intTypePromotion=1

Phân tích chính sách sản phẩm của công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế đối với nhóm sản phẩm phân bón NPK Bông Lúa

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
63
lượt xem
11
download

Phân tích chính sách sản phẩm của công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế đối với nhóm sản phẩm phân bón NPK Bông Lúa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích chính sách sản phẩm của công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế đã và đang áp dụng trong thời gian qua, từ đó đề ra một số giải pháp giúp doanh nghiệp hoàn thiện chính sách sản phẩm trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích chính sách sản phẩm của công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế đối với nhóm sản phẩm phân bón NPK Bông Lúa

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM<br /> <br /> cK<br /> <br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP<br /> THỪA THIÊN HUẾ ĐỐI VỚI NHÓM SẢN PHẨM<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHÂN BÓN NPK BÔNG LÚA<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Hồ Thị Loan<br /> <br /> Th.S Phan Thị Thanh Thủy<br /> <br /> Lớp: K46 Marketing<br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy<br /> <br /> uế<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Để hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp này, tôi đã nhận<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> được sự giúp đỡ tận tình từ rất nhiều người.<br /> <br /> Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất<br /> <br /> h<br /> <br /> đến cô Phan Thị Thanh Thủy, giảng viên giảng dạy<br /> <br /> in<br /> <br /> Bộ môn marketing, đồng thời cũng chính là giáo viên<br /> <br /> cK<br /> <br /> hướng dẫn của tôi trong đợt thực tập cuối khóa này.<br /> Xin chân thành cảm ơn cô đã tận tình hướng dẫn tôi,<br /> <br /> họ<br /> <br /> giúp tôi hoàn thành tốt trong từng giai đoạn nhỏ của<br /> công việc làm khóa luận.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến<br /> quý công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên<br /> <br /> ng<br /> <br /> Huế, xin cám ơn các quý anh chị trong công ty nói<br /> chung, và quý anh chị trong phòng Kinh doanh nói<br /> <br /> ườ<br /> <br /> riêng đã tận tình chỉ bảo tôi trong quá trình thực tập<br /> <br /> Tr<br /> <br /> tại công ty mình.<br /> Và xin gửi lời cám ơn chân thành đến các Cô Bác<br /> <br /> nông dân ở các huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phú<br /> Lộc, Hương Thủy, nơi tôi tiến hành thu thập dữ liệu<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Loan<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy<br /> <br /> đã giúp đỡ tôi thu thập mẫu nghiên cứu và hoàn<br /> thành tốt bài nghiên cứu này.<br /> Mặc dù đã rất cố gắng nhưng tôi biết rằng với kiến<br /> <br /> uế<br /> <br /> thức và kinh nghiệm nghiên cứu còn hạn chế của<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> mình, chắc chắn tôi sẽ không thể tránh khỏi những<br /> sai sót trong quá trình nghiên cứu, rất mong Quý thầy<br /> cô giáo và các bạn quan tâm đến đề tài rộng lượng<br /> <br /> h<br /> <br /> bỏ qua những sai sót mà tôi sẽ gặp phải.<br /> <br /> in<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> Hồ Thị Loan<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... i<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................ii<br /> DANH MỤC HÌNH...........................................................................................vii<br /> <br /> ng<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG .........................................................................................viii<br /> <br /> ườ<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................1<br /> 1.Lý do chọn đề tài ........................................................................................................1<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> 2.1.Mục tiêu nghiên cứu chung ...................................................................................2<br /> 2.2.Mục tiêu nghiên cứu cụ thể ...................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................2<br /> 4.Phương pháp nghiên cứu...........................................................................................3<br /> 4.1.Nguồn số liệu...........................................................................................................3<br /> SVTH: Hồ Thị Loan<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy<br /> <br /> 4.2. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu ................................................................3<br /> 4.2.1 Nghiên cứu định tính ...........................................................................................3<br /> 4.2.2 Nghiên cứu định lượng .......................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ......................................5<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................5<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1. Cơ sở lý thuyết về chính sách sản phẩm ................................................................5<br /> <br /> 1.1.Vai trò của chính sách sản phẩm trong phối thức marketing hỗn hợp ........... 5<br /> 1.1.1 Khái niệm, cấu trúc và phân loại sản phẩm ......................................................5<br /> 1.1.2. Quyết định về danh mục sản phẩm ..................................................................7<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1..3. Quyết định về bao bì , nhãn hiệu và dịch vụ khách hàng ..........................................9<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.2. Chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm ..........................................13<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm chu kì sống sản phẩm ....................................................................13<br /> 1.2.2. Chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm .......................................14<br /> 2. Mô hình đễ xuất của đề tài nghiên cứu.................................................................15<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.Các cơ sở để hình thành mô hình nghiên cứu ...................................................15<br /> 2.2. Mô hình nghiên cứu.............................................................................................17<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3. Tình hình thị trường phân bón trong và ngoài nước ...........................................18<br /> 3.1. Thị trường thế giới ...............................................................................................18<br /> 3.2. Thị trường trong nước .........................................................................................18<br /> <br /> ng<br /> <br /> CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY<br /> <br /> ườ<br /> <br /> CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ ĐỐI VỚI<br /> NHÓM SẢN PHẨM PHÂN BÓN NPK BÔNG LÚA .......................................20<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1. Tình hình cơ bản của công ty Cổ Phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế ........20<br /> 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp<br /> Thừa Thiên Huế ...........................................................................................................20<br /> 1.2 Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của công ty ................................21<br /> 1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ ....................................................................................21<br /> 1.2.2 Các lĩnh vực hoạt động .....................................................................................21<br /> SVTH: Hồ Thị Loan<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy<br /> <br /> 1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty........................................................22<br /> 1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ..........................................................................22<br /> 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban ......................................................23<br /> 1.4. Tình hình nguồn lực của công ty giai đoạn 2013-2015...................................24<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.5. Tình hình tài sản và vốn của công ty qua 3 năm 2013-2015 ..........................27<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.6. Kết quả kinh doanh của công ty qua ba năm 2013-2015 ................................30<br /> <br /> 1.7. Phân tích chính sách sản phẩm của công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp<br /> Thừa Thiên Huế đối với nhóm sản phẩm phân bón NPK Bông lúa .....................32<br /> 1.7.1. Phân tích các yếu tố môi trường marketing ảnh hưởng đến chính sách sản phẩm<br /> <br /> h<br /> <br /> của công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế............................................32<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.7.2.Chính sách cơ cấu và chủng loại sản phẩm ....................................................33<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.7.3.Chính sách chất lượng sản phẩm .....................................................................35<br /> 1.7.4.Chính sách sản phẩm mới .................................................................................40<br /> 1.7.5.Chính sách đa dạng hóa sản phẩm ...................................................................40<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.7.6.Chính sách bao bì và mở rộng thương hiệu....................................................40<br /> 1.7.7.Kết quả tiêu thụ phân bón NPK và một số các loại phân bón khác của công<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> ty qua 3 năm 2013- 2015 ............................................................................................41<br /> 2. Kết quả điều tra khách hàng về chính sách sản phẩm của công ty đối với<br /> nhóm sản phẩm phân bón NPK Bông lúa ................................................................47<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.1. Đặc điểm mẫu điều tra............................................................................................47<br /> 2.1.1. Kết cấu địa phương của đối tượng điều tra .........................................................47<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.1.2. Kết cấu độ tuổi, giới tính của đối tượng điều tra ..........................................48<br /> 2.1.3. Kết cấu diện tích đất trồng nông nghiệp của đối tượng điều tra .................48<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.1.4. Kết cấu trình độ văn hóa của đối tượng điều tra ...........................................49<br /> 2.1.5. Kết cấu số năm làm nghề nông của đối tượng điều tra ................................49<br /> 2.1.6.Các loại cây trồng chủ yếu của hộ điều tra.....................................................50<br /> 2.2. Một số đặc điểm hành vi mua và sử dụng phân bón NPK và NPK Bông lúa của hộ<br /> sản xuất ..........................................................................................................................50<br /> SVTH: Hồ Thị Loan<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2