intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới công tác quản lý ở trường THPT Sầm Sơn trong giai đoan 2005 - 2015

Chia sẻ: Sinh Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
11
lượt xem
2
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới công tác quản lý ở trường THPT Sầm Sơn trong giai đoan 2005 - 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài là tìm hiểu đánh giá thực trạng Giáo dục ở trường Trung học phổ thông Sầm Sơn, từ đó đưa ra các giải pháp cơ bản để góp phần phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Trung học phổ thông Sầm Sơn trong những năm tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới công tác quản lý ở trường THPT Sầm Sơn trong giai đoan 2005 - 2015

 1.                             A.  ĐẶT VẤN ĐỀ 1.   LỜI MỞ ĐẦU  Đảng ta luôn có những quan điểm và đườ ng lối đúng đắn tập trung cho   phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ  công  nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nướ c. Trong những năm đổi mới toàn diện   vừa qua, bên cạnh những thành tựu to lớn về  kinh tế thì sự  nghiệp giáo  dục   ­     đào   tạo   đã   có   nhiều   chuyển   biến   tích   cực,   đó   là:   Mạng   lưới   trường học phát triển rộng khắp trong cả  n ước, t ừ  thành thị  đến nông  thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, đã đượ c tạo điều kiện về cơ sở vật   chất để xây dựng trường lớp nhằm đáp ứng một phần yêu cầu của công   cuộc đổi mới hiện nay.   Bên cạnh những thành tựu đạt đượ c thì giáo dục và đào tạo vẫn còn  một số tồn tại, yếu kém như: Sự bất cập về quy mô, cơ  cấu, chất lượng   giáo dục, cơ  sở  vật chất, trang thi ết b ị  d ạy h ọc còn hạn chế. Chươ ng   trình giáo dục thì quá tải, chưa phù hợp với bậc học, ngành học... Muốn  thực hiện đượ c nhiệm vụ  trọng đại của đất nướ c, muốn đi tắt đón đầu  thì giáo dục phải  ưu tiên đi trướ c một bước để  tạo điều kiện, tiền đề  cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững. Trong xu hướng phát triển Giáo dục và Đào tạo chung của cả nước;   Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá nói chung và Giáo dục ­ Đào tạo thị  xã Sầm Sơn nói riêng cũng đã khởi sắc, đặc biệt là giáo dục  ở  trườ ng  trung học  phổ  thông Sầm Sơn trong những năm gần  đây  cũng  đã  đạt  đượ c một số  kết quả  đáng kể, đã đượ c Đảng bộ, Chính quyền và nhân   dân thị xã Sầm Sơn biểu dương và ghi nhận. Là một cán bộ  làm công tác quản lý  ở  trườ ng Trung học phổ  thông   trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, tôi chọn đề tài “ Đổi mới công tác quản lý ở  trường THPT Sầm Sơn trong giai đoan 2005 ­ 2015 ” . Mục đích của đề  tài là tìm hiểu đánh giá thực trạng Giáo dục  ở  trường Trung học phổ  thông   Sầm Sơn, từ  đó đưa ra các giải pháp cơ  bản để  góp phần phát  triển, nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Trung học phổ thông  Sầm   Sơn trong những năm tới.  Phươ ng pháp nghiên cứu đề  tài, chủ  yếu là dựa vào những tri thức lý  luận đã đượ c học tập, kết hợp với thực tiễn, phân tích, so sánh làm sáng  tỏ tình hình, củng cố các nhận định và đưa ra những giải pháp khả thi.        2 .   THỰC  TRẠNG GIÁO DỤC   Ở  TRƯỜNG TRUNG HỌC  PHỔ  THÔNG  SẦM     SƠN  GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN NAY        2.1 Quản lý hoạt động dạy và học 1
 2. Trường THPT Sầm Sơn luôn quan tâm  đến việc đổi mới phươ ng  pháp dạy học. Ban giám hiệu đã chỉ  đạo việc sử  dụng các phươ ng tiện   dạy học một cách tích cực, chỉ  đạo việc thao giảng mỗi năm 2 lần. Sau   mỗi đợt thao giảng đều đượ c đánh giá, xếp loại và rút kinh nghiệm đổi  mới phương pháp giảng dạy.    ­ Với học sinh: Học sinh đã chủ  động học tập để  lĩnh hội kiễn thức.   Số học sinh hiểu bài trên lớp chiếm khỏang 50%.        Nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục học sinh. Đặc   biệt là vấn đề bồi dưỡ ng học sinh giỏi và học sinh thi Đại học, phụ đạo   học sinh yếu kém. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi: Ban giám hiệu chỉ  đạo  các tổ  chuyên môn phải có hướ ng bồi dưỡng học sinh giỏi từ  lớp 10;   thành lập đội tuyển và bồi dưỡ ng liên tục trong 3 năm. Tạo điều kiện   cho học sinh có đủ tri thức thi học sinh gi ỏi c ấp t ỉnh và Quốc gia.    Bồi dưỡng học sinh thi Đại học: Kết hợp giáo dục toàn diện với giáo  dục mũi nhọn. Học sinh phải n ắm vững ki ến th ức c ơ  b ản c ủa ch ương   trình, trên cơ  sở  đó bồi dưỡng nâng cao để  học sinh có đủ  kiến thức dự  thi Đại học đạt kết quả. Học sinh yếu kém đượ c giáo viên bộ  môn lập   danh sách để  phụ  đạo riêng, hết từng học kỳ  có kiểm tra, đánh giá xem   xét mức độ tiến bộ của học sinh.   Kết quả :   Từ năm 2005 đến nay, với tinh thần đổi mới phươ ng pháp  dạy học, cùng với sự nổ lực phấn đấu của trườ ng THPT Sầm Sơn, chất   lượ ng học sinh đã có những kết quả đáng kể, cụ thể là: Về Đạo đức Bảng 1 :  Kết quả xếp loạiHạnh kiểm HS tr ường THPT S ầm S ơn. Năm  Số  Tố t Khá TB Yếu Kém họ c HS 2005­ 1051 56,6% 37,2% 5,4% 0,8% 0% 2006 2006­ 1111 59,6% 35,25% 4,5% 0,65% 0% 2007 2007­ 1112 62,5%    33,25% 4,0% 0,25% 0% 2008 2008­ 1092 66,25% 28,0% 5,0% 0,75% 0% 2009 2
 3. 2009­ 1091 68,9% 25,9% 4,5% 0,7% 0% 2010 2010­2011 1101 70,4% 25,5% 3,5% 0,6% 0% Qua bảng1 chúng ta thấy tình hình đạo đức của học sinh tương đối  ổn   định, trong đó đạo đức tốt, khá chiếm tỷ lệ cao,  học sinh ngày càng có ý  thức rèn luyện tu dưỡng để  trở  thành ngườ i có ích cho xã hội. Số  học   sinh có hạnh kiểm trung bình và yếu vẫn còn một tỷ  lệ nhỏ, đây cũng là  vấn đề cần phải quan tâm giáo dục của nhà trường và xã hội . * Về học tập Nhà trường thực hiện theo đúng quy chế  chuyên môn của Bộ  Giáo   dục và Đào tạo. Tập trung giáo dục toàn diện cho học sinh, chú ý bồi  dươ ng cho hoc sinh gi ỏi và   phụ  đạo cho học sinh có học lực yếu. Từ  năm 2005 đến nay chất lượng học t ập của học sinh tr ường Trung h ọc   phổ thông Sầm Sơn ngày càng tăng, học sinh đã có ý thức trong học tập,  phụ huynh cũng đã quan tâm và trách nhiệm đối với việc học tập của con   em mình; Chính vì vậy những năm qua  ở  Sầm Sơn đã tạo nên một khí  thế  học tập mới, tạo ra ni ềm ph ấn kh ởi cho h ọc sinh và các thầy giáo.  điều đó đã thể hiện bằng kết quả học t ập qua các năm như sau:  Bảng 2 :      Kết quả  xếp loại học lực của h ọc sinh tr ường THPT S ầm   Sơn: Năm  Số  Giỏ Khá TB Yếu Kém học HS i 2005­ 1051   1,7%   43% 53,9% 1,4% 0% 2006 2006­ 1111   2,1% 45% 51,7% 1,2% 0% 2007 2007­ 1112   2,6% 46% 50,7% 0,7% 0% 2008 2008­ 1092 3,1%     51% 45,5% 0,4% 0% 2009 2009­ 1091 5,1%  49,9% 43,7% 1,3% 0% 2010 3
 4. 2010­ 1101 6,1%  54,4% 38,4% 1,1% 0% 2011 Qua bảng 2 chúng ta thấy học sinh có tỷ  lệ  đạt loại khá, giỏi chiếm   khoảng 50%, nhưng v ẫn còn khoảng 1% học sinh có học lực yếu, nhà  trường cần có kế hoạch để phụ đạo cho đối tượ ng này.  Chất lượng giáo dục thể hiện rõ nhất qua các kỳ thi, đó là: Học sinh tốt   nghiệp với tỷ  lệ  cao, đặc biệt là học giỏi và học sinh thi đậu vào các  trường Đai học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp ngày càng tăng.   Năm học 2005­2006 có ba học sinh đạt  giải ba Khu vưc môn giải toán  trên máy tính Casio và năm học 2009­ 2010 có một học sinh đạt giải nhì   Khu vực môn giải toán trên máy tính Casio, một học sinh  đạt giải ba   trong cuộc thi chung k ết đườ ng lên đỉnh  Olimpia lần  thứ X; đây là niềm  tự  hào không phải chỉ  riêng cho trường Trung h ọc phổ  thông Sầm Sơn,  mà còn là niềm tự hào chung cho cả tỉnh Thanh Hoá, vì qua mười năm tổ  chức thi đưòng lên đỉnh Olimpia thì đây là lần đầu tiên trong cả  nước  một   tỉnh   có   2   trường   đượ c   truyền   hình   trực   tiếp   cuộc   thi   chung   k ết   đườ ng lên đỉnh Olimpia. Bảng 3 :  Kết quả  HS tốt nghiệp, h ọc sinh gi ỏi c ấp t ỉnh. H ọc sinh  đậu   vào các trường Đại học, cao đẳng và THCN của trường THPT Sầm Sơn 4
 5. HS     Tỷ  Giỏ Tỷ lệ   lệ HS Tỷ lệ i  HS Năm  Số HS Tỷ   lệ  tỉnh  Đậu HS họ c Lớp12 HS   tốt  ( Số  Đậu  Cao  vào nghiệp giải ĐH đẳng THCN các  loại ) 2005­  324 99,5% 55 28% 18% 17% 2006 2006 356 99,4% 57 32% 26% 19% ­2007 2007 379 100% 70 40% 25% 23% ­2008 2008 374 100% 75 34% 28% 25% ­2009 2009 356 100% 68 35% 30% 24% ­2010 2010 364 96 ­2011 + Bảng 1,2,3 (Báo cáo tổng kết các năm học của Trường THPT Sầm   Sơn; Riêng Tốt nghiệp năm 2010 ­2011 chờ kết q ủa sau ) Qua kết quả  trên cho thấy rằng trường Trung h ọc phổ  thông Sầm  Sơn những năm qua đã phát triển mạnh mẽ về chất lượng, là điểm đáng   tin cậy của học sinh và phụ huynh Sầm Sơn. Chi bộ Đảng nhà trường đã  lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể  luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ  của  mình. Đối với chi bộ  8 năm liền đượ c Thị   Ủỷ  Sầm Sơn tặng giấy khen   là chi bộ  trong sạch vững m ạnh và đã đượ c tỉnh uỷ  tặng bằng khen năm   2009. Năm 2010 Chi bộ được Tỉnh Uỷ Thanh Hoá tặng cờ  thi đua là đơn   vị đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu 5 năm từ năm 2005­ 2010.    Đoàn trường THPT Sầm Sơn từ năm 2005 đến nay liên tục đượ c tỉnh   đoàn tặng cờ  và trung  ương Đoàn tặng bằng khen. T ổ  ch ức công đoàn  5
 6. cũng được Công đoàn ngành giáo dục Thanh Hoá và liên đoàn lao động  tỉnh Thanh Hoá tặng bằng khen.     Trường THPT Sầm Sơn liên tục đượ c công nhận là trườ ng tiên tiến  cấp tỉnh. Trường đang phấn đấu đến cuối năm 2011 đạt chuẩn Quốc gia. 2.2.  Công tác xây dựng đội ngũ * Đội ngũ giáo viên:  Nói đến chất lượng dạy học, trước hết ph ải nói  đến đội ngũ giáo viên. Đội ngũ giáo viên có giỏi, có lòng nhiệt tình, yêu  nghề  thì chất lượng giáo dục mới phát triển. Trong những năm qua  ở  trường Trung học phổ  thông  Sầm Sơn đã chú ý xây dựng đội ngũ giáo  viên đảm bảo về  số  lượng và chất lượ ng: 100% có trình độ  đại học.   Hiên nay toàn trườ ng có 3 giáo viên có trình độ  Thạc sĩ, 1 nghiên cứu   sinh, 4 giáo viên đang học Cao học, 4 giáo viên học xong 10 chuyên đề  sau đại học, 14 giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, số  còn lại có trên 65% giáo viên dạy giỏi cấp trường. Số  sáng kiến kinh  nghiệm đã đượ c xếp loại cấp tỉnh từ  năm 2005 đến nay là 52 ( trong đó  có tới trên 30%  đượ c xếp loại B). Công tác tự  học, tự  bồi dưỡng và việc thực hiện các chuyên đề  hàng  năm của giáo viên cũng đượ c thực hiện một cách nghiêm túc, đặc biệt là   các chuyên đề  về  đổi mới phương pháp giảng dạy. Công tác phát triển   Đảng của Chi bộ trong nhà trườ ng cũng đượ c chú trọng, tính đến nay số  đảng viên chiếm tỷ lệ trên 40% số giáo viên trong trường. * Cán bộ  quản lý:   Nhìn chung cán bộ  quản lý đều có năng lực phẩm   chất đạo đức, lối sống tốt, đượ c anh em giáo viên quý mến. Trường có 1  Hiệu trưởng 2 phó Hiệu trưởng, vào đầu năm học Hiệu trưởng căn cứ  vào năng lực và việc hoàn thành nhiệm vụ được giao để ra quyết định bổ  nhiệm hoặc bổ nhiệm lại các tổ trưở ng, phó tổ trưở ng theo quy định. 2.3. Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học  Về  phòng học và các phòng chức năng:  Bằng nguồn vốn nhà nướ c và  sự   ủng hộ  đóng góp của nhân dân đến nay Trường Trung học phổ thông  Sầm Sơn có ba dãy nhà 4 tầng, một dãy 4 tầng có 24 phòng học; một dãy   4 tầng là khu nhà hiệu bộ  và các phòng chức năng, một dãy 4 tầng có 8   phòng học bộ  môn. Số  phòng học đủ  cho học sinh chỉ  học một ca vào   buổi sáng, buổi chiều các lớp giành cho việc học bồi dưỡng học sinh   giỏi và phụ  đạo học sinh yếu, kém. Phòng chức năng tuy đã có nhưng   vẫn còn thiếu và chưa đạt theo chuẩn của bộ giáo dục . Về thiết bị dạy học: 6
 7. + Trường THPT Sầm Sơn đã có 2 phòng máy tính, đảm bảo cho các lớp  thực hành chương trình tin học. Việc nối mạng Internet để  học sinh khai   thác   sử   dụng   vào   việc   học   tập   đã   đượ c   triển   khai   có   hiệu   quả,   toàn  trường đã có trên 50 máy đượ c nối mạng. Trường cũng đã có trang Web  riêng, cơ  hội cho giáo viên và học sinh biết đượ c thông tin nhà trườ ng  cách nhanh nhất, t ừ  đó trao đổi giữa nhà trườ ng với phụ  huynh và học  sinh đượ c nhanh chóng và thuận tiện hơn.   + Trang thiết bị  thí nghiệm và đồ  dùng dạy học đã đượ c cấp theo số  lượ ng theo quy định của sở  GD&ĐT, nhưng về  chất lượng một số thiết  bị không đượ c tôt, một số hoá chất chưa đạt yêu cầu.  Đa số các tiết dạy   có thiết bị ở các phòng thực hành thí nghiệm đều đượ c sử dụng một cách  tối đa. + Thư viện của trường h ầu nh ư có đủ sách giáo khoa và nhiều loại sách  bồi dưỡng giáo viên, sách bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh ôn thi Đại  học. Các loại sách báo và tạp chí liên quan đến giáo dục đều đượ c mua   sắm đầy đủ, song việc phục vụ  h ọc sinh  đọc sách báo tại trườ ng vẫn   còn hạn chế, có lẽ tâm lý học sinh ngày nay thích đọc tài liệu trên mạng  nhều hơn là ngồi đọc sách tại thư viện. 2.4.  Công tác kiểm tra nội bộ trường h ọc Ban kiểm tra nội bộ tr ường h ọc đã duy trì việc kiểm tra theo định kỳ và   đột xuất, qua đó để  có kết luận và biểu dươ ng người tốt việc tốt đồ ng  thời nghiêm khắc phê bình, uốn nắn và sử  lý kịp thời những trường hợp   sai trái vi phạm chuyên môn và đườ ng lối của Đảng, chính sách pháp luật  cuản nhà nướ c. Việc duy trì nề  nếp giao ban giữa Ban giám hiệu với Chủ  tịch công  đoàn và Bí thư đoàn trường đượ c thực hiện theo từng tu ần từng tháng, vì   thế  đã nắm bắt thông tin kịp thời, qua đó có những quyết định phù hợp  để  xử  lý tình huống mới phát sinh một cách có hiệu quả. Việc sinh hoạt   ở  các tổ  chuyên môn và họp hội đồng nhà trường cũng được duy trì đều  đặn theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2.5.  Những mặt còn hạn chế, yếu kém    Trườ ng THPT Sầm Sơn tuy đã đạt đượ c những thành tựu quan trọng,  song trong những năm qua vẫn còn những nhược điểm, yếu kém so với  yêu cầu của nền giáo dục trong thời kỳ đổi mới, cụ thể là: 2.5.1.Chất lượng giáo dục chưa tương xứng với sự  phát triển của thị   xã du lịch. 7
 8.   Chất lượng giáo dục của trường Trung h ọc phổ  thông sầm Sơn mới   đạt đượ c tỷ  lệ từ  55% ­ 65 %  số học sinh vào các trường Đại học, Cao   đẳng . Giáo dục hướng nghiệp dạy nghề  cho h ọc sinh còn nhiều khó  khăn, tuy đã xác định đượ c hướ ng đi và có hướng cụ  thể, song việc đào  tạo nghề còn đơn giản, học sinh không thể  dùng chứng chỉ  này để  hành   nghề đượ c. Do đó số  học sinh sau khi tốt nghi ệp n ếu không đậu vào các   trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp thì số  học sinh  có việc làm cũng rất hạn chế, chủ  yếu làm dịch vụ  đơn giản trong ba   tháng mùa hè, vì không có chuyên môn kỹ thuật lành nghề. 2.5.2.  Về cơ sở vật chất:      Tuy đã được đầu tư  xây dựng nhà cao tầng. Nhưng Tr ường   THPT   Sầm Sơn vẫn còn thiếu thiết bị thí nghiệm và các đồ  dùng dạy học. Đặc   biệt là vấn đề hiện đại hoá trườ ng học để  xây dựng trườ ng chuẩn quốc   gia, thì các phòng thực hành thí nghiệm, thư  viện, các phòng chức năng,   phòng tập, phòng tiếng… còn phải đầu tư  cái ruột bên trong trị  giá hàng   tỷ  đồng. Diện tích sân chơi, bãi tập còn chật hẹp, do đó việc học các  môn Thể dục –Quân sự ở sân trườ ng đã làm ảnh hưở ng đến các môn học   văn hoá trên các lớp.     2.5.3.  Đối với giáo viên, việc đổi mới phương pháp giảng dạy còn hạn   chế.     Yêu cầu của đổi mới phươ ng pháp giảng dạy là rất cao, đòi hỏi cả  thầy và trò phải chịu khó suy nghĩ, tốn nhiều công sức. Tuy trường đã  tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy, song vẫn còn một số  giáo  viên vẫn dạy theo phương pháp cũ, việc sử  dụng đồ  dùng dạy học còn  hạn chế. Mặt khác thói quen học theo kiểu th ụ  động  ở  các lớp dưới đã   tạo ra cho học sinh thi ếu tính sáng tạo. Bên cạnh đó Bộ Giáo dục và Đào  tạo luôn yêu cầu dạy đổi mới phương pháp, nhưng sách giáo khoa   thì  chươ ng trình quá tải.  Việc phụ đạo học sinh yếu kém còn hạn chế; Các tổ  nhóm chuyên môn   chưa có kế hoạch cụ thể để  tổ  chức phụ  đạo học sinh yếu kém một cách  liên tục,  chưa đồng đều ở các môn, chưa kích thích được tính ham học của  đối tượng học sinh này. 2.5.4. Đối với học sinh:     Học sinh trên địa bàn thị xã Sầm Sơn so với các địa phương khác thì chưa  thật sự  ham học, còn  ảnh hưởng của đất Du lịch, chất lượng tuyển sinh   đầu vào lớp 10 hàng năm điểm còn thấp. Nhận thức của Phụ  huynh về  việc chăm lo cho con em học hành cũng chưa tương xứngvới một thị xã. 8
 9.    Từ  thực trạng trên, để  tạo ra đượ c sự  chuyển biến tích cực về  chất   lượ ng giáo dục của trường THPT S ầm S ơn t ừ  nay  đến 2015 tôi mạnh   dạn đưa ra  giải pháp  đổi mới công tác quản lý như sau: B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN  NHẰM PHÁT TRIỂN  GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT  SẦM SƠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015 1 .  ĐỊNH HƯỚNG QUY MÔ PHÁT TRIỂN, CÁC CHỈ  TIÊU VÀ MỤC TIÊU   CỦA NHÀ TRƯỜ NG TỪ NAY  ĐẾN NĂM 2015 1.1­Quy mô phát triển trường lớp: * Căn cứ  vào số  lượng học sinh trường Trung h ọc c ơ s ở c ủa th ị xã  Sầm Sơn, từ nay đến năm 2015 quy mô phát triển trường lớp của tr ường   THPT Sầm Sơn hàng năm ổn định ở mức sau:   ­K10 :  8 lớp có 360 học sinh   ­K11 :  8 lớp có 360  Học sinh.   ­K12 :  8 lớp có 360  Học sinh.  Toàn trường có  24 lớp, trung bình hàng năm có  khoảng 1080 học   sinh. * Duy trì sĩ số, phấn đấu không có học sinh bỏ học. 1.2­Về chất lượng : *Chỉ tiêu đối với học sinh: +Về đạo đức:   ­Học sinh có hạnh kiểm khá, tốt đạt 98 %. Trong đó loại tốt 70% trở  lên.   ­Không có học sinh vi phạm pháp luật. +Về học tập: ­Học sinh lên lớp thẳng:   99,5 % tr ở lên. ­Học sinh giỏi cấp t ỉnh:    x ếp th ứ  5­10 toàn tỉnh.  ­Học sinh giỏi toàn diện:  4,5% tr ở lên.  ­Học sinh học lực khá:      50% trở lên. ­Học sinh đậu tốt nghiệp:  99% ­ 100%   9
 10. ­Học sinh đậu Đại học Cao đẳng : Đạt 70% trở lên                (trong đó Đại học chiếm 35% trở lên) ­Lớp Tiên tiến và tiên tiến xuất sắc : 50% . *Chỉ tiêu đối với cán bộ giáo viên: +Tư  tưở ng: 100% cán bộ  giáo viên thực hiện tốt chủ trương đườ ng lối  của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nướ c, có tư  tưở ng vững vàng,  tin tưởng tuyệt đối vào sự  lảnh đạo của Đảng. Có lối sống lành mạnh,   giản dị, thực hiện m ặc trang ph ục theo quy định.  + Chuyên môn:   ­ Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh :     5 ­ 10   ­  Giáo viên dạy giỏi cấp trường    :     60% ­70% ­ Sáng kiến kinh nghi ệm c ấp t ỉnh  :     40­50         ­ Giáo viên có trình độ trên chuẩn :      26% + Danh hiệu : ­ Chiến sĩ thi đua các cấp /1 năm:         5 ­ 10   ­ Lao động tiên tiến:                   99%   ­ Chủ nhiệm xuất sắc :                           50% + Hình thưc khen thưởng:   Hàng năm có 15% số cán bộ, giáo viên đượ c  tặng giấy khen và bằng khen của cấp trên. 1.3. Về Cơ sở vật chất, trang thi ết b ị d ạy h ọc:   Hoàn thiện xây dựng khuôn viên nhà trườ ng theo hướng xanh­sạch­ đẹp. Có đủ phòng học bộ môn, trang thiết bị thí nghiệm đầy đủ, đáp ứng  đượ c yêu cầu của phương pháp dạy học hiện đại. Phấn đấu trang bị cho   mỗi lớp học có một máy chiếu đa năng để  giáo viên dạy bằng giáo án  điện tử. Hệ  thống mạng lan trong nhà trường sẽ  đượ c sử  dụng có hiệu  quả, tất cả  máy tính  ở  phòng tin học đều đượ c nối mạng để  học sinh  khai thác sử  dụng có hiệu quả  trong học tập. Nhà tập đa năng sẽ  đượ c   hoàn thiện vào cuối năm 2011. Diện tích đất tiếp tục đượ c mở  rộng để  trường có sân chơi và bãi tập theo đúng quy định. 1.4. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ­ Nhà trườ ng liên tục đạt trườ ng Tiên tiến xuất sắc, đượ c UBND tỉnh  tặng cờ  thi đua. Phấn đấu đến năm học   2012 ­2013 trường đượ c Chủ  tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì. 10
 11. ­ Chi bộ  đảng đạt trong sạch vững mạnh, tiếp tục đượ c Ban chấp hành   đảng bộ tỉnh Thanh Hoá tặng bằng khen. ­ Công Đoàn vững mạnh cấp Tỉnh, đượ c Liên đoàn lao động Việt Nam   tặng bằng khen.  ­ Đoàn trường đạt thành tích xuất sắc đượ c tỉnh Đoàn tặng Cờ thi đua. ­ Trường THPT Sầm Sơn ph ấn đấu công nhận trường đạt chuẩn Quốc  gia vào cuối năm 2011 và phấn đấu trở  thành trường tốp đầu của các   trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Để  đạt được mục tiêu trên, những năm tới  Ban giám hiệu cần cần   phải có những giải pháp thiết thực, hiệu qu ả. 2.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN  NHẰM PHÁT  TRIỂN  GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT  SẦM S ƠN T Ừ NAY ĐẾN 2015. 2.1.   Giáo dục tư  tưởng Hồ  Chí Minh về  chiến lược trồng người   đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong giai đoạn hiện nay. Tư  tưởng của Hồ  Chí Minh, “Trồng người” là một trong sự  nghiệp  có tính chiến lược rất khoa học và toàn diện cả về vai trò, mục đích, nội   dung, phương châm, phương pháp giáo dục và về  lực lượ ng thực hiện   giáo dục. Như  người đã từng dạy: “Vì lợi ích mườ i năm thì phải trồng  cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Chúng ta phải đào tạo ra   những công dân tốt và cán bộ  tốt cho nước nhà. Nhân dân, Đảng, chính  phủ giao các nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, các chú.   ­ Về  phương châm giáo dục:  trước hết giáo dục phải phục vụ  đườ ng  lối chính trị  của Đảng, phải gắn liền với thực tế cuộc sống lý luận gắn   liền với thực tế, học đi đôi với hành. ­ Về phương pháp giáo dục: Trong tác phẩm “Đời sống mới’ Người yêu  cầu: “Trong một tr ường học, các thầy nên thi nhau tìm cách dạy sao cho  dễ hiểu, dễ nhớ, nhanh chóng và thiết thực…”. ­ Về  lực lượng giáo dục:  Ngoài trách nhiệm chính là các thầy cô giáo,   cán bộ  nhân viên trong trường học, Bác còn nêu lên trách nhiệm của các  cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, đoàn thể chăm lo giáo dục thế hệ trẻ.   Đó chính là đườ ng lối xã hội hoá giáo dục mà chúng ta đang thực hiện   hiện ngày nay.      Thấm nhuần tư  tưởng Hồ  Chí Minh về  chiến lược “Trồng người”,   ngày nay Đảng ta coi “Giáo dục ­ Đào tạo là quốc sách hàng đầu”, nhưng  đến nay điều đó vẫn chưa đượ c nhận thức sâu sắc và chưa đượ c cụ  thể  hoá đầy đủ bằng các chủ trương chính sách của nhà nước, bằng các biện   11
 12. pháp chỉ  đạo và tổ  chức thực hiện sâu sát của các ngành các cấp. Vì vậy  để  giáo dục phát triển trước hết phải làm cho mọi cấp, mọi ngành, mọi  cán bộ Đảng viên và nhân dân Sầm Sơn nhận thức rõ về  tầm quan trọng   của giáo dục Trung học phổ thông Sầm Sơn. Phải tổ chức nghiên cứu tư  tưở ng Hồ  Chí Minh, các Nghị  quyết của Đảng về  giáo dục, nghiên cứu   và thực hiện luật giáo dục, đưa luật giáo dục vào cuộc sống, phải làm   cho mọi người, mọi nhà thấy đượ c sự  dốt nát là một thứ  giặc, muốn  chiến thắng đói nghèo phải có tri thức. Hơn nữa thời đại ngày nay là thời  đại của khoa học công nghệ và tin học, nếu không muốn tụt hậu thì phải   có tri thức, phải vươn lên nắm bắt khoa học để  áp dụng vào sản xuất.  Phải coi đầu tư  cho giáo dục ­ đào tạo nói chung và giáo dục Trung học  phổ thông nói riêng là đầu tư  quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế ­   xã hội của đất nước. Đại hội đảng bộ  thị  xã Sầm Sơn lần thứ  XV đã  định hướ ng cho sự  nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo  ở  Sầm Sơn,  trong đó chú trọng đến chất lượng giáo dục, đến việc xây dựng trườ ng   chuẩn Quốc gia; đặc biệt là đối với trường Trung học phổ  thông Sầm   Sơn cần tập trung cho v ấn đề học sinh giỏi, học sinh đậu vào các trườ ng   Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp. 2.2. Tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng. đối với giáo dục Trung học   phổ thông  Sầm Sơn Phát triển Đảng viên, tăng cườ ng sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo  dục là điều kiện tiên quyết để  đưa sự  nghiệp phát triển giáo dục thành   công. Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đườ ng lối, bằng sự  thuyết phục   và gương mẫu của Đảng viên, chứ   Đảng không làm thay nhiệm vụ của   chính quyền. Để phát huy hiệu lực, vai trò lãnh đạo của Đảng trong giáo  dục trung học phổ  thông, trước hết cần phải củng cố  tăng cườ ng số  lượ ng và chất lượng đảng viên chi bộ  trường học. Nâng cao tính chiến   đấu của mỗi giáo viên là đảng viên, họ  phải thực sự  trở  thành hạt nhân  lãnh đạo trong  trường học, họ phải xác định đượ c đảng viên phải có sự  cống hiến, hy sinh vì lợi ích chung của nhà trường.    Công tác phát triển Đảng phải duy trì thườ ng xuyên liên tục trong nhà   trường, đặc biệt chú ý bồi dưỡng cho thế  hệ  học sinh, cần ch ọn nh ững   học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, có thành tích cao trong học tập và  rèn luyện cho học l ớp c ảm tình Đảng. Mỗi năm nên kết nạp một đến hai  học sinh  ở  trường Trung học ph ổ thông vào Đảng. Nếu làm như  vậy sẽ  có tác dụng giáo dục học sinh, khích lệ học sinh học tập và rèn luyện tốt   hơn.      Phấn đấu đến năm 2015 số  Đảng viên  ở  chi bộ    trường Trung h ọc   phổ   thông   Sầm   Sơn   phải   chiếm   tỷ   lệ   trên   60   %   số   giáo   viên   của   12
 13. trường.Tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng trong nhà trường là yếu tố  cơ  bản cho giáo dục ­ Đào tạo phát triển, nó đảm bảo định hướ ng đúng đắn  cho “Chiến lược phát triển con người” của Đảng ta. 2.3.   Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ  quản lý có năng lực, đáp   ứng với yêu cầu đổi mới Thực hiện tốt chỉ thị 40 – CT/TW c ủa Ban Bí thư  về việc xây dựng,   nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.    * Trong những năm tới cần phải xây dựng đội ngũ giáo viên đủ  về  số  lượ ng, đảm bảo chất lượng, thực sự yêu nghề.      Chú ý xây dựng đội ngũ giáo viên có kiến thức và năng lực bồi dưỡng   cho học sinh giỏi và học sinh ôn thi vào các trườ ng Đại học, Cao đẳng và  trung học chuyên nghiệp.     Để đảm bảo đủ  số  lượng giáo viên theo kế hoạch thì Ban giám hiệu  trường Trung học phổ  thông  ở  Sầm Sơn phải đấu mối với phòng giáo  dục, nắm bắt đượ c số  lượng học sinh  ở  các cấp tiểu học và Trung học   cơ  sở. Dự  báo đượ c quy mô phát triển trường lớp, từ  đó có kế  hoạch   trước mắt và lâu dài báo cáo với Sở  Giáo dục ­ Đào tạo Thanh Hoá biết   và có hướ ng giải quyết phù hợp.     Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là việc làm thườ ng xuyên và   mang tính lâu dài. Để làm tốt điều đó thì lãnh đạo nhà trườ ng phải có kế  hoạch rà soát, đánh giá đội ngũ giáo viên, phân loại giáo viên. Tạo điều  kiện cho giáo viên đi học cao học, phấn đấu đến năm 2015 tỷ  lệ  giáo   viên có bằng thạc sĩ chiếm hơn 26 %.   Để  có chỉ  tiêu đó thì Ban giám  hiệu phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên đi học, đặc biệt là   giáo viên trẻ, mỗi năm ít nhất phải có từ  một đến hai giáo viên đi học   cao học.        Để  nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên, nâng cao trình độ  chuyên môn nghiệp vụ, Ban giám hiệu phải tăng cườ ng đánh giá xếp  loại giáo viên và đượ c thực hiện bằng nhi ều bi ện pháp như  thông qua   các đợt thao giảng, dự giờ định kỳ, dự  giờ  đột xuất, thăm dò ý kiến học  sinh, thanh tra chuyên môn và sự  tự  đánh giá của giáo viên. Hiệu quả  giảng dạy của giáo viên cuồi từng học kỳ, tổng kết năm học đều đượ c   đánh giá xếp loại một cách công khai dân chủ, công bằng và khách quan.  Việc đánh giá giáo viên phải lấy thước đo kết quả công việc làm chuẩn,  đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, ngoài hiệu quả  giảng dạy trên lớp  phải   gắn   liền   với   nghiên   cứu   khoa   học,   các   kết   quả   sáng   kiến   kinh  nghiệm đượ c xếp loại cấp tỉnh của giáo viên và việc cải tiến đổi mới   phươ ng pháp giảng dạy, việc sử  dụng  đồ  dùng dạy học có hiệu quả.   13
 14. Tăng cường giáo dục chính trị  tư  tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống  lành mạnh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao bản lĩnh chính  trị, ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề  nghiệp, nhiệt tình với công tác  giảng dạy và tạo được niêm tin trong học sinh và nhân dân.      Chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ  giáo   viên. Tạo điều kiện cho giáo viên thu thập chính đáng bằng công sức và  đóng góp của mình. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ  chính sách cho   giáo viên.        * Đối với cán bộ  quản lý: phải đượ c bồi dưỡ ng về  chuyên môn   nghiệp vụ  quản lý, phù hợp với sự  phát triển giáo dục hiện nay. Tăng   cườ ng học tập lý luận chính trị, nắm vững  đườ ng lối chính sách của  Đảng, pháp luật của nhà nước để  từ  đó vận dụng vào thực tế  trường   học. Sớm quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, cử những giáo viên có năng   lực, trình độ, phẩm chất tốt cho  đi đào tạo nghiệp vụ  để  tăng cườ ng  chuẩn bị thay thế cán bộ  quản lý đến tuổi nghỉ hưu. Chủ động xây dựng   phươ ng án cán bộ  quản lý trướ c mắt và lâu dài. Do đó việc bồi dưỡ ng,  cho đi đào tạo nghiệp vụ  qu ản lý của giáo viên là điều cần thiết phải   làm  ngay. Sắp tới  cần cho số   đồng chí giáo viên trẻ, có năng lực về  chuyên môn, nhiệt tình trong công tác đi học lớp bỗi dưỡng nghi ệp vụ  quản lý giáo dục.  2.4. Đổi mới phương pháp quản lý  ở  trườ ng Trung học phổ  thông   Sầm Sơn          Phương pháp  quản lý giáo dục trong trường học đóng một vai trò  hết  sức  quan trọng trong vi ệc nâng cao chất lượng giáo dục  của nhà  trường.     Để  đổi mới phương pháp quản lý giáo dục  ở  trườ ng Trung học phổ  thông Sầm Sơn cần tập trung th ực hi ện t ốt nh ững vi ệc sau:  ­  Cán bộ  quản lý phải thực hiện  tốt vi ệc  ứng dụng công nghệ  thông  tin trong quản lý trường học, từng bước chu ẩn hoá hệ  thống thông tin  trường học. Nối mạng Internet và nối mạng nội bộ trường học, sử dụng   thành thạo và có hiệu quả trong việc thu th ập và xử lý thông tin, quản lý   trường học hoàn toàn bằng máy tính.   ­ Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của từng năm, cần xây dựng hệ thống   kế hoạch và triển khai việc thực hi ện k ế ho ạch c ủa nhà trườ ng, của các  tổ  chức đoàn thể, các tổ  nhóm chuyên môn, sau đó có tổng kết đánh giá   rút kinh nghiệm.   ­ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đặc biệt là kiểm tra chuyên   môn, nếu làm tốt công tác này thì nó thực sự trở thành công cụ chính của   14
 15. công tác quản lý giáo dục, bởi vì qua kiểm tra sẽ duy trì đượ c trật tự  kỷ  cươ ng dạy và học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo.   Kiểm tra phải có kế  hoạc và có phươ ng pháp, kết hợp kiểm tra định kỳ  và kiểm tra đột xuất.   ­ Đảm bảo quyền lợi và gắn rõ trách nhiệm đối với những người đứng  đầu các tổ  chức, đoàn thể, các tổ  trưở ng, nhóm trưởng trong công tác  quản lý các thành viên trong tổ chức của mình.    ­ Xây dựng quy chế  quan h ệ  công tác giữa các thành viên trong Ban   giám hiệu và giữa Ban giám hiệu với  các tổ  chức đoàn thể  ­ Giáo viên ­  Nhân viên trong nhà trường. Quy chế  phải rõ ràng dân chủ, công khai,  mọi công việc phải được minh bạch.      ­ Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ  trương, chính sách của   Đảng và Nhà nướ c về  giáo dục và đào tạo, nêu gươ ng những người tốt,   việc tốt; những kinh nghi ệm hay, nh ững sáng kiến có giá trị  đượ c  ứng  dụng vào giảng dạy và học tập.   ­ làm tốt công tác tham mưu, đấu mối phối hợp với các cấp Uỷ  Đảng,   Chính quyền địa phương để các cấp uỷ Đảng, Chính quyền ở thị xã Sầm   Sơn đưa công tác giáo dục Trung học phổ thông vào nội dung cơ bản của   chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của thị xã Sầm Sơn. Tiếp tục thực   hiện tốt các quy định của nhà nướ c về phân cấp quản lý giáo dục và đào  tạo, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn giữa quản lý theo ngành và  quản lý theo lãnh thổ, đồng thời thực hiện tốt mối quan h ệ này.  2.5.  Tiếp tục chỉ đạo tốt việc đổi mới phương pháp dạy học   Đổi   mới   phương   pháp   dạy   học   nó   có   tính   quyết   định   đến   chất  lượ ng giáo dục và hiệu quả  của quá trình dạy học. Nó liên quan đến cơ  sở  vật chất, thiết bị  dạy học, đến trình độ  và nghiệp vụ  sư  phạm của  giáo viên, ý thức và khả  năng tiếp thu của học sinh. Do đó để  làm tốt  công tác đổi mới phương pháp dạy học thì cần phải chú ý những điểm  sau:   +   Đối với Ban giám hiệu:   Tiếp tục chỉ  đạo một cách có hiệu quả  phươ ng pháp giáo dục theo tinh th ần đổi mới mà Bộ giáo dục và Đào tạo  đã ban hành. Xây dựng hoàn chỉnh kế  hoạch hoạt động của ban chuyên   môn. Thường xuyên tổ  chức dự  giờ, thăm lớp để  rút kinh nghiệm.  Tiếp   tục hoàn chỉnh thư viện và phòng thí nghiệm, xây dựng đầy đủ  các trang  thiết bị và đồ dùng dạy học.    +  Đối với giáo viên:   Tiếp tục nêu cao vai trò chủ  động, sáng tạo,  mạnh dạn áp dụng những suy nghĩ, những tìm tòi mới vào bài dạy. Kiên  15
 16. trì vận dụng phương pháp dạy học mới một cách có hiệu quả, lấy đó   làm nhiệm vụ trọng tâm của người giáo viên trong từng năm học.     Giáo viên phải thường xuyên đượ c học, bồi dưỡ ng, nghiên cứu sách   giáo khoa mới, tiếp cận với phương ti ện d ạy h ọc hi ện đại, sử  dụng có  hiệu quả  phòng học bộ  môn và các thiết bị  dạy học. Có tinh thần học   tập đồng nghiệp, trao đổi rút kinh nghiệm qua việc so ạn bài và giảng   dạy trên lớp. Tất cả  giáo viên phải biết sử  dụng thành thạo công nghệ  thông tin và ứng dụng có hiệu quả vào công tác giảng dạy.   + Đối với học sinh:  Xây dựng cho học sinh phương pháp học mới, chủ  động lĩnh hội kiến thức trên lớp và biết cách tự học, tự bồi dưỡng ở nhà.  Muốn làm đượ c điều đó thì học sinh phải có ý thức tự giác cao trong học  tập, có đủ tài liệu sách vở để học tập và tham khảo. 2.6.  Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục    Thực hiện xã hội hoá giáo dục là việc làm cho toàn dân hiểu đượ c sự  nghiệp giáo dục không phải là của riêng nhà nướ c mà là sự  nghiệp của  toàn đảng, toàn dân. Mọi người đều có trách nhiệm chăm lo phát triển  giáo dục về  mọi mặt, tạo điều kiện và cơ  hội để  mọi ngườ i đượ c học   tập phù hợp với hoàn cảnh của mình, học tập suốt đời, tiến tới cả  nướ c   thành một xã hội học tập.        Ngoài sự  quan tâm chỉ  đạo của các cấp Uỷ  Đảng, chính quyền địa  phươ ng Ban giám hiệu trường Trung h ọc ph ổ  thông Sầm Sơn cần làm  tốt công tác vận động quần chúng và các tổ  chức xã hội như  Hội chữ  thập đỏ, hội khuyến học, các nhà nghỉ của các Bộ, Ngành trên địa bàn thị  xã Sầm Sơn, hội phụ  huynh... Để  các tổ  chức xã hội góp sức vào việc   xây dựng sự nghiệp giáo dục đào tạo ở  thị xã Sầm sơn. Từng bướ c thực   hiện công bằng xã hội trong giáo dục của mình như: Những em thi đậu   vào trường Trung học phổ  thông nhưng hoàn cảnh gia  đình khó khăn,  không có tiền đi học, thì cần phải có chính sách hỗ  trợ  học sinh nghèo   vượ t khó.  Ưu tiên cho các đối tượ ng thuộc diện chính sách. Thực hiện   chế  độ  khen thưởng cao cho những h ọc sinh h ọc gi ỏi, khuy ến khích các   em phát huy tài năng của mình.  2.7.   Tăng cường đầu tư  xây dựng cơ  sở  vật chất, trang thiết b ị   dạy học     Trường THPT Sầm Sơn cơ  bản là có đủ  số  phòng học   cao tầng, chỉ  học một ca vào buổi sáng; các phòng chức năng, phòng  học bộ  môn, phòng thực hành thí nghiệm đều đã có đầy đủ, nhưng các   thiết bị  bên trong còn thiếu nhiều, cần phải đượ c đầu tư  mua sắm tới   hàng tỷ đồng. Nhà tập Đa năng đang tiến hành xây dựng, cố  gắng hoàn  thành vào cuối năm nay. Diện tích sân chơi bãi tập còn chật hẹp, cần   16
 17. đượ c mở  rộng thêm về  phía đông của sân trườ ng.   Để  giải quyết các   vấn đề  trên thì Ban giám hiệu nhà trườ ng cần có kế  hoạch và tham   mưu tích cực cho cấp Uỷ  đảng, chính quyền địa phươ ng và sở  Giáo  dục – Đào tạo Thanh Hoá; một phần là tăng cườ ng nguồn vốn từ  ngân  sách của thị  xã Sầm Sơn và các dự  án cấp cho Giáo dục từ  tỉnh Thanh   Hoá; mặt khác tranh thủ  kinh phí từ  công tác xã hội hoá giáo dục. Vấn  đề  có kinh phí, nhưng việc mua sắm và sử  dụng các trang thiết bị  có  hiệu quả  cũng là việc làm hết sức quan trọng, nó phụ  thuộc vào việc   quản lý của Ban giám hiệu nhà trườ ng và ý thức trách nhiệm của cán  bộ giáo viên.   Diện tích sân chơi, bãi tập đã đượ c Uỷ  ban nhân dân thị  xã Sầm Sơn  có  hướ ng di chuyển nhà trẻ  Hoa lan  ở  phía đông sân trườ ng tới  địa   điểm mới, kế  hoạch là trước năm 2015 sẽ  bàn giao diện tích đất lại   cho trường Trung học ph ổ thông Sầm Sơn đưa vào sử dụng.    2.8.  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra n ội b ộ tr ường h ọc Kiểm tra nội bộ trường học là một chức năng đích thực của quản lý  trường học, là khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình quản lý, đảm bảo   tạo lập mối liên hệ ngược thường xuyên kịp thời giúp Hiệu trưở ng hình  thành cơ  chế  điều chỉnh hướng đích trong quá trình quản lý nhà trườ ng.   Mục đích của việc kiểm tra là giúp cho cán bộ  giáo viên đảm bảo tốt  việc chấp hành chính sách pháp luật về  giáo dục, thực hiện các văn bản  pháp quy của Bộ  giáo dục và Đào tạo đối với trường học; giúp đỡ  phát  hiện ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, khen chê kịp thời, xử lý cần thiết  để  cải tiến tổ  chức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả  Giáo dục  và Đào tạo trong nhà trườ ng.  Muốn làm tốt việc kiểm tra nội bộ trường  học thì Hiệu trưởng có trách nhiệm sử dụng bộ máy quản lý, cán bộ giáo  viên để  kiểm tra công việc hoạt động, mối quan hệ  của mọi thành viên   trong trường và những điều kiện phương tiện phục vụ  cho dạy h ọc và  giáo dục, xét và giải quyết các khiếu nại, tố  cáo về  vấn đề  thuộc trách   nhiệm quản lý của mình.  Ban giám hiệu Nhà trườ ng cần phối hợp với   tổ  chức Đảng, đoàn thể  trong trường tiến hành việc tự  kiểm tra nội bộ  nhà trườ ng, phát huy và thực hiện dân chủ hoá trong quản lý nhà trườ ng,   thực hiện tốt quy ch ế chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.     Kiểm tra phải đượ c tiến hành thường xuyên, liên tục và tăng cường  kiểm tra đột xuất, đảm bảo tính công bằng và đạt hiệu quả. Khi kiểm   tra phải có kết luận, biên bản kiểm tra và lưu trữ  hồ  sơ  kiểm tra. Các   trường Trung học phổ  thông phải chú ý xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ  kiểm tra nội bộ  trường học, giúp Hiệu trưở ng làm tốt công tác quản lý  giáo dục nhà trường. 17
 18. 2.9.  Thực hiện tốt các cuộc vận động do Bộ  trưởng bộ  Giáo dục và   đào tạo   phát động. ­ Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ  Chí Minh ”; Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm  gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”;  cuộc vận động “Xây dựng trường học   thân thiện, học sinh tích cực”;  cuộc vận động  “ Hai không”  với 4 nội dung   : “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nói không với vi   phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm lớp”.  ­ Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên động viên khuyến khích 100% giáo   viên ứng dụng Công nghệ thông tin vào đổi mới Phương pháp dạy học.  ­ Xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong nội bộ  cơ  quan, phát huy dân chủ  trong   nhà trường, thực hiện công khai hoá, dân chủ  hoá mọi chủ  trương  đường lối chính sách, chế độ  của CBCNV và học sinh để  phát huy nội lực   của nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  ­ Bám sát phương hướng nhiêm vụ  từng năm học của Bộ  Giáo dục và Đào  tạo, Sở Giáo dục và đào tao Thanh Hoá để có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo hoạt  động dạy và học trong nhà trường sát thực với chỉ đạo chung nhưng phù hợp   với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương. Luôn thúc đẩy phong trào   thi đua “Dạy tốt, học tôt” để nâng cao chất lượng trong nhà trường.  Chỉ đạo đổi mới công tác quản lý trường học với tinh thần “kỷ cương, tình   thương trách nhiệm”.               C .  KẾT LUẬN 1) Kết quả nghiên cứu  ­   Những năm qua với sự  đổi mới của công tác quản lý, trườ ng Trung   học phổ thông Sầm Sơn  đã có bướ c chuyển biến tích cực, đó là:  * Kết quả giảng dạy và học tập đã đượ c học sinh và nhân dân có niềm  tin, những năm sau cao hơn năm trướ c:        + Từ  năm học 2005 – 2006 đến nay trung bình mỗi năm học, số  học   sinh có hạnh kiểm khá, tốt chiếm tỷ  lệ  95,5% ; ch ỉ  còn 0,9 %  học sinh  có hạnh kiểm yếu, không có học sinh vi phạm pháp luật.   +   Về   học   lực:   Trung   bình   hàng   năm   có   số   học   sinh   giỏi   toàn   diện   chiếm tỷ  lệ  4%,   học sinh h ọc l ực khá chiếm tỷ  lệ  trên 50%, chỉ  còn  khoảng 1,1% học sinh có học lực yếu. Học sinh đậu tốt nghiệp Trung   học phổ  thông hàng năm chiếm tỷ  lệ  từ  99,6% ­ 100% . H ọc sinh  đạt   giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi c ấp t ỉnh hàng năm có từ   60 – 70   giải; từ  năm 2005 đến nay trường đã có 4 giải khu vực môn giải toán   18
 19. trên máy tính Casio. Học sinh  đậu vào các trườ ng Đại học, Cao  đẳng   chiếm tỷ lệ 60%. * Đội ngũ giáo viên có tay nghề ngày càng vững về chuyên môn nghiệp   vụ, yêu nghề, nhiều giáo viên  đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cụm  và cấp tỉnh. Tính đến nay toàn trườ ng đã có 14 giáo viên dạy giỏi cấp   tỉnh,  giáo viên dạy giỏi cấp cụm là 8, số  còn lại có trên 65% giáo viên  dạy giỏi cấp trường. * Các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng:   Trường trung   học phổ  thông Sầm Sơn 5 năm qua liên tục đạt danh hiệu tập thể  tiên  tiến Xuất sắc. Hình thức khen thưởng cao nh ất là đượ c Chủ  tịch nướ c   tặng Huân chương Lao động hạng ba vào năm 2008. Thời gian gần đây  nhất, Ban chấp hành đảng bộ  tỉnh Thanh Hoá tặng cờ  thi đua cho Chi bộ  trường trung học phổ  thông Sầm Sơn là tổ  chức cơ  sở  Đảng trong sạch  vững mạnh tiêu biểu nhiệm kỳ: 2005­2010. ­ Cùng với sự phát triển của Giáo dục và Đào tạo của cả  nướ c thì Giáo  dục  ở trường Trung học phổ thông Sầm Sơn cũng có nhiều chuyển biến   tích cực. Bên cạnh những thành tựu đạt đượ c vẫn còn những hạn chế,   yếu kém cần khắc phục.  Việc đánh giá đúng thực trạng  ở  trường Trung h ọc ph ổ  thông Sầm  Sơn trong những năm qua và đề  xuất các giải pháp để  phát triển giáo   dục nhà trường trong thời gian t ới là việc làm rất cần thiết; Nó giúp cho   lãnh đạo nhà trường tìm ra giải pháp đúng, phát huy đượ c thế mạnh, tận   dụng thời cơ, tranh thủ  đượ c sự  giúp đỡ  của các cấp Uỷ  Đảng, chính  quyền và nhân địa phương, sự  hỗ  trợ  và chỉ  đạo tích cực của Sở  Giáo   dục ­ Đào tạo Thanh hoá, nhằm  đưa sự  nghiệp phát triển giáo dục của   nhà trườ ng lên tầm cao mới, phục vụ  cho s ự  phát triển kinh tế  – xã hội  của thị  xã du lịch Sầm Sơn và góp phần vào công cuộc đẩy mạnh công  nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nướ c. 2) Đề nghị:   ­   Thị  Uỷ, UBND Thị  xã Sầm Sơn tạo  điều kiện mở  rộng diện tích  khuôn viên nhà trường, bằng cách bàn giao khu đất của trường mầm non  Hoa Lan  ở  phía Đông sân trường cho trường Trung học ph ổ  thông Sầm   Sơn theo đúng thời gian trước năm 2015 để  trường có đủ  diện tích đất  theo quy định. ­  Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh hoá đầu tư  thêm các trang thiết bị cho   phòng học bộ  môn, phòng thực hành thí nghiệm để  trườ ng có đủ  điều  kiện dạy học theo hướng của một tr ường chu ẩn Qu ốc gia.  19
 20. ­ Uỷ  ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá cấp kinh phí xây dựng theo đúng kế  hoạch để Nhà tập đa năng hoàn thành đúng tiến độ theo quy định. Với thời gian có hạn, nội dung sáng kiến kinh nghiệm không tránh khỏi   thiếu sót, tôi rất mong được sự góp ý của ban giám khảo. Tôi xin trân trọng cảm ơn !                     Sầm   Sơn,   ngày   20     tháng   5     năm   2011                     NG ƯỜI TH ỰC HI ỆN                               Lê Ngọc Nội   20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản