Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội ngày 07/07/1993 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 07 tháng 7 năm 1993 NGHN QUY T V VI C B U S SUNG PHÓ CH NHI M U BAN KINH T VÀ NGÂN SÁCH C A QU C H I QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 95 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992, i u 73 c a Lu t t ch c Qu c h i. Căn c vào biên b n k t qu b phi u ngày 7 tháng 7 năm 1993 v vi c b u b sung Phó Ch nhi m U nam Kinh t và Ngân sách c a Qu c h i. QUY T NGHN Ông Tr n Văn Nh n gi ch c v Phó Ch nhi m U ban Kinh t và Ngân sách c a Qu c h i. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản