên trong đó có thị thực xuất cảnh, xuất nhập cảnh hay quá cảnh để vào nước Việt N am, do Bộ N goại giao nước Cộng hòa dân chủ Đức hay một cơ quan được Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Đức ủy nhiệm cấp. Điều 3. – Các ông Bộ trưởng Bộ N goại giao và Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phạm Văn Đồng
Đồng bộ tài khoản