Nghị quyết về việc bầu bổ sung Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc bầu bổ sung Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 1994 NGHN QUY T V VI C B U B XUNG CH NHI M U BAN KINH T VÀ NGÂN SÁCH C A QU C H I QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 73 c a Lu t t ch c Qu c h i. Căn c vào t trình c a U ban thư ng v Qu c h i và biên b n k t qu b u c ngày 29 tháng 29 tháng 10 năm 1994 v vi c b u b xung ch nhi m U ban kinh t và ngân sách c a Qu c h i. QUY T NGHN Ông Lý Tài Lu n gi ch c v Ch nhi m U ban kinh t và ngân sách c a Qu c h i Ngh quy t này ã ư c qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX kỳ h p th 6 thông qua ngày 1 tháng 11 năm 1994. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản