Nghị quyết về việc bầu bổ sung uỷ viên

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc bầu bổ sung uỷ viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc bầu bổ sung uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc bầu bổ sung uỷ viên

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 1994 NGHN QUY T V VI C B U B XUNG U VIÊN U BAN THƯ NG V QU C H I QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 và i u 70 c a Lu t t ch c Qu c h i. Căn c vào t trình c a U ban thư ng v Qu c h i và biên b n k t qu b u c ngày 29 tháng 10 năm 1994 v vi c b u b xung U viên ban thư ng v qu c h i. QUY T NGHN Ông Lý tài Lu n gi ch c v U viên U ban thư ng v Qu c h i. Ngh quy t này ã ư c qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX kỳ h p th 6 thông qua ngày 1 tháng 11 năm 1994. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản