intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
33
lượt xem
1
download

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học trường phổ thông và sự phát triển sau này của trẻ. Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kĩ năng sống cho trẻ để đạt được hiệu quả cao hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> <br /> I. Phần mở đầu:<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài.<br /> <br /> Trẻ em, thế hệ mầm non tương lai của đất nước, là những chủ nhân sẽ <br /> kế thừa và phát huy những gì tốt đẹp nhất của loài người. Việc giáo dục trẻ <br /> ngay từ  khi còn nhỏ  là vô cùng quan trọng trong sự  nghiệp giáo dục, nhằm <br /> hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ  sau này. Sản phẩm của  <br /> giáo dục là con người mà con người là mục tiêu, động lực của sự  phát triển  <br /> đất nước trong tương lai đó chính là thế hệ trẻ.<br />   Xã hội hiện nay đã và đang làm thay đổi cuộc sống của con người,  <br /> nhiều vấn đề phức tạp liên tục nảy sinh. Bên cạnh những tác động tích cực,  <br /> còn có những tác động tiêu cực, gây nguy hại cho con người, đặc biệt là trẻ <br /> em. Nếu mỗi người trong đó có trẻ  em không có những kiến thức cần thiết <br /> để biết lựa chọn những giá trị sống tích cực, không có những năng lực để ứng <br /> phó, để vượt qua những thách thức mà hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp  <br /> trở ngại, rủi ro trong cuộc sống. Do đó, việc hình thành kỹ năng sống cho mọi  <br /> người nói chung và trẻ em nói riêng đang trở thành nhiệm vụ quan trọng . Giáo <br /> dục kỹ  năng sống phải được đo bằng sự  vận dụng những kỹ  năng đó trong  <br /> cuộc sống mỗi cá nhân để  sống tích cực, sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa. <br /> Giáo dục kỹ  năng sống cho trẻ  mầm non nhằm giúp trẻ  phát triển hài hòa, <br /> toàn diện về nhân cách. Cung cấp cho mỗi trẻ những kiến thức cần thiết về <br /> kỹ năng sống để  các em sống sao cho lành mạnh và có ý nghĩa. Giúp các em <br /> hiểu, biến những kiến thức về kỹ năng sống được cung cấp thành hành động <br /> cụ thể trong quá trình hoạt động thực tiễn với bản thân, với người khác, với <br /> xã hội,  ứng phó trước nhiều tình huống, học cách giao tiếp, ứng xử  với mọi  <br /> người, giải quyết mâu thuẫn trong mối quan hệ  và thể  hiện bản thân một <br /> cách tích cực. <br /> Vì vậy, trong mục tiêu Giáo dục Đào tạo ghi rõ hình thành cho trẻ những <br /> cơ  sở  ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ  nghĩa: khỏe mạnh, <br /> nhanh nhẹn, phát triển hài hòa, cân đối, giàu lòng yêu thương biết quan tâm, <br /> nhường nhịn giúp  mọi người, biết yêu thích và giữ  gìn cái đẹp, thông minh, <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 1<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> ham hiểu biết, thích khám phá và tìm tòi một số  kỹ  năng cơ  bản như: nhẹ <br /> nhàng, khéo léo, biết xin lỗi và nhận lỗi khi  mình có lỗi. <br />  Chính vì thế, nhiệm vụ  của các cô giáo mầm non là việc giáo dục kỹ <br /> năng sống cho trẻ  mầm non hiện nay đang là vấn đề  bức thiết, là việc làm <br /> cần thiết có vai trò to lớn trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non,  <br /> đặc biệt là trẻ  vùng đồng bào DTTS nơi tôi đang công tác. Do đó việc bồi  <br /> dưỡng, chỉ  đạo cho đội ngũ giáo viên trong việc giáo dục kỹ  năng sống cho <br /> trẻ  là rất cần thiết.  Chính vì những lí do trên, tôi đã chọn đề  tài: “Một số  <br /> biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ  <br /> vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh”.<br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.<br /> <br /> Nghiên cứu đề  tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn <br /> diện   cho trẻ   ở  trường mầm non   và chuẩn   bị  tốt tâm thế  cho trẻ  vào học <br /> trường phổ thông và sự phát triển sau này của trẻ.<br /> <br /> Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kĩ  <br /> năng sống  cho trẻ  để đạt được hiệu quả cao hơn.<br /> <br />  Nâng   cao   trình   độ   chuyên   môn   nghiệp   vụ   và   kỹ   năng   tư   vấn   tuyên <br /> truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học với các bậc cha mẹ cho toàn thể <br /> đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của trường.<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu.<br /> <br /> Nghiên cứu một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục <br /> kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở trường mầm non Bình <br /> Minh­ xã Đray Sáp­ huyện Krông Ana­ tỉnh Đăk Lăk.<br /> <br /> 4. Giới hạn của đề tài.<br /> <br /> * Về nội dung:  Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo <br /> dục kĩ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở trường mầm non  <br /> Bình Minh­ xã Đray Sáp­ huyện Krông Ana­ tỉnh Đăk Lăk.<br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 2<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> * Đối tượng khảo sát: Giáo viên, học sinh trường mầm non Bình Minh­ <br /> xã Đray Sáp­ huyện Krông Ana­ tỉnh Đăk Lăk.<br /> * Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9/2017 đến tháng 3/2018<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.<br /> <br /> Để thực hiện đề tài “ Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác <br /> giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở trường mầm <br /> non Bình Minh” Tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:  <br /> <br /> ­ Phương pháp nghiên cứu tài liệu. <br /> ­ Phương pháp thực hành.<br /> <br /> ­ Phương pháp thống kê giáo dục.<br /> ­ Phương pháp trực quan hình ảnh.<br /> <br /> ­ Phương pháp điều tra, thu thập thông tin cá nhân <br /> <br /> II. Phần nội dung<br /> <br /> 1. Cơ sở lý luận <br /> <br /> Theo Tổ  chức Y tế  Thế  giới (WHO) Kỹ  năng sống là khả  năng để  có <br /> hành vi thích ứng (adaptive) và tích cực (positive) giúp các cá nhân có thể ứng <br /> xử hiệu quả trước những nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày <br /> <br /> Theo Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) Kỹ năng sống là cách tiếp <br /> cận giúp thay đổi hoặc hình thành hành vi mới, cách tiếp cận này lưu ý đến  <br /> sự cân bằng về tiếp thu kiến thức hình thành thái độ và kỹ năng.<br />   Những năm gần  đây, kết quả  của nhiều nghiên cứu cho thấy rằng,  <br /> những can thiệp dựa trên giáo dục kỹ năng sống giúp cho việc thay đổi hành  <br /> vi đạt hiệu quả cao hơn so với các phương pháp tiếp cận chỉ cung cấp thông <br /> tin, nâng cao nhận thức.  Ở Việt Nam, những năm gần đây, việc giáo dục kỹ <br /> năng sống ngày càng được nhân rộng về nội dung chương trình và bước đầu  <br /> đã có những kết quả đáng ghi nhận.<br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 3<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> Vì vậy, trường mầm non có nhiệm vụ  giáo dục trẻ  có được những thói  <br /> quen học tập, sinh hoạt hàng ngày. <br /> Giáo dục  “Kỹ  năng sống”  cho trẻ  MN nhằm giúp trẻ  có kinh nghiệm  <br /> trong cuộc sống, biết được những điều nên làm và không nên làm.<br /> Giáo dục “Kỹ năng sống” cho trẻ là giáo dục cách sống tích cực trong xã <br /> hội hiện đại. Giáo dục cho trẻ  những kỹ  năng mang tính cá nhân và xã hội  <br /> nhằm giúp trẻ có thể chuyển kiến thức, thái độ, cảm nhận thành những khả <br /> năng thực thụ, giúp trẻ biết xử lý hành vi của mình trong các tình huống khác <br /> nhau trong cuộc sống<br /> <br /> Giáo dục kỹ  năng sống cho trẻ  mầm non, đó là những hoạt động tích <br /> cực, hướng vào những hoạt động cá nhân hoặc một nhóm trẻ  với mục đích <br /> giúp trẻ  có thể   ứng phó hiệu quả  với các tình huống, thách thức trong cuộc  <br /> sống hàng ngày. Định hướng của giáo dục kỹ  năng sống cho trẻ  là giúp trẻ <br /> làm chủ  bản thân,  ứng xử  phù hợp với cộng đồng và xã hội, thích nghi, học <br /> tập hiệu quả, nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất, ứng phó tích cực trong <br /> các tình huống của cuộc sống.     Theo một số  nghiên cứu cho thấy, các kỹ <br /> năng sống khác nhau theo địa lý, thời gian… Ví dụ  như  trẻ  em vùng biển thì  <br /> có một số  kỹ  năng sống khác với trẻ  em vùng núi, kỹ  năng sống của trẻ  em  <br /> thành phố khác với kỹ năng sống trẻ em nông thôn, kỹ năng sống của trẻ em  <br /> ngày xưa khác với kỹ năng sống trẻ em bây giờ… Tuy nhiên có thể  thấy rất  <br /> rõ ràng là kỹ năng sống luôn gắn bó với các giá trị. Các giá trị sống đúng đắn <br /> là kết tinh được truyền lại như  sự  tôn trọng, sống trách nhiệm, yêu thương,  <br /> sự  tự  tin, sự  sáng tạo, lòng ham hiểu biết…các giá trị  này được truyền lại  <br /> nhằm giáo dục giúp cho con người sống có chuẩn mực và góp phần vào sự <br /> tiến bộ của xã hội.<br /> <br /> 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu <br /> <br />   2.1  Ưu điểm:  Trường được sự  quan tâm chỉ  đạo sát sao của UBND <br /> huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, chính quyền địa phương, quý Sơ <br /> dòng nữ vương Hòa Bình cùng các bậc cha mẹ học sinh.<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 4<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> Trường có 100% học sinh ăn ở bán trú, CSVC khang trang sạch đẹp.<br /> <br /> Tập thể giáo viên đoàn kết nhất trí, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong  <br /> công tác cũng như trong đời sống. <br /> <br /> Giáo viên nắm vững phương pháp, có trình độ  trên chuẩn, có sự  nhiệt <br /> tình chia sẻ, phối hợp với nhau và luôn quan tâm tới trẻ, thường xuyên dành  <br /> thời gian trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc giáo dục trẻ.<br /> <br /> 2.2 Hạn chế: Bên cạnh những mặt  ưu điểm  vẫn còn một số  hạn chế <br /> tồn tại sau: 92.4% học sinh là con em đồng bào DTTS, con bệnh nhân phong  <br /> nên việc thực hiện giáo dục kỹ  năng sống còn nhiều lúng túng đối với giáo <br /> viên và học sinh.<br /> Chưa có nhiều tài liệu sách báo về  giáo dục kỹ  năng sống cho trẻ  để <br /> giáo viên nghiên cứu, tham khảo.<br /> Giáo viên còn nhiều hạn chế về phương pháp tổ chức giáo dục kỹ năng <br /> sống cho trẻ.<br /> Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kĩ năng tuyên truyền của giáo viên chưa <br /> đồng đều làm  ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông. Nội dung, công tác <br /> phối hợp còn sơ  sài, đôi khi thiếu tín thực tế, không phù hợp và chưa được <br /> cập nhật thông tin kịp thời dẫn đến hiệu quả chưa cao, chưa thu hút được sự <br /> quan tâm và đáp ứng thông tin của các bậc cha mẹ và cộng đồng.<br /> <br /> Đa số  phụ  huynh học sinh là người dân tộc thiểu số  nên chưa hiểu và  <br /> quan tâm đến việc giáo dục rèn luyện kỹ  năng sống cho trẻ. Đặc biệt là với <br /> tập tục xưng hô của người đồng bào thì bố mẹ, ông bà hay anh em đều xưng  <br /> là mày, tao, nó…nên cũng  ảnh hưởng không nhỏ  đến việc giáo dục trẻ. Bên <br /> cạnh đó, tại nơi tôi công tác đa số  phụ  huynh đi làm ăn xa, họ  thường dẫn <br /> theo con em mình đi theo nên việc tuyên truyền vận động gặp nhiều khó khăn. <br /> Nhiều phụ huynh còn chưa gương mẫu trong các hành vi tại gia đình. Điều đó <br /> dẫn đến việc giáo dục kỹ  năng sống cho trẻ  của giáo viên đối với trẻ  tại  <br /> trường gặp nhiều hạn chế. Phòng học, điều kiện cơ  sở  vật chất, trang thiết <br /> bị ở một số lớp còn thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học vì vậy  <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 5<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> nên giáo viên gặp không ít khó khăn trong dạy học là điều không thể  tránh <br /> khỏi.<br /> <br /> *Khảo sát đầu năm giáo viên:<br /> <br /> Nội dung khảo sát Số lượng Tỷ lệ<br /> <br /> + Có những hiểu biết và nhận thức đúng đắn <br /> 02/08 25%<br /> trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.<br /> <br /> + Có kế  hoạch thực hiện nội dung giáo dục <br /> 03/08 37.5%<br /> kỹ năng sống cho trẻ.<br /> <br /> + Có nhiều đồ  dùng, đồ  chơi, thơ  ca, truyện <br /> 03/08 37.5%<br /> kể có nội dung giáo dục kỹ năng sống. <br /> <br /> + Có nhiều hình thức, các hoạt động để  lồng <br /> ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Phát  02/08 25%<br /> huy được tính tích cực của trẻ.<br /> <br /> *Kết quả khảo nghiệm học sinh toàn trường đầu năm 2017 – 2018<br /> <br /> Tỉ lệ đạt % Ghi <br /> Nội dung<br /> Tốt Khá TB chú<br /> <br /> Mạnh dạn tự tin 35% 23% 42%<br /> <br /> Kỹ năng trong giao tiếp 28% 20% 52%<br /> <br /> Kỹ năng thích khám phá học hỏi 32% 21% 47%<br /> <br /> Kỹ năng vệ sinh cá nhân và tự lập 24% 22% 54%<br /> <br /> Kỹ năng nhận thức 29% 10% 61%<br /> <br /> * Về phía phụ huynh. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 6<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> Tôi tiến hành khảo sát mức độ  nhận  thức của phụ  huynh về  tầm quan <br /> trọng của  việc dạy kĩ năng sống cho trẻ tại 02 lớp là Lá và Mầm với tổng số <br /> 64 phụ huynh. <br /> <br />   Phụ huynh (Tổng số : 64)<br /> <br />      Mức độ  Số lượng %<br /> <br /> Rất quan trọng 08/64  12.5 %<br /> <br /> Quan trọng 16/64  25%<br /> <br /> Bình thường 31/64 48.4 % <br /> <br /> Không quan trọng 09/64 14.1 % <br /> <br /> Qua bảng tổng hợp trên ta thấy giáo viên đã nắm được nội dung giáo dục <br /> kỹ  năng sống cho trẻ  song chưa đầy đủ. Giáo viên đang còn tập trung vào <br /> việc dạy trẻ  theo chương trình giáo dục mầm non mới, chưa coi trọng việc <br /> dạy trẻ  kĩ năng sống cho học sinh nên việc tổ  chức của giáo viên còn chung <br /> chung  về  nội dung cũng như  các hình thức và phương pháp dạy trẻ. Nhiều  <br /> giáo viên còn mơ hồ trong việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, chủ yếu  <br /> dạy trẻ theo chương trình với các chủ đề trong năm, việc lồng ghép giáo dục  <br /> kĩ năng sống cho học sinh còn lúng túng hoặc nội dung giáo dục chưa cụ thể.  <br /> Mới chỉ  có 25 % giáo viên có những hiểu biết và nhận thức đúng đắn trong  <br /> việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. 37,5 % giáo viên có kế hoạch thực hiện <br /> nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Việc lập kế hoạch giáo dục kĩ năng <br /> sống tích hợp theo chủ đề trong năm học chưa linh hoạt.<br /> <br /> Kĩ năng sống của  học sinh còn nghèo nàn, đa số  trẻ  còn chưa biết cách <br /> ứng xử  với các tình huống bất thường xảy ra cũng như  chưa biết cách giao  <br /> tiếp  ứng xử  có văn hóa với người thân và mọi người trong xã hội. Tỉ  lệ  trẻ <br /> mạnh dạn tự tin trong giao tiếp chỉ 35% trẻ làm tốt, các kỹ năng khác tỉ lệ còn  <br /> rất thấp. <br /> Đa phần phụ huynh  chưa nhận  thức được tầm quan trọng của  việc dạy <br /> kĩ năng sống cho con, 12.% phụ  huynh cho rằng việc dạy kĩ năng sống cho  <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 7<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> con là rất quan trọng, 25% là quan trọng, tỉ  lệ  chưa quan trọng là 48.4% và  <br /> không quan trọng là 14,1%. Phụ huynh chưa   thường xuyên phối hợp với giáo <br /> viên chủ  nhiệm để  cùng thống nhất giáo dục kĩ năng sống cho con về  nội  <br /> dung cũng như phương pháp. Một số phụ huynh chưa biết nội dung sẽ dạy gì <br /> và dạy như  thế  nào. Do vậy trong quá trình giáo dục đã thấy được nguyên  <br /> nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan như sau:<br /> <br /> 2.3  Nguyên nhân chủ quan: <br /> <br /> Đội ngũ giáo viên mới ra trường, kinh nghiệm trong giảng dạy còn ít nên <br /> còn nhiều bỡ ngỡ trong việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. <br /> <br /> Chưa biết cách lựa chọn nội dung giáo dục kỹ  năng sống để  vận dụng <br /> vào thực tế sao cho hiệu quả.<br /> <br /> Cách tổ chức còn áp đặt, nặng nề, mang tính hình thức. <br /> ̣ ồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống vao giang day ch<br /> Viêc l ̀ ̉ ̣ ưa linh  <br /> hoạt, sáng tạo vừa làm vừa rút kinh nghiệm.<br /> <br /> 2.4 Nguyên  nhân khách quan<br /> <br />   Do   năng   lực,   trình   độ   nhận   thức,   tuổi   đời,   của   giáo   viên   trong   nhà <br /> trường chưa đồng đều, giáo viên còn rập khuân, cứng nhắc trong việc thực <br /> hiện giảng dạy. <br /> Đa số  giáo viên là người dân tộc thiểu số nên phần nào ảnh hưởng đến <br /> chất lượng giảng dạy. <br /> Thiếu các điều kiện tối thiểu để  tiến hành giáo duc kỹ  năng sống trong <br /> nhà trường, trước hết là tài liệu cho giáo viên và cho học sinh.<br /> Thực tế trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho cán bộ quản lý nhà trường: <br /> Phải tích cực tổ  chức bồi dưỡng chuyên môn ngay và lâu dài để  có đội ngũ <br /> giáo viên vững vàng về việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.<br /> <br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp:<br /> <br /> a. Mục tiêu của giải pháp<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 8<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> Giúp trẻ  phát triển toàn diện các lĩnh vực như: phát triển về  thể  chất, <br /> tình cảm, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ. Hình thành những yếu tố  đầu tiên <br /> của nhân cách, chuẩn bị  cho trẻ  vào lớp 1, hình thành  ở  trẻ  em những chức  <br /> năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ  năng <br /> sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả <br /> năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở cấp học tiếp theo và cho việc học  <br /> suốt đời.<br /> <br /> Giúp giáo viên làm tốt công tác giáo dục kĩ năng sống    cho trẻ    để  đạt <br /> được hiệu quả cao hơn. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng <br /> tư vấn tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học với các bậc cha mẹ <br /> cho toàn thể đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của trường.<br /> <br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.<br /> <br /> * Biện pháp 1:  Xây dựng kế  hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp  <br /> vụ cho giáo viên về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.<br /> <br /> Bản   thân   tôi   nhận   thấy  việc   bồi   dưỡng   đội   ngũ   giáo   viên   trong   nhà <br /> trường là việc làm thường xuyên, liên tục theo kế  hoạch hàng tháng, hàng <br /> tuần của Ban giám hiệu nhà trường. Đặc biệt là vấn đề   dạy kỹ  năng sống <br /> cho trẻ  trong trường mầm non còn mới mẻ  và rất nhiều giáo viên còn chưa <br /> hiểu rõ được tầm quan trọng của vấn đề hoặc thiếu kỹ năng giảng dạy để có  <br /> thể  truyền đạt cho trẻ  hiểu và hình thành cho trẻ  những kỹ  năng sống cần  <br /> thiết cho trẻ. Vì vậy ngay từ đầu năm học tôi đã tiến hành họp chuyên môn và <br /> nêu nhiệm vụ  trọng tâm của trong năm học, trong đó nhấn mạnh đến việc <br /> đưa các kỹ năng dạy trẻ tập làm một số  công việc tự  phục vụ, chú ý yếu tố <br /> cá nhân của trẻ.<br /> Muốn nâng cao chất lượng giáo dục kỹ  năng sống cho học sinh, trước  <br /> tiên giáo viên phải có nhận thức về  những nội dung dạy trẻ. Để  giúp giáo  <br /> viên có vốn kinh nghiệm nhận thức sâu sắc về việc dạy kỹ năng sống cho trẻ <br /> thì cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên bao gồm những nội dung <br /> cụ thể sau:<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 9<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> ­  Cung cấp tài liệu cho giáo viên tham khảo về những hoạt động dạy trẻ <br /> kỹ   năng   sống.  Cho   giáo   viên   tham   khảo  một  số   giáo   án  hay,   những  kinh  <br /> nghiệm dạy trẻ có nội dung về giáo dục kỹ năng sống của các giáo viên giỏi  <br /> và trên các tạp chí.<br /> <br /> ­ Tập trung bồi dưỡng cho giáo viên về lý thuyết những nội dung mà trẻ <br /> còn yếu để  giáo viên có kiến thức dạy trẻ. Bồi dưỡng cho giáo viên hiểu rõ <br /> thế nào là dạy kỹ năng sống. Dạy kỹ năng sống là dạy cho trẻ những kỹ năng  <br /> gì. Dạy kỹ  năng sống cho trẻ  vào thời điểm nào là hiệu quả  nhất. Đặc biệt  <br /> nhấn mạnh đến những kỹ  năng: lao động tự  phục vụ; hợp tác, chia sẻ; giao  <br /> tiếp, lễ giáo; khám phá, học hỏi; mạnh dạn tự tin.<br /> + Ky năng s<br /> ̃ ống tự tin: Ngay từ khi đến lớp giáo viên nên khuyến khích <br /> động viên trẻ giới thiệu tên của mình với các bạn trong lớp. Nghĩa là giúp trẻ <br /> cảm nhận được mình là ai, cả  về  cá nhân cũng như  trong mối quan hệ  với  <br /> những người khác. Kỹ  năng này giúp trẻ luôn cảm thấy tự tin trong mọi tình <br /> huống ở mọi nơi, mọi lúc. Thể hiện khả năng, năng khiếu của bản thân trước <br /> tập thể  như: Biết tự  giới thiệu về  bản thân, tham gia các chương trình văn <br /> nghệ, biểu diễn thời trang…  Ví dụ: Trẻ  tự  tin đứng trước mọi người giới <br /> thiệu tên của mình và hát 1 bài hát yêu thích.<br /> + Kỹ năng lao động tự phục vụ: Trẻ ở lứa tuổi MN còn rất vụng về, khi <br /> để trẻ tự xúc ăn có thể bố, mẹ hoặc cô giáo thấy trẻ lúng túng thì lại đút cho  <br /> trẻ ăn để tránh rơi vãi, hoặc là khi đến lớp bố mẹ không để cho con cất giầy <br /> dép, cởi bớt áo khoác, cất ba lô mà lại làm giúp cho con. Nhưng giáo viên phải <br /> xác định rằng đó là cách trẻ  học làm người lớn, để  cho trẻ  tự  cần thìa xúc  <br /> cơm ăn, lúc đầu có thể  chưa quen nhưng sau đó dần dần trẻ  sẽ  thành thục  <br /> trong việc tự phục vụ  cho mình trong ăn uống. VD:  Tự  đi giày dép, uống <br /> nước, tự  lấy nệm, lấy gối cho mình (trẻ  lớp mầm)…tự  mặc quần áo, cùng <br /> với cô và các bạn kê dọn bàn ăn, tự đánh răng sau khi ăn, tự rửa mặt …(trẻ 4­<br /> 5 tuổi)<br /> + Kỹ  năng vệ  sinh cá nhân: Giúp cho giáo viên dạy trẻ  có thể  tự  súc <br /> miệng, đánh răng và rửa mặt. Dạy trẻ cách rửa tay trước mỗi bữa ăn và nhận  <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 10<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> biết khi nào thì quần áo của mình bị  bẩn cần phải giặt. Đối với các bé gái, <br /> giáo viên phải biết dạy trẻ  thói quen tóc tai luôn gọn gàng, biết giúp người <br /> lớn dọn dẹp, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh.<br /> <br /> ́ ợp tác: Khi dạy trẻ kỹ năng hợp tác cần giúp trẻ  hiểu <br /> + Ky năng sông h<br /> ̃<br /> có những công việc một mình sẽ  không thể  làm được. VD Trong giờ  hoạt  <br /> động góc trẻ  hợp tác cùng bạn xây dựng ngôi nhà, khu vui chơi… Chính vì <br /> vậy phải có sự hợp tác của các thành viên trong nhóm.<br /> <br /> ̣ ̉<br /> + Ky năng ham hoc hoi, kh<br /> ̃ ả năng thấu hiểu: Đây la m<br /> ̀ ột trong những kỹ <br /> năng quan trọng nhất cần có ở  trẻ  vào giai đoạn này. Giáo viên cần sử  dụng  <br /> nhiều tư  liệu và ý tưởng khác nhau để  khêu gợi tính tò mò tự  nhiên của trẻ.  <br /> Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, các câu chuyện hoặc các hoạt động và tư <br /> liệu mang tính chất khác lạ  thường khêu gợi trí não nhiều hơn là những thứ <br /> có thể đoán trước được. VD: trong giờ Khám phá khoa học “ Một số con vật  <br /> nuôi trong gia đình” trẻ được quan sát các con vật, từ đó tìm hiểu xem con vật  <br /> đó lông của nó như thế nào hay vì sao con gà lại dùng chân bới xuống đất để <br /> làm gì….<br /> + Ky năng giao ti<br /> ̃ ếp:   Trẻ  cần biết thể  hiện bản thân và diễn đạt ý <br /> tưởng của mình cho người khác hiểu. Trẻ  cần cảm nhận được vị  trí, kiến <br /> thức của mình trong thế giới xung quanh. Đây là một kỹ  năng cơ  bản và khá <br /> quan trọng đối với trẻ, nó có vị  trí khá chính yếu so với tất cả  các kỹ  năng <br /> khác như: Đọc, viết...Nếu trẻ cảm thấy thoải mái khi nói về một ý tưởng hay <br /> một chính kiến nào đó, trẻ sẽ  dễ  dàng học và sẵn sàng tiếp nhận những suy  <br /> nghĩ mới. Đây chính là yếu tố cần thiết để giúp trẻ sẵn sàng học mọi thứ.<br /> <br /> + Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi : Ngay từ khi còn bé, nếu trẻ hiểu  <br /> được nên dùng những lời cảm  ơn và xin lỗi trong hoàn cảnh phù hợp thì sẽ <br /> rất có lợi cho việc hình thành nhân cách của trẻ  sau này. Cho nên giáo viên  <br /> cần phải biết dạy trẻ sử dụng các lời nói đó vào những hoàn cảnh cụ thể. Ví  <br /> dụ khi có người lớn cho quà trẻ  phải biết nhận bằng hai tay và nói lời “cảm  <br /> ơn”, hoặc khi không may lỡ làm bạn ngã thì phải biết dùng lời “xin lỗi” đối <br /> với bạn.<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 11<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> ­ Bồi dưỡng về thực hành cho giáo viên:                                  <br /> <br /> Muốn giáo viên dạy được trẻ  các kỹ  năng sống thì đòi hỏi thao tác của  <br /> giáo viên phải chuẩn mực và có sự thống nhất, những kỹ năng này phải được <br /> các cô giáo hướng dẫn giống nhau không có sự  lệch lạc mỗi lớp hướng dẫn  <br /> một kiểu thì sẽ rất khó cho việc kế thừa từ lớp nhỏ đến lớp lớn. Hướng dẫn <br /> cho giáo viên cách xây dựng các tiết học theo chủ đề, cách lồng ghép nội dung <br /> giáo dục kỹ năng sống trong các hoạt động chung, nhất là cách tạo ra các tình  <br /> huống để trẻ giải quyết.<br /> Chỉ đạo 100% các lớp có kế hoạch giáo dục kỹ năng sống. Ghi rõ những <br /> yêu cầu cần giáo dục trẻ trong năm và những biện pháp sẽ thực hiện như thế <br /> nào.<br /> <br />   Hàng tháng tổ  chức các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm trao đổi về <br /> chuyên môn, về  cách lồng ghép nội dung giáo dục kỹ  năng sống cho trẻ. Từ <br /> đó tìm ra những mặt tích cực và khắc phục những mặt còn tồn tại.<br /> Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ dạy và các hoạt động của giáo viên <br /> có lồng ghép nội dung này,  từ đó đánh giá được đúng mức trình độ  của từng <br /> giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng, góp ý. Với những giáo viên khá, giỏi cần <br /> hướng cho giáo viên cách tổ chức các tiết dạy và các hoạt động có lồng ghép <br /> nội dung giáo dục kỹ năng sống với nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn. Cách  <br /> làm đồ dùng, đồ chơi, sáng tác thơ ca, truyện kể có nội dung về giáo dục kỹ <br /> năng sống. Với những giáo viên mới và có chuyên môn trung bình, Ban giám <br /> hiệu đã tập trung bồi dưỡng về chuyên môn, tác phong sư  phạm khi lên lớp,  <br /> cách tổ  chức các giờ  dạy theo chủ  đề, cách lồng ghép nội dung giáo dục kỹ <br /> năng sống cho trẻ sao cho phù hợp và có hiệu quả. Với việc tổ chức các hoạt <br /> động mẫu và dự giờ giáo viên thường xuyên, bổ sung góp ý cho giáo viên theo <br /> đúng khả năng, chất lượng của giáo viên trong trường đã được nâng lên một <br /> cách rõ rệt. Việc lồng ghép nội dung giáo dục kỹ  năng sống cho trẻ  cũng <br /> được thực hiện thường xuyên hơn ở trong tất cả các hoạt động.<br /> <br /> * Biện pháp 2: Hướng dẫn giáo viên cách xây dựng môi trường có  <br /> nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.  <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 12<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> Việc xây dựng môi trường giáo dục rất quan trọng, góp phần thực hiện  <br /> đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng <br /> kế  hoạch chỉ  đạo giáo viên chủ  nhiệm các lớp trang trí phòng học đẹp mắt,  <br /> màu sắc nổi bật, tạo môi trường  ấm áp thân thiện để  trẻ  hứng thú khi được <br /> đến trường, để  Mỗi ngày đến trường của trẻ thật sự là một ngày vui.  Trang <br /> trí sân trường các khẩu hiệu nhắc nhở giáo viên, người lớn phải gương mẫu <br /> như: “Yêu thương, tôn trọng trẻ, giữ  lời hứa với trẻ”; “Mỗi cô giáo là tấm <br /> gương sáng về  đạo đức, tự  học, sáng tạo” bằng chính hình ảnh giáo viên và <br /> học sinh của trường, đặc biệt chú ý đưa hình ảnh đẹp của các trẻ hiếu động, <br /> hung hăng, cá biệt để  từ  đó giúp trẻ tự  điều chỉnh hành vi, giúp trẻ  thể  hiện <br /> bản thân và luôn biết giữ gìn, là điều kiện để khen ngợi sự cố gắng của trẻ.<br /> <br /> Trước mỗi lớp học có bảng tuyên truyền các bậc cha mẹ  với tiêu đề <br /> “Những điều phụ  huynh cần biết” trong đó gồm có các nội dung như: Danh  <br /> sách trẻ, Kết quả theo dõi cân đo hàng tháng, định kỳ, kết quả khám sức khỏe, <br /> các nội dung tuyên truyền về  dịch bệnh, về giáo dục kỷ  năng sống theo chủ <br /> đề... Các nội dung được trang trí đẹp mắt và nổi bật gây được sự  chú ý của <br /> các bậc phụ huynh khi đưa đón trẻ.<br /> <br /> Trong   lớp,   chỉ   đạo   giáo   viên   trang   trí   các   góc   mở   cho   trẻ   được   trải  <br /> nghiệm và tham gia hoạt động. Ví dụ: Mảng tường trên lớp trang trí các hình <br /> ảnh làm nổi bật chủ  đề, bên cạnh đó có mảng tường được cắt bằng các ô  <br /> bóng kính cho trẻ  tự  ghép các hình  ảnh vào... Góc địa phương, tôi cho giáo <br /> viên trang trí các dụng cụ đồ dùng của người đồng bào Ê đê như nhà sàn, dao,  <br /> gùi, quần áo thổ cẩm...<br /> <br /> Để  đánh giá thực sự  về  khả  năng hiểu biết và thói quen kỹ  năng sống <br /> của trẻ tôi đã phối hợp cùng với các giáo viên thường xuyên sưu tầm, phô tô <br /> các bức tranh có nội dung về  giáo dục kỹ  năng sống và thay đổi theo tháng. <br /> Các hình ảnh này bao gồm những hành vi đúng, hành vi sai, những hành vi nên  <br /> làm và những hành vi không nên làm. Giáo viên phải yêu cầu trẻ suy nghĩ và <br /> tìm được những hình  ảnh đúng, sai. Vào những giờ  chơi giáo viên cùng trẻ <br /> xem tranh, đàm thoại về các hành vi trong tranh. Những hình  ảnh đúng thì tô <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 13<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> màu, những hình  ảnh sai thì gạch bỏ. Để  trẻ  thực sự  có cơ  hội phát triển tư <br /> duy thì giáo viên phải thường xuyên thay đổi các hình  ảnh và đặc biệt các  <br /> hình ảnh đó phải phong phú, phản ánh được các hoạt động diễn ra trong cuộc <br /> sống hàng ngày.<br /> VD: Chỉ  đạo tổ  chức các buổi biểu diễn văn nghệ  vào cuối chủ  đề  của <br /> lớp, tổ  chức giao lưu các lớp với nhau, tổ  chức mừng sinh nhật một nhóm <br /> trẻ ... Qua đó trẻ rất hứng thú và thông qua các hoạt động đó nhằm giáo dục <br /> kỹ năng sống cho trẻ một cách rất nhẹ nhàng và có hiệu quả.<br /> Đối với các góc khác trong lớp, tôi đã cho giáo viên xây dựng dưới dạng <br /> mở để cho trẻ cùng khám phá, trải nghiệm và giúp cô trang trí.... <br /> <br />  Biện pháp 3: Chỉ đạo giáo viên giáo dục kỹ năng sống thông qua tiết  <br /> học.<br /> <br /> Lồng nội dung giáo dục kỹ năng sống vào các môn học nhằm hình thành <br /> cho trẻ những thói quen, hành vi có văn hoá là rất cần thiết. Trên tiết học trẻ <br /> vừa được cung cấp kiến thức vừa được giáo dục kỹ năng cần thiết.<br /> <br /> Ví dụ:<br /> * Giờ học khám phá xã hội:<br /> Trẻ  được lĩnh hội những kiến thức về  thế  giới xung quanh, từ đó hình  <br /> thành cho trẻ những kỹ  năng như  kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bảo vệ  an toàn  <br /> cho bản thân…<br /> Với chủ đề Nghề nghiệp giáo dục trẻ biết trong xã hội có nhiều nghề  ,  <br /> nghề nào cũng cao quý giúp ích cho xã hội thông qua giáo dục trẻ kĩ năng giao <br /> tiếp và kĩ năng chia sẻ. Liên hệ  một số  nghề  gần gũi xung quanh trẻ  có thể <br /> làm gì để và giúp đỡ  các bác công nhân đỡ  vất vả. Ví dụ: Trẻ và mọi người <br /> không vứt rác, không phóng uế  bừa bãi để  người công nhân quét dọn đường <br /> phố đường phố đỡ vất vả hơn.<br /> Trẻ  biết chia sẻ  thông tin về  gia đình, kể  về  các thành viên trong gia  <br /> đình, những việc mà trẻ thường làm ở nhà.<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 14<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> Với chủ đề  “ Bản thân” giáo viên cho trẻ trải nghiệm với các giác quan <br /> của mình, những trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày của trẻ, tự  giới <br /> thiệu về  bản thân,sở  thích…. Kỹ  năng sống trẻ  học được là: Giao tiếp cởi  <br /> mở  với bạn, lắng nghe bạn nói và chờ  đến lượt bạn nói. Biết nói rõ ràng để <br /> bạn hiểu và chơi cùng bạn<br /> <br /> * Giờ học phát triển thể chất:<br /> Giáo viên tổ chức cho trẻ các vận động như : Bò qua chướng ngại vật, đi  <br /> trên ghế thể dục , chuyền bóng, bật qua vật cản, Nhảy từ độ  cao 45cm, ném <br /> trúng đích thẳng đứng, Bò díc dắc qua 7 điểm, đi nối gót, …qua đó rèn cho trẻ <br /> các kỹ  năng nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự  tin, khéo léo khi tham gia vận động,  <br /> biết bảo vệ  sức khỏe, biết siêng năng rèn luyện để  cơ  thể  khoẻ  mạnh, trẻ <br /> biết trong khi tập phải xếp hàng theo thứ tự không chen lấn xô đẩu nhau. Trẻ <br /> biết tự lấy đồ dùng, dụng cụ thể dục của mình. Biết hợp tác với bạn để chơi <br /> trò chơi. <br /> * Giờ học tạo hình:<br /> Đề tài “ Vẽ một số phương tiện giao thông”. Giáo dục trẻ không vứt rác <br /> xuống lòng đường, xuống sông khi đi trên các phương tiện giao thông, không <br /> chơi dưới lòng  đường và đường sắt, kĩ năng tự  bảo vệ  bản thân khi đi trên <br /> các phương tiện giao thông và cách ứng xử có văn hóa khi đi trên các phương  <br /> tiện giao thông, kĩ năng thực hiện các luật giao thông bắt buộc, kĩ năng tự <br /> phục vụ như biết giúp cô phát màu, giấy vẽ, cất dọn đò dùng…<br /> <br /> * Giờ làm quen văn học:<br /> Hướng dẫn giáo viện lựa chon những  bài thơ câu chuyện  có mang tính <br /> giáo dục kỹ năng sống như : Tích Chu, Ba cô gái , Bác Gấu đen và 2 chú Thỏ,  <br /> Nhổ củ cải…<br /> <br />  VD: Giáo dục trẻ kỹ năng hợp tác thông qua câu chuyện “ Nhổ củ cải”  <br /> Một mình ông lão thì không thể  nhổ  được củ  cải khổng lồ  mà phải  cần sự <br /> hợp tác của các thành viên trong gia đình thì mới nhổ được.<br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 15<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> Với tiết kể chuyện “ Hai anh em”, tiết  đóng kịch “Cây tre trăm đốt”, giáo <br /> viên kể  cho trẻ  nghe, đặt câu hỏi đàm thoại để  trẻ  trả  lời, cho trẻ  nhập vào  <br /> vai các nhân vật trong câu truyện. giáo dục trẻ  làm việc theo nhóm, không <br /> tham lam ích kỷ, biết lắng nghe ý kiến của người khác, tôn trọng hợp tác với  <br /> bạn bè, với những người xung quanh.<br /> <br /> * Giờ giáo dục âm nhạc:<br /> Trong tiết vận động múa minh họa cho bài hát “Cô giáo miền xuôi ”<br /> <br /> + Trẻ nói: Cô ơi con không biết múa.<br /> + Cô: Thế  con có yêu quý các cô giáo của mình  không nào? À con yêu <br /> quý cô giáo của mình, vậy cô con mình cùng nhau múa nhé. Từ  những lời <br /> động viên khích lệ đó trẻ  sẽ  có hứng thú và tự  tin hơn, mạnh dạn hơn trong  <br /> hoạt động để  từ  đó trẻ  sẽ  mạnh dạn, chủ  động, tự  tin trong những giờ  hoạt <br /> động khác…<br /> <br /> Thông qua bài hát : “ Rửa mặt như mèo” giáo dục trẻ thói quen tự vệ sinh <br /> thân thể sạch sẽ.<br /> <br /> Ngoài ra các lớp còn tổ chức giờ học biểu diễn văn nghệ tại lớp để giúp  <br /> trẻ tự tin hơn khi đứng trước đám đông.<br /> <br /> * Thông qua hoạt động “ Làm quen với toán” đề tài “ Sắp xếp theo quy <br /> tắc” giáo viên sử  dụng trò chơi gắn các dụng cụ  của nghề  sắp xếp theo quy  <br /> tắc, đội nào gắn đúng nhanh đội đó sẽ  chiến thắng. Như  vậy buộc trẻ phải <br /> thảo luận với nhau,  hợp tác mới hoàn thành bài tập và trong giờ học nào giáo  <br /> viên cũng sưu tầm những đồ dùng sáng tạo. <br /> Thông qua giáo dục trực quan trên thiết bị  hiện đại, những bài học về <br /> tinh thần đồng đội, giao tiếp, thuyết trình, tư  duy được khái quát bằng hình  <br /> ảnh, từ  có vần điệu, những bài đồng dao, ca dao phù hợp với chủ  đề  được <br /> đưa vào để trẻ dễ dàng tiếp thu trong quá trình học tập. Bên cạnh đó giáo viên  <br /> đóng vai trò là người hỗ trợ giúp trẻ  phát huy khả  năng, thế  mạnh của mình <br /> từ đó phát triển những ứng xử tích cực và tự tin trong cuộc sống.<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 16<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> Biện pháp 4: Chỉ đạo giáo viên lồng ghép  giáo  dục kĩ năng sống cho  <br /> trẻ thông qua các hoạt động trong ngày <br /> <br /> * Thông qua giờ đón và trả  trẻ : Giúp cho giáo viên nhận thấy rằng việc  <br /> dậy kỹ năng chủ  yếu ở hoạt động này là kỹ  năng tự  phục vụ: Cất giầy dép, <br /> ba lô….,  ngoài ra còn dạy trẻ  kỹ  năng giáo dục lễ  giáo như:  biết chào hỏi, <br /> biết nói lời xin lỗi, biết nói cảm ơi, không nói leo khi người khác nói, không <br /> tự tiện lấy đồ và sử dụng đồ của người khác…<br /> <br />   * Thông qua hoạt động ngoài trời : Một trong những kỹ năng đầu tiên <br /> mà giáo viên cần chú tâm là phát triển sự tự tin, lòng tự trọng của trẻ. Nghĩa  <br /> là giúp trẻ cảm nhận được mình là ai, cả về cá nhân cũng như trong mối quan <br /> hệ  với những người khác. Kỹ  năng sống này giúp trẻ  luôn cảm thấy tự  tin  <br /> trong mọi tình huống ở mọi nơi. <br /> <br />   Ví dụ: Cô tổ chức cho 2 đội chơi trò chơi  “Kéo co” ở trò chơi này cháu <br /> thực hiện đúng luật chơi. Mỗi đội luôn tự tin mình sẽ chiến thắng và tìm mọi  <br /> cách động viên khích lệ trong nhóm cố gắng có ý chí vươn lên.<br /> <br /> Khi cho trẻ chơi tự do trong hoạt động ngoài trời, giáo viên vừa quan sát <br /> trẻ chơi vừa hướng dẫn trẻ cách chơi an toàn như: Cách leo lên xuống thang,  <br /> ́ ́ ̀ ̀ ượt đê tr<br /> cach năm thanh câu tr ̉ ượt cho an toan, cách c<br /> ̀ ầm dây thừng khi đi cà <br /> kheo, khi có bạn đang đi cà kheo thì không được đứng phía trước bạn vì sẽ <br /> gây nguy hiểm cho bạn, hướng dẫn trẻ cách kiên trì chờ đến lượt mình chơi, <br /> tuyệt đối không xô đẩy, tranh giành đồ chơi, chỗ chơi với bạn.<br /> <br /> Chỉ  đạo giáo viên sưu tầm các trò chơi vận động, dân gian sau đó phân <br /> loại các trò chơi theo tác dụng của chúng đối với việc giáo dục kỹ năng sống <br /> cho trẻ. <br /> Rèn kĩ năng hợp tác: Đây là một đức tính cần thiết đối với trẻ ở lứa tuổi  <br /> này. Có những việc chúng ta không thể  tự  làm được, nếu được người khác <br /> giúp đỡ  thì ta sẽ  hoàn thành được việc ta muốn làm. Khi chúng ta kết hợp  <br /> năng lực làm việc của mình với người khác theo cùng một mục đích chung, đó <br /> chính là sự hợp tác. Sự  hợp tác giúp ta hoàn thành nhiệm vụ  của mình nhanh <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 17<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> chóng và dễ dàng hơn là tự  mình làm lấy. Khả năng hợp tác sẽ  giúp trẻ  biết <br /> cùng làm, cùng chơi với bạn bè, biết cảm thông và chia sẻ với bạn.<br />  Trò chơi: “Bắt cá trong chum”.  Cách chơi: Mỗi đôi có 2 tr<br /> ̣ ẻ. Tre trong<br /> ̉  <br /> ̣ ̣ ̣ ủa đội mình, tay kia khoăng trong chum phôi<br /> đôi môt tay quang qua vai ban c<br /> ̀ ́ ́ <br /> hợp vơi nhau đê cung băt đ<br /> ́ ̉ ̀ ́ ược ca. Trong môt khoang th<br /> ́ ̣ ̉ ơi gian nhât đinh, đôi<br /> ̀ ́ ̣ ̣ <br /> ̀ ́ ược nhiêu ca nhât đôi đo gianh chiên thăng. <br /> nao băt đ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́                    <br /> Ky năng s<br /> ̃ ống tự tin: Một trong những kỹ năng đầu tiên mà giáo viên cần  <br /> chú tâm là phát triển sự  tự  tin trong trẻ. Nghĩa là giúp trẻ  cảm nhận được <br /> mình là ai, cả về trong cá nhân và trong mối quan hệ với người khác. Không ai <br /> sinh ra đã có ngay sự  tự  tin. Đó là một đức tính chỉ  có thể  có được nhờ  vào  <br /> việc rèn luyện và học hỏi. Sự tự tin lớn dần lên nhờ  vào cảm giác được yêu  <br /> thương, tôn trọng và thấy mình có giá trị. Một trẻ tự tin sẽ “duy trì được khả <br /> năng học hỏi, khám phá trong học tập và luôn sẵn sàng đón nhận những thách <br /> thức mới, mong muốn được yêu quý và đón nhận chính là khởi đầu tuyệt vời <br /> để trẻ gần gũi hơn với mọi người.<br /> <br /> ̀ ơi: “Gánh hoa qua cầu”<br /> – Tro ch<br /> <br /> + Cách chơi:  Cho trẻ đứng thành hai hàng ngang. Lần lượt từng trẻ gánh <br /> quang gánh có đựng hoa đi qua ghế thể dục. Ai ngã khỏi cầu, làm rơi hoa phải <br /> ra ngoài một lần chơi.<br /> <br /> Trẻ đứng ở 2 hàng cổ vũ cho bạn và đọc đồng dao.<br />   *   Thông   qua   hoạt   động   góc   :Trẻ   mầm   non   bằng   chơi   –   bằng   trải <br /> nghiệm. Các góc chơi mang tính tích hợp cao trong giáo dục trẻ, đáp ứng nhu  <br /> cầu của trẻ, đồng thời tích hợp nội dung giáo dục, trong đó có nội dung giáo <br /> dục kĩ năng sống nên giáo viên lồng ghép giáo dục các kĩ năng sống thông qua  <br /> nội dung từng trò chơi đặc biệt là các trò chơi phân vai . Ví dụ : Trò chơi bác <br /> sĩ : qua trò chơi này cô giáo dạy trẻ  biết cảm thông chia sẻ  với người    ốm, <br /> với người thiệt thòi …<br /> <br /> * Thông qua hoạt động lao động ­ vệ sinh : Giáo dục trẻ đi đại tiện, tiểu <br /> tiện đúng chỗ  và khi đi xong biết dội nước, các đồ  dùng vệ  sinh được dùng <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 18<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> để ngăn nắp … Điều này giúp trẻ  tự  khẳng định mình, nhận thức được khả <br /> năng của mình, góp phần tham gia vào lao động thực sự của người lớn và các  <br /> bạn cùng tuổi nhằm bảo vệ  môi trường và trường mầm non sạch, đẹp. Trẻ <br /> biết phân loại rác, sống tiết kiệm: Giữ gìn đồ  chơi, đồ  dùng, tiết kiệm điện,  <br /> nước trong sinh hoạt  ở  lớp và ở  nhà dùng chậu, cốc lấy nước không để  vòi <br /> nước chảy liên tục khi đánh răng, rửa mặt. . . Biết cùng cô làm đồ  dùng, đồ <br /> chơi từ các nguyên vật liệu phế thải, biết giữ gìn quần áo, tay chân sạch sẽ,  <br /> trẻ tham gia quyết dọn sân trường.<br /> *Phát triển các kỹ năng sống qua việc tổ chức các hoạt động tập thể vui  <br /> tươi, lành mạnh trong nhà trường.<br />   Trong năm học nhà trường phối hợp với các đoàn thể  xây dựng kế <br /> hoạch và chỉ  đạo thực hiện nhiều hoạt động một cách thiết thực, khuyến <br /> khích sự  tham gia chủ  động, tự  giác của trẻ như: tổ  chức các hoạt động văn <br /> nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. <br /> Ví dụ: Bé vui chơi ngày hội trăng rằm, múa hát nhân ngày NGVN 20/11,  <br /> ngày QTPN 8/3 hay tổ chức hội thi trẻ mầm non hát dân ca...vv. <br /> Ngoài ra còn tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải <br /> trí   tích   cực   như:   trò   chơi   ô   ăn   quan,   chồng   nụ   chồng   hoa,   chơi   bật   qua  <br /> vòng...Tổ chức các buổi lao động phù hợp với lứa tuổi của trẻ như: Lao động <br /> dọn vệ sinh cùng cô, nhổ cỏ trong vườn hoa... <br /> ­ Phát động phong trào “Bé cùng cô làm đồ  dùng dạy học, đô ch<br /> ̀ ơi dân  <br /> gian bằng nguyên vật liệu phế  thải”.  Tổ  chức hội thi sáng tác bai hat, điêu<br /> ̀ ́ ̣  <br /> ́ ơ ca, hò vè lứa tuổi mầm non. Tổ chức hội thi “ Bé tài năng” nhằm tìm <br /> mua, th<br /> ra các “tài năng nhí” để có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời. <br /> <br />  *Biện pháp 5: Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ  huynh trong  <br /> việc giáo dục về  kỹ năng sống cho trẻ.<br /> <br /> Việc làm tốt công tác tuyên truyền với phụ  huynh góp phần đáng kể <br /> trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Nhận thức được tầm quan trọng của biện <br /> pháp này,  ngoài các giờ  học, giờ  chơi trên lớp ra  tôi chỉ  đạo giáo viên phải <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam <br /> 19<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng  <br /> sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh<br /> <br /> <br /> thường xuyên liên hệ  với phụ  huynh học sinh để  kịp thời nắm bắt tình hình  <br /> ̉ ẻ ở nhà, trao đổi với phụ huynh những nội dung và biện pháp chăm sóc  <br /> cua tr<br /> và giáo dục trẻ  tại nhà, bàn bạc cách giải quyết những khó khăn gặp phải. <br /> Tuyên truyền phụ huynh hiểu những việc nên và không nên đối với trẻ để giúp <br /> trẻ có kỹ năng sống tốt, trẻ có kỹ  năng tự  bảo vệ  bản thân, tự  tin trong cuộc  <br /> sống. Trẻ luôn bắt chước người lớn và cha mẹ trẻ là những người lớn gần gũi <br /> trẻ nhất vì vậy các bậc làm cha làm mẹ đừng vô tình bỏ qua những cơ hội đơn <br /> giản và thuận lợi hàng ngày để hướng dẫn con những thói quen tốt để rồi sau  <br /> đó lại bắt trẻ mất thời gian học lại những điều này ở một nơi khác với những  <br /> người xa lạ. Cha mẹ trẻ hãy chú ý giúp trẻ hình thành những kỹ năng sống tốt  <br /> như kỹ năng giao tiếp xã hội để tự khám phá, đánh giá bản thân mình và người  <br /> khác.<br /> VD: Cha hãy mẹ cho phép trẻ vui chơi bày biện đồ chơi theo theo ý thích  <br /> của trẻ, đừng bao giờ  cấm đoán hay la mắng. Điều quan trọng là hãy để  trẻ <br /> tự thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong. Cha mẹ có thể cùng con thu dọn nhưng  <br /> tuyệt đối không bao giờ được làm thay trẻ.<br /> Đầu năm học chỉ đạo các lớp họp phụ huynh học sinh. Nêu rõ yêu cầu và  <br /> mục đích của nội dung giáo dục kỹ  năng sống cho trẻ  trong năm học. Phân  <br /> tích để cha mẹ hiểu rõ việc nên tham gia vào các buổi trao đổi với giáo viên, <br /> tham gia các buổi họp của nhà trường   và đã giúp phụ  huynh hiểu rằng trẻ <br /> học là phải học cả đời. Mọi thành viên trong gia đinh c<br /> ̀ ần chú ý đến việc dạy  <br /> trẻ những nghi thức văn hóa trong ăn uống rât cân thiêt. Đ<br /> ́ ̀ ́ ể trẻ có được những <br /> kỹ xảo, thói quen sử dụng đồ dùng một cách chính xác và thuần thục và khéo <br /> léo, không chỉ đòi hỏi trẻ phải thường xuyên luyện tập, mà còn ph
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2