intTypePromotion=3

Quản lý Môi Trường Đô Thị

Chia sẻ: Hồ Diễm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
305
lượt xem
117
download

Quản lý Môi Trường Đô Thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu môn học: Nắm được các vấn đề chính về các vấn đề môi trường đô thị và quản lý Phân tích lựa chọn mẫu nghiên cứu xã hội về môi trường. Qui hoạch môi trường đô thị và công nhiệp Kế họach hành động (lý thuyết) – phương pháp phân tích một vấn đề Phương thức đưa ra giải pháp cho một vấn đề môi trường đô thị nào đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý Môi Trường Đô Thị

  1. Quản lý Môi Trường Đô Thị Nguyễn Kim Thanh, ThS Hồ Thị Thanh Hiền, Ths. Lý Khánh Tâm Thảo, ThS 2010
  2. Mục tiêu của môn học  Nắm được các vấn đề chính về các vấn đề môi trường đô thị và quản lý  Phân tích lựa chọn mẫu nghiên cứu xã hội về môi trường.  Qui hoạch môi trường đô thị và công nhiệp Kế họach hành động (lý thuyết) – phương pháp phân tích một vấn đề  Phương thức đưa ra giải pháp cho một vấn đề môi trường đô thị nào đó.
  3. Nội dung chính (phần 1) 1. các vấn đề môi trường đô thị và quản lý: 1. Capacity Building: nâng cao năng lực 2. Disaster Mitigation: giảm thiểu do thiên tai 3. Energy Management: quản lý năng lượng 4 Environmental Education: giáo dục môi trường 5. Green Construction: xây dựng môi trường xanh
  4. 1. Các vấn đề môi trường đô thị và sự quản lý (2) – 3 tuần xen kẽ 7. Slum and Squatters: quản lý khu vực không qui hoạch 8. Sustainable Tourism: du lịch bền vững 9. Transportation: giao thông 10. Urban Information: thông tin môi trường đô thị (3 buổi) PHẦN 2: THIẾT KẾ MẪU ĐiỀU TRA NGHIÊN CỨU XÃ HỘI VỀ MÔI TRƯỜNG 1. Lựa chọn cỡ mẫu- phân tích kết quả 2. Thiết lập phiếu điều tra (4 buổi)
  5. 2. Qui hoạch và kế họach hành động (phần 3) 1. Giới thiệu chung 2. Nhận định vấn đề 7 3. Phân tích trường lực 8 3. Đặt và phân tích những mục tiêu 9 4. Phát triển những lựa chọn giải pháp 10 5. Phân tích tác động/xác định ưu tiên 11 6. Lựa chọn/Quyếtđịnh/Xây dựng kế 12-13 họach 7. Báo cáo – thông tin 14
  6. Kiểm tra và thi  50 % điểm trong làm bài tập tại lớp  50% điểm – trả lời kết quả cuối cùng của bài tập xuyên suốt môn học YÊU CẦU: - Đọc tài liệu - Chọn chủ đề theo bài tập mô phỏng - Giải quyết bài tập nhóm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản